Nizozemsko: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance – zboží (mil. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

351 993

374 585

368 099

382 765

377 993

Vývoz

395 205

418 513

418 454

432 510

425 572

Saldo

43 212

43 928

50 355

49 745

47 579

Zdroj: CBS 

Reexporty tvoří podle odhadů až 50 % vývozu Nizozemska.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura nizozemského vývozu (v mil. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem vývoz zboží

395 205

418 513

418 454

432 510

425 572

Země EU

301 816

311 724

317 491

316 399

306 583

Ostatní země

 93 389

106 789

100 963

116 112

118 989

Zdroj: CBS a indexmundi.com

Nizozemský vývoz směřuje ze zhruba 72 % na trhy zemí EU.

Největšími odběrateli zboží z Nizozemska jsou Německo (cca 27%), Belgie (14%), Francie (9%), Velká Británie (8%) a Itálie (4,5%). 


 

Teritoriální struktura nizozemského dovozu (v mil. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem dovoz zboží

351 993

374 585

368 099

382 765

377 993

Země  EU

193 863

200 696

200 748

198 460

198 907

Ostatní země

158 130

173 889

167 351

184 305

179 086

Zdroj: CBS a indexmundi.com 

Největší změny ve vývozu a dovozu - "top ten" dle zemí a zboží na webu CBS

Na rozdíl od vývozu nizozemský dovoz pochází pouze ze zhruba 53 % ze zemí EU. Je to dáno tím, že přístav Rotterdam je vstupní bránou do Evropy pro zboží z Asie (především Číny), Ameriky a Afriky.

Největšími dodavateli zboží do Nizozemska jsou Německo (14%), Čína (12%), Belgie (8%), Velká Británie (7%), Rusko (6%) a USA (6%).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Pro detailní, aktuální a interaktivní přehled doporučujeme následující "standardní" odkazy: World Bank nebo UN.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jediná zóna v rámci Nizozemska (vnitrozemí) je na letišti Schiphol (FREE ZONE control type II dle EC):

Amsterdam Schiphol Airport
Administrator: Air Cargo Netherlands
Freightwaybuilding
Flamingoweg 13, 1118EE Schiphol

Adresa celního úřadu:
Douane Kantoor Schiphol Cargo
Handelskade 1,
1118 DA Schiphol-Centrum
(postal address:
P.O.Box 3070,
6401 DN Heerlen)
tel: +31 20 685 00 50
fax : +31/20-406 8525

Další informace o bezcelních skladech či zónách lze získat u celního úřadu

Zóna volného obchodu existuje na Arubě - www.fzanv.com

Díky své strategické geografické poloze je tato zóna volného obchodu důležitá zejména pro tranzitní obchod mezi jižní Amerikou a Evropou.

Vědeckotechnické parky

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Nizozemsko je významný investor a zároveň i příjemce zahraničních investic. K jeho přednostem patří strategická zeměpisná poloha, kvalitní infrastruktura, zajímavé daňové podmínky (vč. sítě bilaterálních mezinárodních smluv), obchodní tradice, logistické a dopravní know-how a jazykově vybavená pracovní síla.

Nizozemsko je sídlem řady „evropských centrál” mimoevropských nadnárodních společností (např. Nike, Momentive Specialty Chemicals, Babcock, Cisco), „shared services centers” (DHL, Peoplesoft, NCR, Ericsson a Sun Microsystems) a „evropských distribučních center” (např. Fedex, Cisco, Coca-Cola).

Přímé zahraniční investice v Nizozemsku v teritoriálním členění v r. 2015 (transakce v mil. EUR)

Teritorium

v roce 2015

Belgium

-1 683

Cyprus

2 643

Germany

-418

Estonia

4

Finland

2 212

France1

36 520

Greece

-565

Ireland

-1 383

Italy

-2 194

Latvia

-2

Lithuania

22

Luxembourg

-29 139

Malta

800

Austria

-3 476

Portugal

-4 539

Slovenia

2

Slovakia

-162

Spain

992

Euro area (EMU)

-367

Other EU countries (non EMU)

Bulgaria

9

Denmark

-788

Poland

804

Romania

271

United Kingdom

-71 106

Sweden

-1 917

Total remaining EU-countries - Hungary, Croatia and Czech Republic

4 418

Total European Union

-68 676

Norway4

1 215

Russia

-4 189

Switzerland

16 334

Total rest of Europe3

15 725

ABC and SSS islands6

29 921

Brasil

6 706

Canada

-7 985

China

1 749

Hong Kong

3 567

India

26

Japan

12 410

United States

27 639

Total other countries

24 576

Foreign direct investment in the Netherlands

59 018

Z tabulky je zřejmé, že v r. 2015 byly PZI (transakce) v Nizozemsku celkově pozitivní, přestože díky výjimečnému odlivu do UK a celkově i do EU byly menší než v r. 2014.

Zdroj: Nizozemská centrální banka DNB (table 12.8)

PZI - komoditní členění, rok 2015 v mil. EUR

Komoditní oblasti

v roce 2015

Těžba a chemický průmysl

200 412

Kovo a elektro průmysl

52 321

Potraviny a tabák

97 069

Ostatní

64 532

Celkem průmysl

414 334

Obchod

99 318

Doprava a spoje  

83 664

Bankovnictví a pojišťovnictví

3 084 093

Ostatní

65 356

Celkem služby

3 332 431

Celkem investice

3 746 764

Zdroj: Nizozemská centrální banka DNB (Table 12.18)

Tj. zcela převažují investice do služeb a to zejména, sazmořejmě, do bankovnictví a pojišťovnictví.

Jiný obraz by poskytly investice včetně tzv. „Special Financial Institutions“, tj. subjektů, které slouží k převodům peněž za účelem daňové optimalizace. Takovéto investice jsou v Nizozemsku pravidelně mnohem vyšší než PZI. Ze seznamu 50 největších českých vývozců do Nizozemska jich má 16 daňové sídlo v Nizozemsku, tj. přibližně třetina. Figurují zde např. firmy Volkswagen International Finance B.V., Foxconn Holdings B.V., Assus Holland Holding B.V., Ivax International B.V., Tivall Europe B.V., Wistron Service B.V., FEI CPB B.V. Pokud jde o 50 největších dovozců z Nizozemska, tak 12 z nich má daňové sídlo v Nizozemsku, tj. přibližně čtvrtina. Mezi nimi např. Teva Pharma B.V., Astellas B.V.,  Sabic Holding B.V., NPK Europe Holding B.V., SCA Group Holding B.V, Nutricia International B.V. U firem Ahold, DAF a Philips daňový domicil v Nizozemsku nepřekvapuje. 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nizozemsko je samozřejmě dostatečně známé tím, že uplatňuje pro vstup zahraničního kapitálu liberální režim a usiluje o to, aby bylo zahraničními investory vnímáno jako “brána do Evropy”. Této možnosti však ve velkém množství využívají i evropské společnosti, včetně českých, čehož důkazem může být více než 4 000 firem z ČR, které mají (nebo jejich mateřská společnost) sídlo v Nizozemsku.

Hlavním kontaktním místem pro investory je Agentura pro zahraniční investice (NFIA)
Netherlands Foreign Investment Agency
P.O.Box 20101
2500 EC Den Haag
Tel.: 0031 (0)70 379 88 18
Fax: 0031 (0)70 379 63 22
Web: www.nfia.nl

Tato agentura má svá zastoupení i v zahraničí - Velká Británie, Turecko, USA,  Japonsko, Jižní Korea, Čína, Tchaj-wan, Singapur, Malajsie, Indie, Brazílie, Sjednocené Arabské Emiráty.

V Nizozemsku působí též regionální investiční (rozvojové) agentury, např. WFIA (pro západní Holandsko), BOM (pro oblast Brabantska), OMFL (ve Flevolandu).

Koncem září 2009 byla slavnostně zahájena činnost tzv. Holland Gateway v prostorách World Trade Centre amsterdamského letiště Schiphol. Jedná se o portál, jehož cílem je nabídnout zahraničním investorům a podnikatelům přijíždějícím do NL informační a asistenční služby v oblastech působnosti všech zřizovatelů, což  jsou kromě NFIA a letiště Schiphol také Obchodní komora (KvK) a státní správa.

Holland Gateway
WTC Schiphol Airport
Schiphol Boulevard 167
1118 BG Schiphol
Tel.: +31 (0)20 206 5920
Fax: +31 (0) 20 206 5929
E-mail: contact@hollandgateway.nl
Web: http://www.wtcschiphol.nl/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: