Němečtí investoři signalizují zhoršení investičního prostředí v Albánii

17. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Němečtí investoři signalizují zhoršení investičního prostředí v Albánii Německá asociace průmyslu a obchodu (DIHA) v Albánii zveřejnila výsledky průzkumu, který se konal od 1. února do 1. března 2016 již sedmým rokem za sebou. Průzkumu se v Albánii zúčastnilo 40 společností, členů asociace. Data z průzkumu ukazují na meziroční zhoršení investičního prostředí v Albánii.

Data za rok 2016 signalizují meziroční zhoršení v převážné většině ukazatelů. K mírnému zlepšení došlo pouze u nákladů na pracovní sílu a u kvality a dostupnosti místních dodavatelů. K výraznému zhoršení oproti roku 2015 došlo u pocitu právní jistoty v zemi, u transparentnosti veřejných zakázek a v boji proti korupci a organizovanému zločinu.

Dotazované společnosti si stěžovaly také na zhoršení dostupnosti kvalifikované pracovní síly, na nedostatek odborného personálu, na neadekvátní systém učňovského vzdělávání, na zhoršení dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury Albánie.

Podnikatelé rovněž pociťují větší problém s dosažitelností finančních podpor ze státních nebo EU fondů a potýkají se se složitějším daňovým systémem a většími komplikacemi s daňovou správou. Němečtí investoři v Albánii tvrdí, že zahraniční společnosti mívají ročně až 20krát víc daňových kontrol, než domácí firmy. Mezi výrazně negativní vnímání s meziročním zhoršením patří i veřejná správa a předvídatelnost hospodářské politiky vlády.

Současnou ekonomickou situaci Albánie považuje za špatnou více než polovina německých investorů a deklaruje, že zemi považují za poslední v regionu, kam by svoje další investice umísťovaly.

Názory na vývoj ekonomiky jednoznačně ukazují, že podniky se zlepšením současného stavu zatím nepočítají. S tímto názorem ovšem není v souladu pohled dotázaných na očekávané zlepšení hospodářské situace v sektorech, kde svoje investice dosud realizovaly. Zlepšení hospodářské situace svých společností v průběhu roku 2016 očekává skoro třetina respondentů a pouze 18 % má za to, že se zhorší.

Ještě lepší výhled panuje na očekávané příjmy firem za rok 2016, kde až 45 % z nich očekává zlepšení a pouze 15 % uvádí zhoršení oproti předchozímu období. Co se týče vývoje kapitálových výdajů, až 38 % dotázaných společností jich chce meziročně zvýšit. Tento údaj je nejvyšší za poslední 4 roky.

Svoje kapitálové výdaje hodlá redukovat 23 % podniků, což je výrazně vyšší podíl než v roce 2015, kdy se snížením těchto výdajů počítalo pouze 13 % z nich. Vyšší je podíl firem, které v roce 2016 hodlají zvýšit počet svých zaměstnanců. Ovšem 10 % dotázaných podniků hodlají propouštět v tomto roce. Žádný z podniků zúčastněných loňského průzkumu se snížením počtu zaměstnanců nepočítal.

Letošní průzkum DIHA se zaměřil na 20 států střední a jihovýchodní Evropy, včetně Česka a zúčastnilo se jej celkem 1623 společností. Atraktivita investičního prostředí se hodnotila šestibodovou škálou, kde 1 znamená velmi atraktivní a 6 neatraktivní prostředí pro investice. Albánie se umístila na předposledním místě se známkou 4,7. Horší známkou bylo hodnoceno pouze Kosovo. Pro zajímavost nejlepší známku dostalo Česko s hodnotou 2,9.

Podrobnosti na stránkách DIHA Albania (v němčině).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek