Nizozemsko: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

Nizozemsko je zakládající členskou zemí EU a členem eurozóny, tj. platí se zde eurem. Všechny oficiální a aktuální informace o vztahu Nizozemska a EU jsou dostupné na webu government.nl.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU v zemi má následující kontakty:

Europe House (v blízkosti Binnenhofu - parlamentu)
Korte Vijverberg 5/6
2513 AB The Hague
Tel: +31 70 3135300
E-mail: Anna.Matus@ext.ec.europa.eu 
Web: http://www.huisvaneuropa.eu/

  • Zastoupení EK - Tel. +3170315300
  • Zastoupení EP - Tel. +31703135400

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy Nizozemska s EU jsou definovány jeho postavením členské země EU a eurozóny. Všechny dostupné oficiální informace, včetně vize vnitřního trhu EU nizozemské vlády, jsou na webu government.nl.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Nizozemsko je tradičně dárcem rozvojové pomoci v rámci bilaterálních programů i prostřednictvím mezinárodních organizací. Rozvojová spolupráce je v NL vnímána jako důležitá součást zahraniční politiky; a jedním z jejích hlavních cílů je boj proti chudobě v méně rozvinutých částech světa. Současně je rozvojová pomoc důležitým nástrojem zajištění nizozemské přítomnosti v zahraničí a napomáhá založení širokých politických a hospodářských styků se zeměmi tzv. třetího světa.

Poskytování oficiální rozvojové pomoci (ODA) se stalo v Nizozemsku důležitým politickým tématem. I nová vláda se jistě bude snažit udržet rozpočet rozvojové pomoci kolem úrovně 0,7 % HND (tj. poklesne z dřívějších cca 0,8 % HND). Ve skutečnosti se ale od r. 2013 NL ODA dostala pod tuto úroveň (doporučovanou OSN); a v r. 2014 dále klesla na 0,64 % HND, v r. 2015 se Nizozemsko dokázalo vrátit zpět - do nejvyšší "dárcovské ligy" - na 0,76 % HND, ale v r. 2016 došlo opět k poklesu - na 0,65 % HND; což v absolutní částce činí stále úctyhodných 5 mld. USD – poslední oficiální data z dubna r. 2017. Nizozemsko tedy stále patří k nejštědřejším dárcům rozvojové pomoci na světě i v EU (v absolutním i relativním vyjádření - v poměru k HND). Význam rozvojové pomoci je podpořen dlouholetou existencí CBI, agentury Ministerstva zahraničních věci pro podporu importu z rozvojových zemí, a nedávným vytvořením funkce ministryně pro zahraniční obchod a rozvojovou spolupráci na MZV Nizozemska, což jasně dokládá jak nový důraz na větší zapojování nizozemského soukromého sektoru do projektů v rozvojových zemích, tak propojování ODA s investicemi a obchodem; naposledy např. vytvoření speciálního fondu na podporu rozvojových i nizozemských SMEs („Dutch Good Growth Fund“) ve výši 800 mil. euro, který začal fungovat od 1.7. 2014. Za splnění jistých podmínek (participace rozvojových a nizozemských SMEs) by mělo být možné, aby z tohoto fondu čerpaly prostředky i české firmy.

O aktuálních ambicích odcházející vlády v čele s ministryní pro zahraniční obchod a rozvojovou spolupráci, Lilianne Ploumen, svědčí také rozhodnutí o příspěvku ve výši 10 mil. EUR na fond "She Decides" a zvýšení rozpočtu na pomoc uprchlíkům o 80 mil. EUR.

Nizozemská rozvojová politika se také aktivně podílela a hlásí se k plnění nových "udržitelných rozvojových cílů" (tzv. "Sustainable Development Goals, SDGs"), vyhlášených na půdě OSN v r. 2015, přihlíží však též k národním zájmům Nizozemska a je specifická svým důrazem na boj se změnou klimatu. Programové prohlášení vlády k rozvojové spolupráci uvádí, že bude důsledně dbáno, aby příjemci pomoci nebyly zkorumpované režimy, a dále, že bude vynakládána zejména na zvýšení soběstačnosti přijímajících zemí a rozvoj místního podnikatelského sektoru. Oblasti spolupráce – prioritní sektory - se mají zúžit hlavně na zemědělství a vodní hospodářství, to jest oblasti, ve kterých má Nizozemsko světově uznávané know-how.

Mezi tzv. Partner Countries (resp. největší příjemce pomoci) v současnosti patří: Afghánistán, Bangladéš, Benin, Burundi, DRC, Etiopie, Ghana, Indonésie, Keňa, Mali, Mozambik, Palestinská území, Rwanda, Súdán, Surinam, Uganda a Jemen.

Zdroje: OECD; donortracker.org; government.nl, compareyourcountry.org, OECD DAC

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: