Nizozemsko - Obchodní a projektové příležitosti ve vybraných oblastech

23. 8. 2016

  • Země: Nizozemsko
  • Datum publikování: 23.08.2016
  • Datum uzávěrky: 09.09.2016 00:00
  • Referenční číslo: TE201601827
  • Stav tendru: neurčeno
Průmyslové obory:
  • Služby
  • Nerostné suroviny a polotovary
  • Software a ICT služby
  • Stavebnictví a stavební materiály
  • Energetika

Anotace:

Popis tendru, projektu:

Nizozemsko - Obchodní a projektové příležitosti ve vybraných oblastech Účelem tohoto dokumentu je informovat české podnikatelské subjekty o důležitých společnostech a obchodních příležitostech ve vybraných oblastech, konkrétně: 1. Stavebnictví, 2. Energetika a nerostné suroviny, 3. ICT, 4. Doprava, logistika, infrastruktura a ostatní; optimálně s delším časovým předstihem než je příslušný tendr vyhlášen. Vzhledem ke krátkosti času na předložení tendrové nabídky je potřebné se na avizované velké tendry dlouhodoběji připravovat, ať již na roli kontraktora či subkontraktora. Tendr, pokud není uvedeno jinak, je pak veřejně přístupný na webových stránkách EU - http://ted.europa.eu/ nebo NL - http://www.tenderned.nl (případně je možné použít http://aanbestedingskalender.nl/, ale to je placená služba s možností zkušebního přihlášení). Veřejné zakázky v NL mají roční hodnotu cca 60 mld. EUR. Bohužel, na rozdíl od ČR, nejsou obvykle zveřejňovány dopředu informace o předpokládané ceně zakázky, takže tyto údaje nejsou ve většině případů uvedeny. Informace, jak se do tendru přihlásit jsou zde - http://www.tenderned.nl/sites/default/files/TenderNed_Six_steps_to_bidding_for_public_procurement_contracts_online.pdf. Tento dokument bude dle možností doplňován o informace získané z jednání, z odborného tisku a z dalších zdrojů. Informace z každého sektoru má vždy stejnou strukturu. V první části naleznete informace o hlavních firmách v daném sektoru (souhrnné informace NL TOP 500, resp. TOP 100 rodinných podniků - http://www.bvdinfo.com/getattachment/BvD-For-Your-Business/Sales-and-marketing/Top-100-of-500-lijsten-(1)/Top-500.pdf.aspx nebo http://www.bvdinfo.com/getattachment/BvD-for-your-business/Sales-and-marketing/Top-100-of-500-lijsten/ELS019_056-FAMILIE-BEDR.pdf.aspx). Ve druhé části jsou informace o konkrétních tendrech a dalších obchodních příležitostech. Při tvorbě a aktualizacích dokumentu spolupracujeme s naší spolupracovnicí pí. Annou Van Buuren, která hovoří jak česky, tak nizozemsky. Informace jsou uváděny dle možností v češtině nebo v angličtině a vždy, pokud možno, s uvedeným zdrojem. Aktualizováno ke dni: 16. srpna 2016 Autor: Roman Holý, ekonomický diplomat

Zpracovatel:

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: