Niger: Vztahy země s EU

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

EU je v Nigeru nejvýznamnějším donorem rozvojové a humanitární pomoci a zároveň jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l'Union Européenne en République du Niger

Rue du Commerce, immeuble BIA – 3ème étage

BP 10 388 Niamey

Tel. +227 20 73 85 83-84

E-mail: delegation-niger@eeas.europa.eu

Web: http://www.eeas.europa.eu/delegations/niger/index_fr.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU v roce 2016 dovezla z Nigeru zboží za 219,9 mil. Euro, do Nigeru vyvezla zboží za 269,8 mil. Euro.

  • trade.ec.europa.eu
  • madb.europa.eu

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je v Nigeru nejvýznamnějším donorem – z 10. EDF (2009–2013) mohl Niger čerpat celkem 458 milionů Euro (obálka A) a 15,2 mil Euro (obálka B). 10. EDF byl vedle přímé rozpočtové podpory zaměřen na potravinovou bezpečnost a rozvoj venkova, výstavbu infrastruktury a podporu dobrého vládnutí. Nad rámec EDF má Niger k dispozici dalších 90 mil. Euro v rámci Strategie pro Sahel, které mají být použity na sektor spravedlnosti, bezpečnost, místní rozvoj, infrastrukturu a občanskou společnost.

V rámci 11. EDF (2014–2020) by měl Niger čerpat částku 596 mil. Euro (obálka A) ve formě přímé rozpočtové podpory, podpory sektoriálních politik. Konkrétní programy budou zaměřeny zejména na posílení potravinové bezpečnosti, dobrou správu věcí veřejných (včetně financí, boje proti korupci), vnitřní bezpečnost a podporu voleb a sociální služby

  • eeas.europa.eu - national programme
  • eeas.europa.eu - development cooperation
  • eeas.europa.eu – projects

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: