Nizozemsko předsedá Radě EU

2. 3. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Od ledna je na půl roku v čele Rady Evropské unie Nizozemsko. Protože souběžně Česká republika předsedá visegrádské čtyřce, chtějí obě země spolupracovat na společných cílech.

Česká republika a Nizozemsko se dlouhodobě těší výborným vzájemným vztahům v oblasti obchodu, politiky a kultury. V současnosti je Česká republika 11. největším exportním trhem pro Nizozemsko, tedy významnějším než Rusko a srovnatelným s Čínou. Nizozemské finance v České republice představují 13 procent všech zahraničních investic. Země si tak v České republice stále drží pozici jednoho ze tří největších zahraničních investorů. Vzhledem k podobné charakteristice obou států nejsou tyto údaje překvapivé. Spojuje nás relativně malý domácí trh, otevřenost našich ekonomik a pevné hospodářské vazby se sousedícím Německem.

Obě země jsou členy Evropské unie a často spolupracují na multilaterální úrovni. Od roku 2009 si členské státy každých šest měsíců předávají předsednictví v Radě Evropy. Během tohoto půlročního období pořádá předsedající země jednání na všech úrovních v Evropské radě, a zachovává tak kontinuitu evropské politiky. Nizozemsko je v čele Rady Evropy od ledna 2016. Česká republika současně stále předsedá visegrádské čtyřce.

Vzájemné vztahy obou zemí mají svůj počátek už v 17. století, kdy se Jan Amos Komenský přestěhoval do Amsterdamu. Ve 20. století například podpořil Chartu 77 nizozemský ministr zahraničí Max van der Stoel. Česká republika má pro Nizozemsko zásadní význam na poli kultury, od 90. let 20. století je prioritní zemí v mezinárodní kulturní politice. Za podpory velvyslanectví bylo realizováno mnoho kvalitních a úspěšných kulturních projektů. Prostřednictvím českých partnerských organizací tak může české publikum nahlédnout do všech žánrů nizozemské kulturní scény a odborníci mají příležitost navazovat mezinárodní spolupráci a rozvíjet kulturní dialog.

V dnešní době čelíme četným krizím, které mohou vest až k dezintegraci Evropy. Na pozadí těchto závažných výzev se navíc zvedá vlna euroskepticismu. Obě země proto v následujících měsících nesou velkou odpovědnost v roli zprostředkovatelů komunikace mezi národy. To vytváří potenciál k další úzké spolupráci. Společně bychom měli využít svou jedinečnou pozici a pokusit se nalézt praktická řešení problémů evropských občanů.

V tomto duchu také probíhala letošní první státní zahraniční návštěva nizozemských ministrů v České republice. Ministr zahraničí Bert Koenders a ministr pro azylovou politiku Klaas Dijkhoff se v půli ledna setkali s českými vysokými státními představiteli, mezi kterými byli premiér Bohuslav Sobotka, vicepremiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministr vnitra Milan Chovanec a ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Cílem návštěvy bylo vyjasnění priorit předsednictví v Evropské radě a upevnění společných postojů k mnoha závažným tématům.

Nizozemské předsednictví v Radě Evropy je založeno na třech principech:

  • zaměření na podstatu věci,
  • podpora inovací, udržitelného ekonomického růstu a stimulace pracovního trhu,
  • prohlubování vztahů mezi zeměmi v EU.

Nizozemsko se v souladu se strategickou agendou EU soustředí na řadu priorit, mezi které patří podpora ekonomického růstu a další tvorba pracovních míst, posílení udržitelného rozvoje, vysoká úroveň sociálního a zdravotního zázemí a ochrana životního prostředí. V zájmu dosažení těchto cílů chce využít potenciál společného trhu, digitální sféry nevyjímaje, vytvořit příznivé podnikatelské klima pro vznik nových pracovních příležitostí a posílit hospodářskou a měnovou unii. Nizozemsko se v rámci svého předsednictví rovněž bude věnovat současnému migračnímu vývoji s cílem ochránit pilíře našeho společenství. Více informací o předsednictví lze získat na webové
adrese EU 2016
.

V zájmu obou zemí – České republiky i Nizozemska – je silná, sjednocená Evropa, která má svou pevnou pozici pro vnější svět a prosazuje své zásadní neměnné hodnoty. Hodnoty, které hájil Václav Havel nebo Max van der Stoel a které jsme vždy prosazovali a budeme v tom pokračovat i v roce 2016.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Ed Hoeks, velvyslanec Nizozemského království.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek