Nizozemská „Brána do Evropy“ je otevřená i pro české investory

2. 2. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Nizozemsko je pro zahraniční podnikatele jednou z nejatraktivnějších zemí v Evropě. „Brána do Evropy“ na břehu Severního moře nabízí investorům liberální podmínky, daňové úlevy i průhledné a stabilní právní prostředí. Založení firmy v Nizozemském království je navíc relativně jednoduché a rychlé.

Portál BusinessInfo.cz pro vás připravuje seriál článků o zakládání firem v zahraničí. Českým podnikatelům přiblížíme možnosti, které se nabízejí zájemcům o investice a představíme podnikatelské prostředí v jednotlivých zemích EU. První díl jsme věnovali Velké Británii.

 

Mekkou zahraničních investic v zemi je Amsterdam. „Existuje několik faktorů, kterými nizozemská metropole přitahuje zahraniční podniky. Zaprvé je to snadná dostupnost prostřednictvím letiště Schiphol a kvalitní infrastruktura. Zadruhé zde pracuje mnoho různě nadaných mladých lidí, což dodává městu barvu. Zatřetí Amsterdam v porovnání s ostatními městy v Evropě poskytuje dobrý poměr mezi kvalitou a cenou,“ uvádí Brigitte Vaňatová z  advokátní kanceláře De Koning Vergouwen Advocaten.

A nejde pouze o částku, jíž zaplatíte za založení podniku. Nájemné za bydlení, náklady na provoz kanceláře či advokáta jsou v hlavním městě Nizozemského království podstatně nižší než například v Londýně nebo Paříži.

Právní formy společností

a) akciová společnost, NV (Naamloze Venootschap)

b) společnost s ručením omezením, BV (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid)

c) veřejná obchodní společnost, VOF (Vennootschap onder firma)

d) komanditní společnost, CV (Commanditaire Vennootschap)

e) podnik jednotlivce OSVČ (Eenmanszaak).

 

Nebojte se byrokracie

Na rozdíl od Česka, kde jde o zdlouhavý byrokratický proces trvající zhruba tři týdny, potřebujete v Nizozemsku na založení společnosti s ručením omezeným průměrně deset dní.

Do roku 2011 start podnikání komplikovala povinnost zasílat informace o představitelích vznikající firmy ministerstvu spravedlnosti. Nizozemská justice si zájemce prověřila a vydala tzv. prohlášení o beznámitkovosti, pokud tedy nehrozilo nebezpečí, že bude nový podnik „využíván k nelegálním účelům nebo jeho činnost povede k poškozování věřitelů“.

„Prošetřování podnikatelské minulosti rozhodujících osob mohlo založení společnosti zbrzdit a v praxi se ukázalo, že jej lze obejít,“ upozorňuje Brigitte Vaňatová. Toto preventivní opatření nahradil „permanentní dohled nad právnickými osobami a fyzickými osobami s nimi spojenými“, který se ovšem vztahuje na všechny (nejen zahraniční) firmy v zemi.

Jak postupovat?

ilustracni_NizozemskoNově vznikající firma musí mít sídlo v Nizozemsku a před jejím založením je potřeba vypracovat tzv. společenskou smlouvu. Samozřejmě se nevyhnete návštěvě notáře. Samotný úkon založení podniku je totiž nutné stvrdit notářským zápisem, a to výhradně v nizozemštině.

Nakonec vás čeká zápis společnosti do obchodního rejstříku na Obchodní komoře (Kamer van Koophandel). Musíte se také registrovat na místním daňovém úřadu (Belastingdienst).

„Pokud se zakládání účastní více než jedna osoba, potom předchází smlouva o založení společnosti. Tato smlouva se však nesmí zaměňovat s vlastní zakladatelskou listinou,“ upřesňuje zástupkyně De Koning Vergouwen Advocaten a dodává: „Zakladatelská listina obsahuje stanovy společnosti, tedy ustanovení, jimiž se společnost dle prohlášení účastníků jednání bude řídit.“

Součástí stanov bude minimálně jméno, sídlo a předmět podnikání společnosti, částka podílů či akcií a také způsob, jakým bude společnost řízena v případě, že jednatel (BV) či představenstvo (NV) nemohou vykonávat svou funkci.

Vstupní kapitál u spol. s r.o. symbolický

Zájemce o podnikání v zemi bude zajímat především to, kolik musejí do své vznikající firmy investovat. Do roku 2012 byl u BV nutný poměrně vysoký vstupní kapitál ve výši 18 tisíc eur. To ovšem zrušil takzvaný „flexibilní zákon“ (Flex-wet) a dnes je možné složit na účet pouze symbolický kapitál. Celý proces založení BV vyjde zájemce zhruba na dva tisíce eur, přičemž drtivou většinu této částky zaplatíte za notáře.

U akciové společnosti (NV) ovšem musí být nadále vstupní kapitál minimálně ve výši 45 000 eur.

Přihlášení na daňovém úřadu, kde probíhá registrace nejen k daním, ale i do systému sociálního zabezpečení, je zdarma. Při zápisu nové firmy nebo organizace do obchodního rejstříku zaplatíte jednorázově 50 eur. Každoroční poplatek, jehož výše závisela na velikosti firmy, byl zrušen v roce 2013.

Registrací se příliš nezdržíte. V případě osobní návštěvy komory obdržíte registrační číslo během několika hodin. Finanční úřad vám vydá daňové číslo asi během jednoho měsíce.

Pokud si chcete v Nizozemsku vydělávat peníze jako OSVČ a být tedy samostatnou jednotkou (eenmanszaak), musíte se rovněž registrovat u obchodní komory. Stačí vám k tomu ovšem jediná návštěva.

Daňový ráj?

Daňový systém v zemi tulipánů a větrných mlýnů nabízí zahraničním firmám řadu lákadel.

Vzhledem k výši korporátních daní se sice nedá považovat za klasický daňový ráj, ale například osvobození zisku z prodeje podílů od daně z příjmu (osvobozeny jsou dividendy a kapitálové zisky z prodeje akcií v zahraničních dceřiných společnostech), absence srážkové daně z úroků a licencí či rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojímu zdanění dělají z Nizozemska mimořádně atraktivní místo pro zahraniční byznys.

Pokud je váš zdanitelný zisk do 200 tisíc eur, zaplatíte firemní daň ve výši 20 procent, při příjmu nad 200 tisíc eur je daň z příjmu ve výši 40 tisíc eur plus 25 procent z částky nad 200 tisíc. Vybrané investiční fondy mohou být osvobozeny od daně z příjmů a daně z dividend.

Základní sazba DPH je 21 procent. Snížená sazba ve výši šesti procent je uplatňována jen pro určité zboží a služby (potraviny a léky, umění, knihy, noviny a časopisy, přeprava osob a ubytovací služby atd.).

Jakub Procházka

Proč založit s.r.o. nebo a.s.

Živnostník nebo společník smluvní společnosti je osobně zodpovědný za vzniklé závazky. Když podnikání „převede“ na společnost s ručením omezeným (v Nizozemsku BV) nebo akciovou společnost (NV), není už sám zodpovědný. Toto vyloučení odpovědnosti se v Nizozemsku považuje za významný motiv k založení NV či BV.

Druhým důležitým důvodem je snadný převod vlastnických zájmů, což je prospěšné také pro kontinuitu podnikání. Například v případě úmrtí velkoakcionáře není potřeba podnik rozdělovat, místo toho se rozdělí akcie.

Jako třetí výhodu této formy podnikání lze uvést, že BV i NV mají na rozdíl od smluvní společnosti jasně vymezenou právní organizaci. To se projevuje zejména při rozdělování pravomocí a rozhodování. Díky tomu se hodí k vytváření skupin v rámci koncernu. Klasickým motivem volby, konkrétně a.s., je to, že tato právní forma – na rozdíl od s.r.o. – používá akcie na doručitele. To znamená, že držitel akcie na doručitele může zůstat anonymní, dokud se nedostaví na valnou hromadu. Někdy je anonymita ceněna.

Musíte vložit eurocent

Akcie na doručitele tradičně používají také akciové společnosti zapsané na burze. Burzovní obchod však dnes probíhá prostřednictvím žirového systému cenných papírů. Zákon o žirovém převodu cenných papírů otevírá tento systém akciím na jméno. A konečně při zakládání společnosti mohou svou roli hrát také daňové a sociálně-právní motivy. V mnoha případech jsou právě ty rozhodující.

Společnost s ručením omezeným se zakládá u notáře. Notář sepíše notářský zápis se stanovami. Do společnosti musíte vložit nejméně jeden eurocent. Vklad může být v penězích nebo in natura. Notář většinou také zajišťuje zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. Než dojde k zápisu, jste osobně odpovědní. Ještě před založením firmy ovšem můžete vést podnikání. Zatímco notář pracuje na přípravách založení společnosti, můžete navenek vystupovat se zakládanou s.r.o.

Svým obchodním partnerům dejte najevo, že smlouvy uzavíráte jménem zakládané s.r.o. Vaše firma musí každoročně sestavovat účetní uzávěrku a uložit ji u obchodní komory. Jako ředitel a většinový podílník platíte daň z příjmu ze svého platu a případně daň z dividend. Přijímat plat z BV je relativně drahé, vyplácení dividend je z daňového hlediska levnější. Finanční úřad však nedovoluje, abyste nedostávali žádný plat nebo jen nízký. Váš plat musí odpovídat trhu, kdy minimální roční mzda činí 44 tisíc eur. Firmu lze založit během deseti dnů. Za vyšší tarif (u notáře) lze ovšem podnik založit i v kratší lhůtě, například během 24 hodin. 

 Zdroj: Advokátní kancelář De Koning Vergouwen Advocaten

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek