Německo: Informace z konference o elektromobilitě v Severním Porýní-Vestfálsku

13. 11. 2015 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Německo: Informace z konference o elektromobilitě v Severním Porýní-Vestfálsku Dne 4. listopadu 2015 proběhl v Essenu 4. ročník konference k elektromobilitě v Severním Porýní-Vestfálsku (NRW), na které se prezentovalo více než 100 projektů podporovaných zemskou vládou NRW. Byly představeny studie na základě běžného provozu elektromobilů v NRW.

V NRW působí řada automobilek (Ford, Mercedes, Renault/Nissan, Toyota) a 80 000 pracovníků pracuje přímo v oblasti automotive. Díky univerzitám TU Dortmund a špičkové RWTH Aachen se v NRW nachází i vysoce kvalitní výzkum v oblasti elektromobility.

Vybrané informace z konference

G. Duin (ministr hospodářství NRW)

Vláda NRW se bude snažit i nadále podporovat rozvoj elektromobility. V nejbližším období je třeba se více zaměřit na podporu multiplikátorů. NRW se bude snažit zajistit atraktivní pobídky pro firmy, aby do svých firemních flotil více zařazovaly elektromobily. Taktéž zemské úřady by měly ve větší míře využívat elektromobily.

Momentálně hledá finanční prostředky v diskuzi se zemským ministrem financí W. Borjansem tak, aby do 2020 jezdilo v NRW více elektromobilů. Od těchto opatření si slibuje, že se po čase v rámci obnovy vozového parku dostanou elektromobily na trh použitých vozů. Elektromobily se tím stanou dostupnější pro další, kteří si nechtějí koupit nový elektromobil, ale budou ochotni si koupit ojetý elektromobil.

Bude ještě delší dobu trvat, než budou ceny elektromobilů konkurenceschopné a bude možno hovořit o elektromobilním trhu. Spolek i NRW budou investovat do výstavby nabíjecích stanic. NRW v příštím roce poskytne 0,5 mil. EUR na dotace do výstavby nabíjecích stanic. NRW je v jednání s významnými firmami a řetězci, aby investovaly na svých parkovištích do výstavby dobíjecích stanic a potřebné elektromobilní infrastruktury.

V. Steinle (vrchní ředitel, Spolkové ministerstvo dopravy, BMVI)

Doprava reprezentuje 30 % spotřebované energie v Německu. Energiewende je i o dekarbonizaci dopravy. Spolková vláda hodlá v příštím období vybudovat celkem 400 rychlodobíjecích stanic na dálničních odpočívadlech a na síti spolkových silnic (Bundesstrassen).

BMVI investovalo v posledním roce 40 mil. EUR na podporu elektromobilních projektů v NRW. Dnes 30 % vozového parku BMVI tvoří elektromobily nebo plug-in hybridy. V 2016 chce mít BMVI 50 % svého vozového parku na bázi elektromobilů nebo plug-in hybridů.

Ze spolkových zemí nejvíce v podpoře elektromobilů pokročilo město Hamburk. Hamburk má samozřejmě tu výhodu, že drtivá většina služebních cest zemských úředníků se děje po městě, tedy na krátkých trasách, což je pro elektromobily výhodné. BMVI hodlá podporovat jak elektromobily, tak e-busy. Přístup k podporovaným technologiím musí být neutrální (neznevýhodňovat jednu technologii na úkor druhé).

Relativně razantní nárůst a oblíbenost elektrokol nutí vládu se zamyslet nad podporou potřebné infrastruktury. Tato oblast spadá do kompetence měst a obcí, které jsou primárně zodpovědné za výstavbu vhodné infrastruktury. BMVI v této souvislosti podpoří vhodné pilotní projekty ve spolupráci s vybranými městy, které pak mohou posloužit jako vzor pro další.

Dr. Tobias Lösche-ter Horst (výzkum pohonů v koncernu VW)

VW očekává v příštích letech zejména nárůst bio-pohonných hmot na úkor klasických paliv. Nárůst elektromobility bude velmi pozvolný, zato však trvalý. V nejbližších letech nebudou elektromobily schopné absolvovat dlouhé trasy, nicméně v příštích letech dojde k určitému zlepšení. VW má v nabídce několik elektromobilů jako např. e-Golf, e-Up a e-Caddy a vedle toho pak plug-in hybridy. V současnosti je dojezdová vzdálenost e-Golfu 190 km.

VW věří v potenciál, který nabízí elektromobilita a počítá na základě stávajícího slibného výzkumu ohledně zvyšování kapacity baterií, že do 2020 bude mít e-Golf dojezdovou vzdálenost 320 km, čímž se stane zas o něco konkurenceschopnější. Zvyšující se dojezdová vzdálenost výhledově odbourá hlavní handicap elektromobilů a mohou se tak stát reálnou alternativou na trhu.

V současnosti se používají baterie na bázi nikl/kadmium/mangan v poměru 1/1/1. V budoucnosti dojde k posunu na poměr 8/1/1. Baterie s vysokým podílem niklu jsou momentálně nestabilní, nicméně vývoj se intenzivně zabývá otázkou jak zlepšit stabilitu baterií. Cena stávajících baterií bude klesat až na polovinu jejich aktuální ceny, ceny nových baterií s vyšší dojezdovou vzdáleností budou určitě dvojnásobné. To znamená, že ceny elektromobilů nebudou klesat a nebudou tudíž příliš konkurenceschopné.

Zákazník si však bude moci v budoucnosti rozhodnout, jak výkonnou baterii s jakou dojezdovou baterií si nechá do svého vozu nainstalovat. Hybridy vzhledem ke svým charakteristikám potřebují jiný typ baterie než čisté elektromobily. E-busy jsou hudbou budoucnosti, velkým problémem je, že s hmotností autobusu výrazně roste spotřeba energie.

V současnosti probíhá vývoj baterií na bázi lithia a síry (jejich problém je velký objem, výhodou je malá váha, tudíž jsou vhodné spíše pro nákladní vozy, kde větší objemy nejsou limitujícím faktorem), lithia a kyslíku (baterie jsou nestabilní a je nutný další výzkum, který ukáže, zda mohou či nemohou být přínosem) a lithia a iontů (zde je nadále potenciál na zlepšení, velkým otazníkem je cena).

Elektromobilní projekty NRW v běžném provozu – modelový region Rhein-Ruhr

Modelový region Rhein-Ruhr, ve kterém se realizuje celá řada projektů, je jedním ze 4 hlavních elektromobilních regionů v Německu. V tomto modelovém regionu se aktuálně nachází 1 400 dobíjecích stanic a na projektech participuje okolo 2000 elektromobilů. Z 225 projektů, které momentálně spolková vláda finančně podporuje, jich je 66 podpořených právě v NRW. V současnosti probíhá podpora komunálních vozových parků, elektromobilní MHD a přeshraniční kooperace NRW s NL.

Projekt ELMO

10 elektromobilních nákladních vozů (najeto celkem 166 000 km, 105 000 kWh spotřeba, 13 000 hodin provozu, obslouženo 201 000 zákazníků) bylo otestováno v běžném provozu u firem zabývajících se rozvážkou a nákladní dopravou. Ukázalo se, že v zimě je vyšší spotřeba oproti průměru až o 50 %. Během 25 % dnů měly vozy problémy (poruchy nebo obavy z nedostatečné kapacity dojezdu).

Výrazně se promítá do provozních charakteristik elektrických nákladních vozů: hmotnost nákladu, délka cesty, stop and go provoz ve městě a klimatické podmínky. Ukázalo se, že oproti udávaným údajům se v praxi dojezdové vlastnosti zmenšily až o 50 % (např. při stop and go a těžkém nákladu). Dalším problémem jsou velmi vysoké náklady na údržbu, jelikož chybí servisní infrastruktura.

Klíčové je, aby baterie nebyly příliš těžké. Proto, aby nákladní elektromobil byl aktuálně konkurenceschopný, musí být vytížen na cca dvojnásobek (např. formou denní a noční směny) oproti klasickému spalovacímu nákladnímu autu.

Projekt EFBEL

Testována zhruba desítka e-busů (hybrid Volvo 7700, Man hybrid A37, Mercedes G0530 Bluetec, Solaris urbino a VDL Citea) na běžných městských linkách. Zákazníky zajímá u autobusů především dochvilnost, topení a wifi, pohon je zákazníkům lhostejný.

Zejména topení z baterií představuje nadále velký problém, jelikož výrazně limituje přepravní vzdálenost. Ve studii se měřila reálná spotřeba, emise, společenská akceptace, hlukové emise, vedlejší spotřeba (topení) a další. Byly vybrány trasy rovné i s převýšením (kde lze měřit rekuperaci energie). U hybridních busů u rychlostí do 15km/h byly výrazně nižší emise a spotřeba pohonných hmot, s narůstající rychlostí se pak rozdíly v emisích CO2 a spotřebě výrazně snižovaly. Ohledně hlukových emisí samozřejmě hybridní vozy jednoznačně vedou.

Projekt Dálková elektromobilní doprava

V letech 2012–2014 proběhla studie, které se zúčastnilo na 500 řidičů. Celkem bylo najeto 785 000 km. Bylo použito 9 vozů s range extenderem (najeto celkem 404 000 km), 10 vozů s rychlodobíjením typu Chademo (najeto 256 000 km) a 5 vozů s normálním/pomalým typem dobíjení (najeto 125 000 km).

Jednalo se o řidiče, kteří realizují často delší služební cesty, v tomto případě se jednalo o cesty od 200 km až do 1400 km. Sbíraly se zkušenosti řidičů z běžného provozu. Po testech 44 % účastníků uvedlo, že by si elektromobil určitě dovedlo při své práci představit, 32 % označilo zkušenosti s provozem elektromobilů za negativní a elektromobil by nechtělo, 22 % by váhalo s využitím elektromobilů.

Největší nespokojenost řidiči vyjadřovali ohledně toho, že údaje o dojezdové vzdálenosti udávané výrobcem neodpovídají realitě běžného provozu. Dále byla pak nespokojenost s rychlostí nabíjení i rychlodobíjecích stanic, což prodlužuje celkový čas jízdy zejména při velkých vzdálenostech.

Diskuzní panel k elektromobilitě v kontextu Energiewende

Velké elektromobilní trhy mohou vzniknout jedině tehdy, když budou platit celosvětově stejné normy. Jakmile se nepodaří sjednocovat normy, vznikne fragmentovaný trh, který bude pro výrobce nákladnější.

V roce2017–2018 uvedou Mercedes, BMW a Audi nové modely na trh (jak elektromobily, tak plug-in hybridy). Od těchto nových modelů si lze slibovat další impuls pro rozvoj elektromobilního německého trhu.

Ukazuje se, že v německá zástrčka typu Mennekes se úspěšně prosazuje na trhu. Kamenem úrazu bude i nadále nedostatečná dobíjecí infrastruktura. Díky rychlodobíjecím stanicím jsme dnes schopni nabít auto za 1/2 hodiny. Nicméně jestli na dálničním stanovišti budou před vámi dvě další auta čekat na rychlodobíjení, strávíte při čekání na dobíjení 1–2 hodiny. Nároky na dostupnost dobíjecích stanic jsou proto jiné než u klasických čerpacích stanic. Samozřejmě nízké ceny benzínu dnes nemotivují nikoho ke koupi elektromobilu.

V Německu jezdí momentálně 125 000 elektromobilů a plug-in hybridů. To je samozřejmě v kontextu 44 milionů přihlášených vozů velmi malé číslo. Pouze zatím 980 vozů má tzv. novou elektromobilní SPZ, která opravňuje k využívání autobusových pruhů (tam, kde to města umožňují), neplacení daně z osobního automobilu apod.

V červnu 2015 schválený Zákon o elektromobilitě byl na konferenci označován za krok správným směrem, ale bohužel za nedostačující. Německo asi nesplní vytýčený cíl 1 mil. elektromobilů do roku 2020, ani NRW nesplní svých 250 000 elektromobilů do 2020.

Nicméně i přesto bude k nárůstu elektromobility v Německu docházet. Vozy Tesla mají dnes kultovní status a němečtí výrobci v prémiovém segmentu vnímají E. Muska jako seriózní konkurenci. Stejně tak i aktivity Googlu ohledně autonomního ježdění a elektromobilů berou výrobci aut velmi vážně.

V rámci návštěvy letošní IAA ve Frankfurtu bylo patrné, jak velké pozornosti se elektromobilitě dostává. Zpřísňování emisních limitů ze strany EU, resp. zpřísňování testů (viz aféra VW), bude zřejmě výrobce tlačit k tomu, aby se přinejmenším více koncentrovali plug-in hybridy. Taktéž zlepšování kapacitních vlastností baterií a výhledově jejich zlevňování bude hrát roli v kalkulaci výrobců.

Komunální provozovatelé MHD v NRW vítají finanční podporu hybridních e-busů ze strany spolkové vlády. Uvidí se, jak se v praxi promítne v červnu 2015 schválená směrnice ohledně finanční podpory nákup elektromobilů (minimálně od 5 vozů výše) a nabíjecí infrastruktury za předpokladu, že jsou určeny pro širší veřejnost.

Potenciálně nejzajímavější oblastí s možností velkého rozvoje představují elektrokola, která jsou schopna stát se substitucí městských skútrů. Zde jsou celkové pořizovací náklady dostupné pro širokou veřejnost, proto se ohledně e-kol vytvořil v Německu již relativně velký trh.

Postupný, byť pozvolný, rozvoj elektromobility v Německu nepochybně bude mít ve střednědobém horizontu dopad i na ČR. Jedná se tak o oblast, kde je v kontextu udržení konkurenceschopnosti v automobilovém průmyslu důležité sledovat vývoj v Německu a implementovat best practices (mj. např. v rozvoji adekvátní dobíjecí infrastruktury v ČR, která je jednou z nutných podmínek pro nákup elektromobilů).

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Düsseldorfu (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek