Niger: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Nigerem jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. V letech 2010 a 2011 bylo v zemi nicméně aktivní české sdružení stavebních firem, které zpracovalo studii proveditelnosti úseku železniční tratě z Nigeru do beninského Cotonou.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny (v tis. USD)

 

2010

2011

2012

2013

2014

vývoz

212

     726

1,186

281

3,234

dovoz

276

     592

1,562

1,503

255

obrat

488

  1,318

2,748

1,784

3,489

saldo

-64

    134

-376

-1,222

2,979

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

  • Hlavní vývozní komodity ČR v roce 2014: Zbraně, zařízení pro automatické zpracování dat, vata.
  • Hlavní dovozní komodity ČR v roce 2014: Drahé kovy v koloidním stavu.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Abuja neeviduje výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v republice Niger zatím žádné společné podniky.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu):

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963.
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger z roku 1963 (obě uveřejněny pod  č. 1/1964 Sb.).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulosti několikrát přispěla mezinárodním organizacím na zmírnění následků hladomoru v Nigeru. V roce 2012 ZÚ Abuja v rámci malého rozvojového projektu zakoupil počítačovou techniku a školní vybavení pro gymnázium v hlavním městě Niamey.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: