Nezaměstnanost v září opět klesla, bez práce bylo nejméně lidí od prosince 2008

10. 10. 2016 | Zdroj: Úřad práce ČR

motiv článku - Nezaměstnanost v září opět klesla, bez práce bylo nejméně lidí od prosince 2008 K 30. 9. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 378 258 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 216 méně než v srpnu, o 63 634 méně než v září 2015 a nejméně od prosince 2008, kdy jich bylo 352 250. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

  • Z celkového počtu lidí bez práce bylo 359 294 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání).
  • Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,2 % (srpen 2016 – 5,3 %, září 2015 – 6 %).
  • Meziročně se o 32 420 zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 140 993, což je nejvíce od srpna 2008. Tehdy jich bylo 150 907.
  • V mezinárodním srovnání byla podle EUROSTATU míra nezaměstnanosti v ČR za srpen 3,8 %, tedy nejnižší v EU.
Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 9. 2016 5,2 %
Počet uchazečů o zaměstnání 378 258
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 359 294
Míra nezam. podle EUROSTAT (srpen 2016) 3,8 %
Počet volných pracovních míst 140 993

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v září 76 regionů. Největší hlásí okres Pelhřimov (o 6,3 %), Chrudim (o 6,2 %), Plzeň-město (o 6 %), Jičín a Ústí nad Orlicí (shodně o 5,8 %), Praha-východ (o 5,7 %) a Klatovy (o 5,4 %). Jediným regionem, ve kterém nezaměstnanost naopak vzrostla, byl okres Prostějov (o 0,4 %).

V uplynulém měsíci došlo k dalšímu oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy opět rozjely naplno výrobu. Nadále pokračují sezonní práce a zároveň ještě doznívá turistická sezóna.

Související: SP ČR: Trh práce v září poptával 42 procent lidí z technických oborů

„Pracovní trh se dostal na úroveň doby před hospodářskou krizí. Česká ekonomika je nadále v dobré kondici a, i díky intenzívní spolupráci se zaměstnavateli v rámci monitoringu trhu práce, se Úřadu práce ČR daří snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. V meziročním srovnání je letošní zářijová hodnota nejnižší za poslední dva roky. Zatímco v září 2014 tvořili lidé, kteří byli bez práce déle než rok, 45,7 % z celkového počtu nezaměstnaných a o rok později 45 %, letos jejich podíl klesl na 40,8 %,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V nadcházejících měsících by mohla registrovaná nezaměstnanost ještě mírně klesnout.“

Jako každý rok v září i letos dorazila do evidence Úřadu práce ČR hlavní vlna nezaměstnaných absolventů. Meziměsíčně jich bylo o 3 837 více. V dlouhodobém srovnání byl ale jejich počet nejnižší za poslední tři roky. Bez práce bylo k 30. 9. 2016 17 514 bývalých studentů (září 2013 – 37 301, září 2014 – 29 373, září 2015 – 23 089). Celkem bylo ke konci předchozího měsíce v evidenci ÚP ČR 21 054 absolventů všech škol a mladistvých. Jejich počet vzrostl meziměsíčně o 3 780 a meziročně poklesl o 5 539 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,6 % (srpen 2016 – 4,4 %, září 2015 – 6 %).

„Počet absolventů v evidenci Úřadu práce ČR klesá celkově. Řada mladých lidí se navíc snaží hledat si práci už v době, kdy ještě studují. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, kteří mohou do firem vnést inovativní myšlení, nové prvky a nadšení. Právě to se velmi dobře osvědčuje v praxi, zejména v rámci smíšených týmů,“vysvětluje Kateřina Sadílková.

V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku, administrativu, podnikání, gastronomii (kuchař, číšník), hotelnictví, osobní a provozní služby (kadeřník). Naopak velké šance na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských fakult, a absolventi technických, zejména strojírenských a elektro oborů. Velká poptávka je také po absolventech řemeslných oborů.

Aby ÚP ČR co nejvíce zjednodušil mladým lidem vstup na trh práce, pořádá po celé republice besedy pro žáky středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají efektivně hledat práci nebo kteří zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance.  Zároveň organizuje burzy práce či veletrhy řemesel a vzdělání, na kterých jeho zástupci pomáhají zájemcům zorientovat se na trhu práce a ve vzdělávací nabídce škol. Tak aby vybraný obor žáka nejen bavil, ale aby v něm co nejdříve po absolvování studia našel uplatnění.

Na vývoji nezaměstnanosti se projevil také vyšší počet učitelů a dalších pedagogických pracovníků ve školství, kteří odešli z evidence. Zaměstnání jich v uplynulém měsíci hledalo celkem 4 522 (srpen 2016 - 6 916, září 2015 -5 611). Do evidence se jich nově přihlásilo 455, naopak do práce jich nastoupilo 2 242. Nejvíce byli mezi nezaměstnanými zastoupeni učitelé středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ – 902 osob. Zaměstnavatelé nabízeli celkem 1677 volných pracovních míst v tomto oboru (srpen 2016 – 1 945). Školy měly zájem hlavně o učitele 1. stupně ZŠ. Celkem jim nabízeli 314 volných pracovních pozic. 

Podíl nezaměstnaných osob k 30. 9. 2016 - okresy ČR. Zdroj: Úřad práce ČR

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha-východ (shodně 1,9 %), Jindřichův Hradec (2,6 %), Benešov a Jičín (2,8 %), Mladá Boleslav, Pelhřimov a Písek (shodně 3 %) a Prachatice (3,1 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 33 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most a Karviná (shodně 10,6 %), Ostrava - město (9,4 %), Ústí nad Labem (9,3 %), Chomutov (8,9 %), Bruntál (8,7 %), Děčín (7,7 %), Sokolov (7,3 %), Hodonín (7,2 %), Znojmo, Brno-město a Louny (shodně 7,1 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také už zmíněná proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci firmy v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

„Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré údaje dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům. Dozví se, co konkrétně v jejich případě mohou využít. Tedy informace, které obvykle nemají čas sledovat. Na základě osobního jednání může Úřad práce ČR „ušít“ nabídku služeb zaměstnavateli skutečně na míru,“ upřesňuje ředitel Odboru zaměstnanosti z Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Výsledkem spolupráce je mimo jiné nárůst počtu volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 140 993, což jeo 1 725 více než v srpnu a o 32 420 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (20 583), ve Středočeském (18 264), v Moravskoslezském (12 565), Jihomoravském (12 042) a  Plzeňském (11 640) kraji.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (14,1), Ústí nad Labem (11,6), Chomutov (10), Sokolov (8,1), Jeseník (7,4), Hodonín (7,3), Znojmo (7,1) a Bruntál (6,5). Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci září 42 099 absolventům a mladistvým. Celkem 12 600 míst bylo vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v září největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, kováře a nástrojáře, pomocné pracovníky v oblasti těžby a stavebnictví, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, slévače, svářeče, kuchaře (kromě šéfkuchařů), obsluhu pojízdných zařízení či prodavače. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance.

Během září se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 54 326 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 11 852 osob, meziročně pak nižší o 5 266 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 64 542 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).  To je o 17 872 více než  v srpnu a o 3 824 méně než  v září 2015. Novou práci získalo 42 119 lidí - o 13 477 více než v předchozím měsíci a o 1 992 méně než před rokem. Celkem 8 489 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v září 41,4 roku. Mezi evidovanými bylo 121 354 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 32,1 %. Jak už bylo řečeno, z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 40,8 % - celkem 154 273 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 721 dní.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, všeobecných administrativních pracovníků, prodavačů, uklízečů a pomocníků v domácnostech, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy, řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních), řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, dále číšníků, servírek, barmanů, kuchařů či pomocných pracovníků v dopravě a ve skladování.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek