Nizozemsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Nizozemsko (tis. Kč)

 

Vývoz (Kč)

Vývoz poř.

Vývoz Index

Dovoz (Kč)

Dovoz poř.

Dovoz Index

2016

113 843 000

7.

106,2

99 205 000

8.

96,1

2012

99 311 712

9.

97,7

96 048 504

7.

109,6

2013

88 735 245

9.

89,4

92 118 543

7.

95,9

2014

98 437 610

10.

110,9

105 987 443

7.

115,1

2015

108 934 000

9.

109,9

90 404 000

9.

84,0

Obchodní výměna ČR - Nizozemsko (tis. Kč)

 

Obrat (Kč)

Obrat poř.

Obrat Index

Saldo v tis. Kč

2016

213 048 000

9.

106,2

14 638 000

2012

195 360 216

10.

103,2

3 263 208

2013

180 853 788

10.

92,6

-3 383 298

2014

204 425 053

10.

113,0

-7 549 833

2015

199 338 000

9.

96,4

18 530 000


 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

  Vývoz ČR do Nizozemska 2016, hlavní položky

Pořadí Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
1 8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn NL Nizozemsko 1 301 338 12 293 640
2 8703 Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob NL Nizozemsko 45 665 589 12 149 152
3 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap NL Nizozemsko 3 008 625 9 294 874
4 8473 Části strojů psacích počítacích aut zprac dat NL Nizozemsko 1 345 706 3 138 938
5 8510 Strojky holicí na stříhání vlasů s motorem el NL Nizozemsko 1 694 995 2 791 609
6 7308 Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli NL Nizozemsko 22 871 180 2 496 707
7 8523 Disky,pásky aj.média pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37 NL Nizozemsko 699 404 2 425 121
8 8542 Obvody integrované elektronické NL Nizozemsko 462 313 2 246 832
9 8509 Přístroje el.-mech.pro domácnost,s el.motorem,ne vysavače HS 8508 NL Nizozemsko 1 593 476 2 214 087
10 4011 Pneumatiky nové z pryže NL Nizozemsko 12 944 178 2 053 717

Zdroj: ČSÚ

 Dovoz ČR z Nizozemska 2016, hlavní položky

Pořadí Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
1 8542 Obvody integrované elektronické NL Nizozemsko 376 569 10 859 738
2 3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj NL Nizozemsko 574 714 4 317 565
3 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap NL Nizozemsko 1 683 725 3 843 470
4 8701 Traktory NL Nizozemsko 14 882 242 3 771 255
5 3907 Polyacetaly pryskyřice ap v primár formách NL Nizozemsko 37 644 440 2 310 492
6 8510 Strojky holicí na stříhání vlasů s motorem el NL Nizozemsko 1 024 797 2 081 415
7 3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách NL Nizozemsko 52 701 080 1 757 362
8 3901 Polymery ethyleny v primárních formách NL Nizozemsko 42 597 545 1 533 656
9 8443 Stroje,přístr.pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části NL Nizozemsko 585 458 1 337 844
10 0603 Květiny řezané na kytice ap čersvé sušené aj NL Nizozemsko 8 973 581 1 174 921

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Viz tabulka nebo příloha (MS Excel) nebo přímo stránky ČNB (v mil. Kč). 

    2016
Položka Země Kredit Debet Bilance
Běžný účet Holandsko 114 721,1 175 011,8 -60 290,7
Zboží Holandsko 78 582,9 80 222,3 -1 639,4
Služby Holandsko 19 679,4 15 590,6 4 088,8
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) Holandsko 393,9 63,7 330,2
Opravy a údržba jinde neuvedené Holandsko 549,1 256,3 292,8
Doprava Holandsko 4 323,1 2 290,5 2 032,6
Cestovní ruch Holandsko 3 346,7 891,3 2 455,5
Stavební práce Holandsko 51,1 74,5 -23,4
Pojišťovací služby a penzijní financování Holandsko 123,5 168,6 -45,1
Finanční služby Holandsko 1 483,0 1 246,4 236,6
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené Holandsko 32,8 5 507,9 -5 475,2
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby Holandsko 2 123,6 2 085,2 38,4
Ostatní podnikatelské služby Holandsko 6 913,8 2 878,8 4 035,0
Osobní, kulturní a rekreační služby Holandsko 338,7 127,4 211,3
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené Holandsko 0,0 0,0 0,0
Služby nezařazené Holandsko 0,0 0,0 0,0
Prvotní důchody Holandsko 16 310,2 78 311,2 -62 000,9
Druhotné důchody Holandsko 148,6 887,7 -739,1

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nizozemsko je pro ČR pochopitelně stále nejvýznamnějším investorem, s 29% podílem na kapitálu investovaném v tuzemsku. V této souvislosti je však třeba uvést, že Nizozemsko je mnoha nadnárodními firmami používáno jako daňové sídlo, přičemž investovaný kapitál a know-how tedy nemusí původně pocházet z Nizozemska. Nizozemsko také zároveň zůstává, alespoň formálně, nejčastějším cílem investic z ČR, resp. cílem dividend z „českých“ společností.

Vedle nizozemských firem (jako např. Ahold, ING, Shell, Philips, Unilever, CTP Invest a dalších) uskutečnily své investice do ČR prostřednictvím poboček zaregistrovaných v Nizozemsku i mnohé nadnárodní firmy (např. Foxconn, Ikea, Volkswagen, Renault, Accenture aj.).

Naopak, PPF (tj. nizozemská firma s českým vlastníkem) koupila v r. 2013 obchodní centrum a kanceláře v Nizozemsku za 3,6 miliardy Kč. V r. 2014 to pak byla koupě Telefónicy, S.A. prostřednictvím (niz.) společnosti PPF Arena 2 B.V., a poslední velkou nizozemskou investicí v ČR byl nákup padesáti supermarketů a hypermarketů rakouského SPARu nizozemskou firmou Ahold – Albert.

Podle dostupných údajů obchodovalo s NL v roce 2016  přes 2 000 českých firem ve vývozu a více než 4 000 firem v dovozu. Firmy s největším objemem vývozu i dovozu se rekrutují především z těchto oborů: informační a komunikační technologie (zejména výpočetní technika), automobilový průmysl a další strojírenské obory. V České republice působí nejen velké nizozemské firmy, ale také mnoho malých a středních podniků s nizozemskou účastí. Zajímavé je, že Nizozemsko díky svým investicím v ČR dováží z republiky pro něj typická čerpadla (BBA Hranice) a jízdní kola (Fun Bike).

Nizozemské investice v České republice jsou orientovány do různých oblastí ekonomiky, především však do telekomunikací (UPC, Draka), petrochemie (IOC, Shell), strojírenství (Boltjes, Huismann, VeKa, Fokker), bankovnictví a pojišťovnictví (ING, ABN Amro), potravinářství (Heineken) a prodejních řetězců (C&A - vlastníkem je investiční fond Egeria; Ahold s řetězci maloobchodních prodejen Albert a Albert hypermarket).

Z posledních fúzí možno jmenovat koupi české firmy Sitel Data Center (poskytovatel datových služeb) firmou GTS Central Europe, dále koupi  Českých loděnic v Děčíně, Mělníce a Ústí nizozemskou firmou VeKa nebo koupi firmy Zkušebnictví a.s (silnoproudá zařízení) firmou Kema. Zajímavostí je, že nizozemská firma Fokker provádí ve Výzkumném zkušebním a leteckém ústavu v Letňanech pevnostní zkoušky trupů letadel. Jeden z projektů agentury CzechInvest je nizozemská investice do české firmy Stratech Software.

Z českých firem mají v Nizozemsku přímé zastoupení např. Unicorn (www.unicornsystems.nl), Zetor (www.zetor.nl) nebo BVV (www.fairwise.nl).

Zdroj: ČNB a ČSÚ

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Multilaterální

ČR i Nizozemsko jsou členy mnoha mezinárodních organizací - z obchodního hlediska je možné zmínit zejména EU, WTO nebo OECD.

Bilaterální

 • Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemím (Ženeva, 14. září 1929, č. 141/1930 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou republikou a Nizozemskem o dědičném pachtu valonského kostelíka v Naardenu československému státu (Haag, 28. března 1933)
 • Dodatková smlouva o dědičném pachtu pozemku v Naardenu mezi Československou republikou a Královstvím nizozemským ke Smlouvě ze dne 28. března 1933 (Haag, 26. června 1935)
 • Dohoda mezi Československem a Nizozemím o nizozemských zájmech dotčených v Československu znárodněním, konfiskací a národní správou  (Praha, 4. listopadu 1949)
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nizozemského království o československých zájmech dotčených v Nizozemí nizozemským zákonem č. H 251 z 18. července 1947 (Praha, 28. listopadu 1952)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nizozemského království o vypořádání finančních otázek (Haag, 11. června 1964)
 • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království (Praha, 3. srpna 1972, č. 92/1973)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  (Praha, 4. března 1974, č. 138/1974 Sb.)
 • Ujednání mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a Ministerstvem zemědělství a rybářství Nizozemského království o spolupráci na úseku zemědělské vědy a výzkumu (Praha, 7. srpna 1979)
 • Memorandum porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Federálním výborem pro životní prostředí ČSFR a Ministerstvem bytové výstavby, plánování a životního prostředí Nizozemského království  (Dobříš, 22. června 1991)
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic  (Praha, 29. dubna 1991, č. 569/1992 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími  (Praha, 11. srpna 1993, č. 81/1994 Sb.)
 • Ujednání mezi ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Nizozemského království o vzájemné spolupráci  (Praha, 11. září 1995)
 • Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní  (Praha, 26. června 1996)
 • Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatů a ostatních zaměstnanců velvyslanectví, generálních konzulátů, konzulátů a stálých misí sjednaná výměnou nót (19.6./3.7.1996)  (Praha, 3. července 1996)
 • Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě (Amsterdam, 31.3.1998, v platnosti od 1.1.1999)
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie (Brusel, 13.4.2000)
 • Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (Den Haag, 4.3.1999, v platnosti od 1.1.2002)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění (Praha, 30.5.2001, v platnosti od 1.9.2002)
 • Dohoda o výsadách a imunitách styčných důstojníků ČR při Europolu (Den Haag, 22.12. 2003) Pozn. V návaznosti na přistoupení ČR k EU a následně i k Úmluvě o Europolu byla dohoda aktualizována prostřednictvím výměny interpretačních nót ke dni 21.9. 2004.
 • Memorandum o spolupráci mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání (Praha, 28. listopadu 2007)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Viz kapitola STI 3.3.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: