Nikaragua: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016 

Vývoz

2251,7

2671,9

2436,2

2632,7

2421,7

3771,6

Dovoz

4863,5

5420,9

5225,4

5452,9

5434,2

6383,7

Saldo

-2611,8

-2749,0

-2789,2

-2820,3

-3012,5

-2612,1

Obrat

8092,8

8092,8

7661,6

8085,6

7855,9

10155,3

Zdroj: Banco Central de Nicaragua (mil. USD)

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní vývozní partneři – USA (943,6 mil. USD), Střední Amerika (546,3 mil. USD), EU (221,4 mil. USD), Latinská Amerika (137,1 mil. USD), Asie (117,7 mil. USD), Venezuela (113,6 mil. USD) a Mexiko (69,6 mil. USD).

Hlavní dovozní partneři – USA (1,150 mld. USD), Mexiko (601,3 mil. USD), Střední Amerika (1,414 mld. USD), Asie (1,551 mld. USD), EU (364 mil. USD).

 

Postavení k EU:

Nikaragua je 123. obchodním partnerem EU. V roce 2016 bylo z Nikaraguy do EU dovezeno zboží v hodnotě 343 mil. EUR a byly vyvezeny produkty v hodnotě 234 mil. EUR.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nikaragua vyváží především zemědělské produkty. Hlavními vývozními artikly jsou hovězí maso, káva, zlato, mléčné výrobky, cukr, podzemnice olejná, fazole, langusty, krevety, živá zvířata.

Hlavními dovozními komoditami jsou ropa a ropné produkty, nealkoholické nápoje, mobilní telefony, chleba a sušenky, toaletní papír, rýže, palmový olej, kovový kancelářský nábytek, sušené mléko, kukuřice, televizní přístroje, mýdlo, lednice a mrazáky, omáčky a suroviny na přípravu omáček, cigarety.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

ZVO NI zahrnovaly ke konci roku 2016 cca 50 průmyslových parků a přes 200 zahraničních firem především z textilního, automobilového, tabákového a zemědělského průmyslu. ZVO v současnosti generují až 50 % exportů z NI a nabízejí firmám v režimu ZVO (není dáno geograficky; pouze je nutno splnit požadované podmínky) řadu fiskálních výhod (100% osvobození od daní z příjmu; 100% osvobození od municipálních daní a daní z nemovitostí; 100% osvobození od daní a cel na dovoz přírodních surovin, strojů a zařízení, materiálů pro výrobu či náhradních dílů; 100% osvobození od nepřímých daní (např. DPH a spotřební daň)) a asistenčních služeb (např. plánování a realizace přesunu továrny/montovny do ZVO; zařízení víz a rezidenčních povolení pro zaměstnance z ciziny, ad.). Hlavní odběratelé jsou USA a Mexiko. Vyváží se především textil.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v mil. USD

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016 

PZI

968

1284

1388

1447

1400

1442 

Zdroj: Pronicaragua

Investice směřovaly především do průmyslu, zemědělství, obchodu a služeb, cestovního ruchu a telekomunikací.

Nikaragua má předpoklady stát se zajímavou destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nižší než v Mexiku nebo Kolumbii a význam má i skutečnost, že země má uzavřeny Dohody o volném obchodu se Středoamerickými a některými Karibskými státy.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nikaragujská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravují místní zákony o zahraničních investicích, zveřejněné na internetových stránkách státní agentury PRONicaragua (http://pronicaragua.gob.ni/es/).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: