Nizozemsko má nejnižší míru nezaměstnanosti mezi dvacátníky v EU

11. 8. 2017

  • Země: NL - Nizozemsko
  • Datum zveřejnění: 11.08.2017

Procento dvacátníků, kteří nemají žádnou práci a ani nestudují, je v Nizozemsku nejnižší ze všech zemí EU. Vypývá to z výzkumu Eurostatu. 6,1 procent mladých lidí mezi 20 a 24 lety v Nizozemsku nemá zaměstnání, nebo nestudují. Na Maltě, v Dánsku a Lucembursku je procento nezaměstnaných či nestudujících taktéž relativně nízký, ale až mezi 8 a 9 procenty. Průměr v jednotlivých členských státech je 16,7 procenta.

Procentuální podíl je nejvyšší v Itálii, s více než 29 procenty. V Rumunsku, Řecku, Bulharsku, na Kypru a ve Španělsku je to téměř čtvrtina 20 – 24letých. V Evropské unii počet nezaměstnaných mladých lidí zůstává poměrně stabilní, ale existují velké rozdíly mezi členskými státy vzájemně. Ve dvanácti zemích se počet snížil, přičemž Bulharsko a Německo vynikají.

V absolutních číslech se jedná asi o pět milionů mladých lidí mezi 20 a 24 lety, které Eurostat řadí do skupiny NEET (ani nepracují, ani se nevzdělávají). 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční  kanceláře CzechTrade v Rotterdamu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: