Nepál: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Z dlouhodobé perspektivy zůstávají nejperspektivnějšímu položkami pro český export hydroenergetika (malé vodní elektrárny), přenosové soustavy, komunální hospodářství, rozvoj infrastruktury, civilní letectví a také zpracovatelský průmysl. Potenciál existuje i v turistice.

 • hydroenergetika (výstavba vodních elektráren, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie): v Nepálu je mnoho rozpracovaných projektů na termální i vodní elektrárny, na jejichž dokončení hledá nepálská vláda partnera a především finance. Pro české firmy se otevírají možnosti především v oblasti výstavby malých a středně velkých vodních elektráren Zahraniční firmy většinou provozují joint-venture s lokálním partnerem. Zájem mezi soukromými investory je o dodávky zařízení pro vodní energetické zdroje s kapacitou kolem 1MW,
 • vodohospodářství  (hloubení a čištění studní, budování nádrží, úpraven vody, rozvodních sítí, závlahové systémy),
 • odpadové hospodářství (sběr, třídění a zpracování komunálního odpadu): NP má zájem o technologie na zpracování a skladování odpadu,
 • civilní letectví (malé letouny a helikoptéry, letištní vybavení – radary, monitorovací zařízení, multilaterální systémy). Malé civilních letouny a helikoptéry potřebuje Nepál pro práci v náročném horském terénu (zásobování, záchranné práce) a pro potřeby cestovního ruchu (přemísťování expedic na vysokohorská stanoviště, vyhlídkové lety kolem himalájských vrcholků).
 • infrastruktura: železnice, silnice, ozelenění,
 • strojírenství: textilní a tiskařské stroje a jejich součásti
 • IT technologie (oblast softwaru, počítačových či telekomunikačních komponentů),
 • textilní a polygrafický průmysl,
 • cestovní ruch,
 • zpracovatelský průmysl (potraviny).

5.2. Kalendář akcí

VZÚ Dillí Milan Hovorka předal dne 2. června 2016 pověřovací listiny do rukou nepálské prezidentky Bidhjá Déví Bhandáriové a ujal se funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky ve Federativní demokratické republice Nepálu. Setkal se rovněž s místopředsedou vlády a ministrem energetiky, dále s ministry obchodu a průmyslu a v nepřítomnosti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí rovněž s jeho náměstkem.  Jednal také s představiteli dvou největších nepálských podnikatelských reprezentací, Hospodářskou komorou Nepálu a Konfederací nepálských průmyslů a navštívil  nepálského prodejce vozů Škoda.

Ve dnech 17.-21.9.2016 navštívila Nepál delegace Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vedená místopředsedou PSP ČR Vojtěchem Filipem.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Z dlouhodobé perspektivy zůstávají nejperspektivnějšímu položkami pro český export energetika (malé vodní elektrárny) a infrastruktura, např. vybavení letišť, která se mají modernizovat, nebo oblast čištění vody. Dále pak textilní a polygrafický průmysl,  zpracování potravin, zpracování odpadů a investice do cestovního ruchu:

 • hydroenergetika (výstavba vodních elektráren, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie): v Nepálu je mnoho rozpracovaných projektů na termální i vodní elektrárny, na jejichž dokončení hledá nepálská vláda partnera a především finance. Pro české firmy se otevírají možnosti především v oblasti výstavby malých a středně velkých vodních elektráren s navazujícím odprodejem vyrobené elektřiny do Indie. Zahraniční firmy většinou provozují joint-venture s lokálním partnerem. Zájem mezi soukromými investory je o dodávky zařízení pro vodní energetické zdroje s kapacitou kolem 1MW,
 • vodohospodářství  (hloubení a čištění studní, budování nádrží, úpraven vody, rozvodních sítí, závlahové systémy),
 • odpadové hospodářství (sběr, třídění a zpracování komunálního odpadu): NP má zájem o technologie na zpracování a skladování odpadu,
 • civilní letectví (malé letouny a helikoptéry, letištní vybavení – radary, monitorovací zařízení, multilaterální systémy): nepálská strana indikuje zájem o nákup menších civilních letadel a helikoptér, které potřebuje pro práci v náročném horském terénu (zásobování, záchranné práce) a pro potřeby cestovního ruchu (přemísťování expedic na vysokohorská stanoviště, vyhlídkové lety kolem himalájských vrcholků). Zájem je i o použité letouny po generální opravě,
 • infrastruktura: železnice, silnice, ozelenění,
 • strojírenství: textilní a tiskařské stroje a jejich součásti, ve kterých si ČR vybudovala silné postavení,
 • IT technologie (oblast softwaru, počítačových či telekomunikačních komponentů),
 • textilní a polygrafický průmysl,
 • cestovní ruch,
 • zpracovatelský průmysl (potraviny).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Dne 29. ledna 2015 se uskutečnila oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu České republiky J. Mládka v Nepálu. Jednalo se o historicky první návštěvu ministra průmyslu a obchodu České republiky v Nepálu od vzniku samostatného českého státu. Během návštěvy, které předcházela návštěva Indie, doprovázela ministra J. Mládka oficiální delegace, jejímiž členy byli mezi jinými náměstek ministra průmyslu a obchodu V. Bärtl, předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. Pilný, ředitel Odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu MZV ČR P. Vávra a ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik II MPaO R. Hlavatý.

Obchodní delace doprovázející ministra průmyslu a obchodu sestávala při návštěvě Nepálu ze zástupců 23 českých firem a vedl ji vice-prezident Hospodářské komory ČR B. Minář. Součástí návštěvy ministra průmyslu a obchodu ČR J. Mládka v Nepálu se stal podpis Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí Nepálu, kterou podepsal za českou stranu ministr J. Mládek a za nepálskou stranu ministr financí Dr. Ram Sharan Mahat. Uvedená Dohoda se stává základem pro širší spolupráci v oblasti ekonomiky a obchodu mezi Českou republikou a Nepálem a stává se rovněž základem možnosti ustavení Smíšené česko-nepálské komise pro ekonomickou spolupráci.

V Káthmándú se ministr J. Mládek setkal s představiteli centrální vlády, jmenovitě se S. Koiralou, předsedou vlády Nepálu, s Dr. R. S. Mahatem, ministrem financí, s M. Basnetem, ministrem průmyslu, s R. K. Gyawali, ministryní energetiky, s S. B. Thapou, ministrem obchodu a s D. C. Amatyou, ministrem civilního letectví (kultury a turistiky).

Dále se ministr J. Mládek zúčastnil v Káthmándú podnikatelského fóra připraveného Nepálskou obchodní komorou ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, HK ČR a ZÚ Dillí. V průběhu obchodního fóra bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Nepálskou obchodní komorou a Hospodářskou komorou České republiky. Ministr J. Mládek se na podnikatelském fóru setkal kromě představitelů českých a nepálských firem rovněž s představiteli Nepálské obchodní komory a jako čestný host byl na podnikatelském fóru přítomen nepálský ministr obchodu S. B Thapa. Dále se ministr J. Mládek zúčastnil pracovního oběda uspořádaného na jeho počest nepálským ministrem financí Dr. R. S. Mahatem, na kterém byli přítomni také představitelé Nepálské obchodní komory a další hosté.

V Káthmándú se ministr J. Mládek zúčastnil rovněž podpisu dohody mezi společností Aircraft Industries a společností VR Holdings na dodávku letounu L 410.Kromě uvedených schůzek proběhla v době návštěvy ministra J. Mládka v Nepálu celá řada individuálních setkání představitelů českých firem s jejich nepálskými obchodními partnery.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: