Nikaragua: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

2251,7

2671,9

2436,2

2632,7

2421,7

Dovoz

4863,5

5420,9

5225,4

5452,9

5434,2

Saldo

-2611,8

-2749,0

-2789,2

-2820,3

-3012,5

Obrat

8092,8

8092,8

7661,6

8085,6

7855,9

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní vývozní partneři – USA (905,034 mil. USD), Venezuela (290,29 mil. USD), Salvador (250,65 mil. USD), Kostarika (126,95 mil. USD), Guatemala (107,56 mil. USD), Honduras    (81,71 mil. USD), Mexiko (72,83 mil. USD), Kanada (51,036 mil. USD).

Hlavní dovozní partneři – USA (1,177 mld. USD), Mexiko (609,95 mil. USD), Kanada (42,6 mil. USD).

V roce 2015 vyvezla Nikaragua do EU zboží v hodnotě 247,4 mil. USD (10,2 % celkového exportu) a dovezla z EU zboží v hodnotě 351,5 mil. USD (5,95 % celkového importu).

 

Vývoz

Podíl

Dovoz

Podíl

SRN       

23,1

0,95

84,4

1,43

Belgie

28,4

1,17

9,8

0,17

Španělsko         

19,0

0,78

65,9

1,12

Finsko

3,4

0,14

0

0,00

Francie

20,0

0,83

110,0

1,86

Nizozemsko          

8,8

0,36

10,1

0,17

Italie     

17,3

0,71

35,8

0,61

Velká Británie

47,2

1,95

19,2

0,33

Švédsko

8,7

0,36

11,3

0,19

Portugalsko

0

0,00

1,7

0,03

ČR

0,0734

0,00

0,9

0,02

Ostatní státy EU

71,4

2,92

2,4

0,04

Celkem EU

247,4

10,2

351,5

5,95

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. USD, %

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nikaragua vyváží především zemědělské produkty. Hlavními vývozními artikly jsou hovězí maso, káva, zlato, mléčné výrobky, cukr, podzemnice olejná, fazole, langusty, krevety, živá zvířata.

Hlavními dovozními komoditami jsou nealkoholické nápoje, mobilní telefony, chleba a sušenky, toaletní papír, rýže, palmový olej, kovový kancelářský nábytek, sušené mléko, kukuřice, televizní přístroje, mýdlo, lednice a mrazáky, omáčky a suroviny na přípravu omáček, cigarety.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

ZVO NI zahrnovaly ke konci roku 2015 cca 50 průmyslových parků a 207 zahraničních firem především z textilního, automobilového, tabákového a zemědělského průmyslu. ZVO v současnosti generují až 50 % exportů z NI a nabízejí firmám v režimu ZVO (není dáno geograficky; pouze je nutno splnit požadované podmínky) řadu fiskálních výhod (100% osvobození od daní z příjmu; 100% osvobození od municipálních daní a daní z nemovitostí; 100% osvobození od daní a cel na dovoz přírodních surovin, strojů a zařízení, materiálů pro výrobu či náhradních dílů; 100% osvobození od nepřímých daní (např. DPH a spotřební daň)) a asistenčních služeb (např. plánování a realizace přesunu továrny/montovny do ZVO; zařízení víz a rezidenčních povolení pro zaměstnance z ciziny, ad.). Hlavní odběratelé jsou USA a Mexiko. V minulém roce bylo ze ZVO vyvezeno zboží v hodnotě 2,5102 mld. USD, především textil.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v mil. USD

 

2011

2012

2013

2014

2015*

PZI

968

1284

1388

1447

1400

Zdroj: Pronicaragua, * předběžný odhad na bázi I. čtvrtletí 2015

Investice směřovaly především do průmyslu, zemědělství, obchodu a služeb, cestovního ruchu a telekomunikací.

Nikaragua má předpoklady stát se zajímavou destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nižší než v Mexiku nebo Kolumbii a význam má i skutečnost, že země má uzavřeny Dohody o volném obchodu se Středoamerickými a některými Karibskými státy.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nikaragujská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravují místní zákony o zahraničních investicích, zveřejněné na internetových stránkách. (viz bod. 5.1.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: