Nizozemsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Nizozemsko (tis. Kč)

 

Vývoz (Kč)

Vývoz poř.

Vývoz Index

Dovoz (Kč)

Dovoz poř.

Dovoz Index

2011

101 641 948

8.

108,9

87 635 880

8.

112,7

2012

99 311 712

9.

97,7

96 048 504

7.

109,6

2013

88 735 245

9.

89,4

92 118 543

7.

95,9

2014

98 437 610

10.

110,9

105 987 443

7.

115,1

2015

108 934 000

9.

109,9

90 404 000

9.

84,0

Obchodní výměna ČR - Nizozemsko (tis. Kč)

 

Obrat (Kč)

Obrat poř.

Obrat Index

Saldo v tis. Kč

2011

189 277 828

9.

110,6

14 006 068

2012

195 360 216

10.

103,2

3 263 208

2013

180 853 788

10.

92,6

-3 383 298

2014

204 425 053

10.

113,0

-7 549 833

2015

199 338 000

9.

96,4

18 530 000


 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

  Vývoz ČR do Nizozemska 2015, hlavní položky

  Směr obchodu :   Vývoz        
  Období :   1.1.2015  –  31.12.2015        
  Nomenklatura zboží :   HS(4)        
  Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
1 8471 Stroje automat zprac   dat jednotky snímače ap NL Nizozemsko 4 005 501 12 117 997
2 8517 Přístroje   telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn NL Nizozemsko 1 433 913 11 852 680
3 8703 Auta os aj vozidla   motorová pro přepravu osob NL Nizozemsko 40 048 745 10 627 802
4 8473 Části strojů psacích   počítacích aut zprac dat NL Nizozemsko 1 873 672 3 486 115
5 7308 Konstrukce části   desky tyče aj z železa oceli NL Nizozemsko 23 714 094 2 860 729
6 8510 Strojky holicí na   stříhání vlasů s motorem el NL Nizozemsko 1 224 639 2 544 770
7 9503 Tříkolky,kolob.;kočárky   pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle NL Nizozemsko 3 315 563 2 025 648
8 8443 Stroje,přístr.pro   tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části NL Nizozemsko 2 121 913 1 956 111
9 8509 Přístroje   el.-mech.pro domácnost,s el.motorem,ne vysavače HS 8508 NL Nizozemsko 1 303 698 1 912 493
10 4011 Pneumatiky nové z   pryže NL Nizozemsko 11 351 316 1 875 162

Zdroj: ČSÚ

 Dovoz ČR z Nizozemska 2015, hlavní položky

  Směr obchodu :   Dovoz        
  Období :   1.1.2015  –  31.12.2015        
  Nomenklatura zboží :   HS(4)        
  Data v tabulce jsou :   bez dopočtů        
  Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
1 8542 Obvody integrované   elektronické NL Nizozemsko 1 477 327 12 136 945
2 3004 Léky odměřené ne krev   antisera ap vata aj NL Nizozemsko 581 779 4 600 083
3 8701 Traktory NL Nizozemsko 10 031 065 2 467 543
4 8471 Stroje automat zprac   dat jednotky snímače ap NL Nizozemsko 759 755 2 426 304
5 3907 Polyacetaly   pryskyřice ap v primár formách NL Nizozemsko 39 260 894 2 276 545
6 3902 Polymery propylenu   olefínů v primár formách NL Nizozemsko 58 194 267 2 083 156
7 8510 Strojky holicí na stříhání vlasů s motorem el NL Nizozemsko 937 434 2 080 919
8 8443 Stroje,přístr.pro   tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části NL Nizozemsko 697 328 1 286 619
9 9018 Nástroje lékařské   chirurgické zubolékařské aj NL Nizozemsko 926 329 1 163 643
10 0603 Květiny řezané na   kytice ap čersvé sušené aj NL Nizozemsko 8 729 915 1 153 552

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Viz tabulka nebo příloha (MS Excel) nebo přímo stránky ČNB

    2015
   
Položka Země Kredit Debet Saldo
Běžný účet Holandsko 128 748,7 171 420,2 -42 671,5
Zboží Holandsko 77 398,5 81 291,6 -3 893,1
Služby Holandsko 18 723,1 16 005,8 2 717,3
Výrobní   služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) Holandsko 407,0 474,9 -67,9
Opravy a   údržba jinde neuvedené Holandsko 309,2 216,7 92,5
Doprava Holandsko 3 981,4 2 261,3 1 720,1
Cestovní ruch Holandsko 2 510,5 797,2 1 713,2
Stavební   práce Holandsko 36,3 44,0 -7,7
Pojišťovací   služby a penzijní financování Holandsko 112,3 192,3 -80,0
Finanční   služby Holandsko 1 901,9 2 413,8 -511,9
Poplatky   za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené Holandsko 175,4 4 460,0 -4 284,6
Telekomunikační   služby, služby v oblasti počítačů a informační služby Holandsko 2 143,9 2 135,8 8,1
Ostatní podnikatelské služby Holandsko 6 714,6 2 947,2 3 767,3
Osobní,   kulturní a rekreační služby Holandsko 430,7 51,2 379,5
Výrobky   a služby vládních institucí jinde neuvedené Holandsko 0,0 11,4 -11,4
Služby   nezařazené Holandsko 0,0 0,0 0,0
Prvotní důchody Holandsko 32 496,1 73 377,1 -40 881,0
Druhotné   důchody Holandsko 131,0 745,7 -614,7

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nizozemsko je pro ČR pochopitelně stále nejvýznamnějším investorem, s 28,6% podílem na kapitálu investovaném v tuzemsku. V této souvislosti je však třeba uvést, že Nizozemsko je mnoha nadnárodními firmami používáno jako daňové sídlo, přičemž investovaný kapitál a know-how tedy nemusí původně pocházet z Nizozemska. Nizozemsko také zároveň zůstává, alespoň formálně, nejčastějším cílem investic z ČR, resp. cílem dividend z „českých“ společností.

Vedle nizozemských firem (jako např. Ahold, ING, Shell, Philips, Unilever, CTP Invest a dalších) uskutečnily své investice do ČR prostřednictvím poboček zaregistrovaných v Nizozemsku i mnohé nadnárodní firmy (např. Foxconn, Ikea, Volkswagen, Renault, Accenture aj.).

Naopak, PPF (tj. nizozemská firma s českým vlastníkem) koupila v r. 2013 obchodní centrum a kanceláře v Nizozemsku za 3,6 miliardy Kč. V r. 2014 to pak byla koupě Telefónicy, S.A. prostřednictvím (niz.) společnosti PPF Arena 2 B.V., a poslední velkou nizozemskou investicí v ČR byl nákup padesáti supermarketů a hypermarketů rakouského SPARu nizozemskou firmou Ahold – Albert.

Podle dostupných údajů obchodovalo s NL v roce 2015  přes 2 000 českých firem ve vývozu a více než 4 000 firem v dovozu. Firmy s největším objemem vývozu i dovozu se rekrutují především z těchto oborů: informační a komunikační technologie (zejména výpočetní technika), automobilový průmysl a další strojírenské obory. V České republice působí nejen velké nizozemské firmy, ale také mnoho malých a středních podniků s nizozemskou účastí. Zajímavé je, že Nizozemsko díky svým investicím v ČR dováží z republiky pro něj typická čerpadla (BBA Hranice) a jízdní kola (Fun Bike).

Nizozemské investice v České republice jsou orientovány do různých oblastí ekonomiky, především však do telekomunikací (UPC, Draka), petrochemie (IOC, Shell), strojírenství (Boltjes, Huismann, VeKa, Fokker), bankovnictví a pojišťovnictví (ING, ABN Amro), potravinářství (Heineken) a prodejních řetězců (C&A - vlastníkem je investiční fond Egeria; Ahold s řetězci maloobchodních prodejen Albert a Albert hypermarket).

Z posledních fúzí možno jmenovat koupi české firmy Sitel Data Center (poskytovatel datových služeb) firmou GTS Central Europe, dále koupi  Českých loděnic v Děčíně, Mělníce a Ústí nizozemskou firmou VeKa nebo koupi firmy Zkušebnictví a.s (silnoproudá zařízení) firmou Kema. Zajímavostí je, že nizozemská firma Fokker provádí ve Výzkumném zkušebním a leteckém ústavu v Letňanech pevnostní zkoušky trupů letadel. Jeden z projektů agentury CzechInvest je nizozemská investice do české firmy Stratech Software.

Firma DAF má opci na 18% akcií výrobce nákladních vozů Tatra.

Z českých firem mají v Nizozemsku přímé zastoupení např. Unicorn (www.unicornsystems.nl), Zetor (www.zetor.nl) nebo BVV (www.fairwise.nl).

Zdroj: ČNB a ČSÚ

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Multilaterální

ČR i Nizozemsko jsou členy mnoha mezinárodních organizací - z obchodního hlediska je možné zmínit zejména EU, WTO nebo OECD.

Bilaterální

 • Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemím (Ženeva, 14. září 1929, č. 141/1930 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou republikou a Nizozemskem o dědičném pachtu valonského kostelíka v Naardenu československému státu (Haag, 28. března 1933)
 • Dodatková smlouva o dědičném pachtu pozemku v Naardenu mezi Československou republikou a Královstvím nizozemským ke Smlouvě ze dne 28. března 1933 (Haag, 26. června 1935)
 • Dohoda mezi Československem a Nizozemím o nizozemských zájmech dotčených v Československu znárodněním, konfiskací a národní správou  (Praha, 4. listopadu 1949)
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nizozemského království o československých zájmech dotčených v Nizozemí nizozemským zákonem č. H 251 z 18. července 1947 (Praha, 28. listopadu 1952)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nizozemského království o vypořádání finančních otázek (Haag, 11. června 1964)
 • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království (Praha, 3. srpna 1972, č. 92/1973)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  (Praha, 4. března 1974, č. 138/1974 Sb.)
 • Ujednání mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a Ministerstvem zemědělství a rybářství Nizozemského království o spolupráci na úseku zemědělské vědy a výzkumu (Praha, 7. srpna 1979)
 • Memorandum porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Federálním výborem pro životní prostředí ČSFR a Ministerstvem bytové výstavby, plánování a životního prostředí Nizozemského království  (Dobříš, 22. června 1991)
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic  (Praha, 29. dubna 1991, č. 569/1992 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími  (Praha, 11. srpna 1993, č. 81/1994 Sb.)
 • Ujednání mezi ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Nizozemského království o vzájemné spolupráci  (Praha, 11. září 1995)
 • Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní  (Praha, 26. června 1996)
 • Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatů a ostatních zaměstnanců velvyslanectví, generálních konzulátů, konzulátů a stálých misí sjednaná výměnou nót (19.6./3.7.1996)  (Praha, 3. července 1996)
 • Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě (Amsterdam, 31.3.1998, v platnosti od 1.1.1999)
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie (Brusel, 13.4.2000)
 • Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (Den Haag, 4.3.1999, v platnosti od 1.1.2002)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění (Praha, 30.5.2001, v platnosti od 1.9.2002)
 • Dohoda o výsadách a imunitách styčných důstojníků ČR při Europolu (Den Haag, 22.12. 2003) Pozn. V návaznosti na přistoupení ČR k EU a následně i k Úmluvě o Europolu byla dohoda aktualizována prostřednictvím výměny interpretačních nót ke dni 21.9. 2004.
 • Memorandum o spolupráci mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání (Praha, 28. listopadu 2007)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Viz kapitola STI 3.3.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: