Německý spolkový sněm schválil spolkový rozpočet na rok 2016

1. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Německý spolkový sněm schválil spolkový rozpočet na rok 2016 Dne 27. listopadu 2015 schválil Německý spolkový sněm spolkový rozpočet na rok 2016. Rozpočet ve výši 316,9 mld. EUR (YOY: +3,3 %) by měl zůstat vyrovnaný („Schwarze Null“), a to i přes významné navýšení výdajů v souvislosti s imigrační vlnou.

Spolek vydá dodatečných 8 mld. EUR na ubytování uprchlíků, 3,3 mld. EUR na sociální výdaje (Hartz-IV), dalších 4,3 mld. EUR obdrží spolkové země a obce, 1 mld. EUR bude činit navýšení rozpočtu na personál spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky a cca 500 mil. EUR na posílení výstavby sociálního bydlení. Celkem tedy 17,1 mld. EUR. Spolková vláda zároveň navýší humanitární pomoc o 450 mil. EUR právě se zaměřením na sousední regiony EU a uprchlickou krizi.

Mezi jednotlivými spolkovými resorty si v r. 2016 nejvíce polepší právě ministerstvo zahraničních věcí (+29 %), ministerstvo vnitra (+26 %), ministerstvo zdravotnictví (+21 %) či ministerstvo dopravy (+6 %). Rozpočet většiny ostatních resortů vzroste mezi 2–3 %.

Investice do dopravní a digitální infrastruktury

Spolkový rozpočet BMVI bude v r. 2016 činit 24,6 mld. EUR, přičemž investice do silniční, železniční a říční dopravní infrastruktury by měly dosáhnout rekordních 13 mld. EUR s tím, že do r. 2018 by nárůst těchto investic měl činit +40 %.

Prioritu bude mít údržba stávajících dopravních cest před stavbou nových. Výdaje na údržbu spolkových dálkových dopravních cest by měly vzrůst do r. 2018 na 3,9 mld. EUR ročně (2013: 2,5 mld. EUR). Dále bude pokračovat modernizace mostů, na kterou bylo loni vydáno/vysoutěženo 1 mld. EUR s tím, že do roku 2018 by měla být tato částka navýšena o dodatečné 2 mld. EUR.

Státní společnost DB by na údržbu a modernizaci železnic měla vynaložit do r. 2019 celkem 28 mld. EUR. Prioritou je i údržba vodních cest (explicitně zmíněn pouze Nord-Ostsee-Kanal).

Celková podpora spolku na výstavbu rychlého internetu (širokopásmové vedení) by měla dosáhnout 2,7 mld. EUR (nikoliv jen pro rok 2016).

Dle prognóz spolkového ministerstva financí přesáhnou v r. 2016 veřejné výdaje spolku příjmy o více než 6 mld. EUR. Vyrovnaného rozpočtu, „černé nuly“, tak může W. Schäuble dosáhnout převedením přebytku veřejných financí z r. 2015 do roku příštího. Tento účetní postup nicméně povede k tomu, že o danou částku nebude snížen dluh veřejných financí, s čímž střednědobá projekce počítala (snížení míry zadlužení z 74,9 % HDP v r. 2014 na 62 % HDP v r. 2019).

Z pohledu ČR lze spolkový rozpočet hodnotit relativně pozitivně (od současné spolkové vlády – která dále nafukuje stát blahobytu, snižuje flexibilitu pracovního trhu a zvyšuje regulaci a státní subvence – nelze čekat významnější strukturální reformy či např. zjednodušení, resp. zeštíhlení daňového systému a deregulaci sektoru služeb).

Pohledem unijní dimenze je důležitá vyrovnanost rozpočtu a (přinejmenším rétorická) snaha dodržovat maastrichtská kritéria. Německo by tak i nadále mělo stát na straně „zodpovědných“ členských zemí.

Z pohledu českých firem, resp. česko-německých obchodně-ekonomických vztahů jsou důležité zejm. tyto body: výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, rostoucí výdaje na VaVaI a veřejné výdaje na zvládání uprchlické krize, jež v kombinaci s rozvolněním pravidel pro veřejné zakázky otevírají českým firmám příležitosti na německém trhu (stavebnictví, strojírenství, subdodávky, poskytování služeb jako např. tlumočení aj.).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek