Nezávislý stát Samoa a jeho ekonomický vývoj

17. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Nezávislý stát Samoa a jeho ekonomický vývoj GK Sydney má přiakreditováno 5 pacifických států. Jedná se o rozvojové země s poměrně malým počtem obyvatel, (Fidži – 898 tis., Šalamounovy ostrovy – 595 tis., Vanuatu – 270 tis., Tonga – 107 tis., Samoa – 195 tis., Cookovy ostrovy – 21 tis.). Obchodně-ekonomicky jsou výše uvedené pacifické státy orientovány zejména na své ekonomicky úspěšnější sousedy (Austrálie, Singapur, Nový Zéland), ale mají také zájem o spolupráci s Čínou a USA.

Z evropských zemí tradičně nejvýznamnější roli i v ekonomické oblasti hraje Velká Británie. Vzájemná obchodní výměna ČR s výše uvedenými státy je minimální. Potenciál je zejména v oblasti cestovního ruchu (pacifické ostrovy jsou stále populárnější destinací i evropských turistů), v oblasti ICT, v oblasti environmentální (všechny výše uvedené státy si uvědomují význam ochrany životního prostředí a věnují se mu na bilaterální i multilaterální úrovni), v oblasti udržitelného rozvoje, ekologických projektů a projektů na předcházení živelných katastrof. Příležitostí pro české firmy může být také účast na mezinárodně financovaných projektech a grantech.

Ekonomika Samoi je závislá na zahraniční pomoci, remitencích (zejména z USA, Austrálie, Nového Zélandu a Americké Samoi), turistickém ruchu, zemědělství a rybolovu. V zemědělství (včetně rybolovu) jsou zaměstnány 2/3 práceschopného obyvatelstva a 90 % produkce jde na vývoz. Největšími vývozními artikly jsou ryby, kokosový olej, kopra, pivo a taro. Průmyslová výroba se věnuje především zpracování zemědělských produktů.

V meziročním srovnání klesl o 4–7 % export všech vývozních produktů kromě čerstvých ryb, kde je naopak zaznamenán růst o 18 %. Export je z cca 70 % směřován zejména do oblasti Pacifiku (Austrálie, Nový Zéland, Fidži, Americká Samoa), z cca 20 % do Asie (Japonsko, Singapur, Thajsko, Malajsie, Tchaj-wan), ze 7 % do USA a pouhé 1 % exportu jde do Evropy.

Rozvoj turistického ruchu je také do velké míry závislý na přílivu turistů z Austrálie, Nového Zélandu, USA a Americké Samoi. Počet návštěvníků z Evropy je v průměru 200–300 osob měsíčně.

V květnu 2015 byl pod heslem „live within our means“ představen návrh rozpočtu 2015/2016. Samoa byla v posledních pěti letech postižena jak živelnými pohromami, tak i důsledky světové finanční krize, nicméně dle předkládací zprávy k rozpočtu vykazuje Samoa mírný růst, pro rozpočtový rok 2015/2016 se předpokládá růst HDP ve výši 1,9 %.

Ve střednědobém horizontu chce vláda Samoi docílit snížení rozpočtového deficitu na 3,5 % HDP (současný deficit je kolem 5 %). V daňové oblasti vláda zvýšila odvody z tabákových a alkoholických výrobků a z fosilních paliv s tím, že do roku 2017 chce 100 % energie vyrábět z obnovitelných zdrojů.

Mezi rozpočtové vládní priority patří:

  • vzdělávání (základní i střední školství je ze 100 % financováno z vládních zdrojů)
  • zdravotnictví
  • zemědělství (v rámci programu revitalizace by měly být vysázeny nové plantáže kokosových palem, kakaovníků a kávovníků, měly by být založeny nové farmy na pěstování ovoce a zeleniny a finanční prostředky budou alokovány také na podporu exportu zemědělské produkce)
  • energetika (investice do obnovitelných zdrojů – zejména solární a větrné elektrárny)
  • telekomunikace (i v odlehlých venkovských částech ostrova)
  • turistika (programy na podporu investic do cestovního ruchu a výstavby nových turistických letovisek na ostrově; podpora kongresové turistiky)

V srpnu 2015 se na Samoi konalo společné zasedání 14 států Pacifických ostrovů (PICs) s Austrálií a Novým Zélandem v rámci jednání o dohodě PACER plus. Pokroku bylo dosaženo v otázkách mobility pracovní síly, rozvojové pomoci a investic. Státy Pacifiku uvítaly zejména vstřícnost Austrálie (v rámci Northen Australia White Paper) na zrušení kvóty sezónních pracovníků (původní roční kvóta byla 4 250 osob) a rozšíření možnosti sezónních prací v celém zemědělském sektoru.

Státy PICs nyní očekávají podobnou vstřícnost od Nového Zélandu v rámci programu Recognised Seasonal Employer (RSE). Státy PICs vyjádřily uspokojení také nad rozvojovou pomocí, kterou Austrálie a Nový Zéland poskytují i nad pomocí v rámci podpory přílivu FDI do regionu.

Vzájemná obchodní výměna mezi Nezávislým státem Samoa a ČR (v tis. Kč)
  Dovoz Vývoz Bilance Obrat
1–11/2014 545 151 394 696
1–11/2015 210 777 + 567 987

Zdroj: MPO

TOP komodity českého exportu (1–11/2015)
Komodita Hodnota
Mýdlo ap výrobky papír plsť aj pokryté mýdlem 299
Přípravky kosmetické líčidla 196
Med přírodní 142
Přípravky na vlasy 140

Zdroj: ČSÚ

TOP komodity českého importu (1–11/2015)
Komodita Hodnota
Mince 198
Přístroje regulační kontrolní automatické 11
Kondenzátory elektr. pevné otočné dolaďovací 1
Přístroje elektr. osvětlovací aj stěrače ap 0

Zdroj: ČSÚ

Informace poskytnuta Konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek