Nizozemsko: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance – zboží (mil. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Dovoz

374 585

368 099

382 765

377 993

380 569

Vývoz

418 513

418 454

432 510

425 572

432 342

Saldo

43 928

50 355

49 745

47 579

51 773

Zdroj: CBS 

Reexporty tvoří podle odhadů až 50 % vývozu Nizozemska.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura nizozemského vývozu (v mil. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem vývoz zboží

418 513

418 454

432 510

425 572

432 342

Země EU

311 724

317 491

316 399

306 583

311 290

Ostatní země

106 789

100 963

116 112

118 989

121 052

Zdroj: CBS a indexmundi.com

Nizozemský vývoz směřuje ze zhruba 72 % na trhy zemí EU.

Největšími odběrateli zboží z Nizozemska jsou Německo (cca 27%), Belgie (14%), Francie (9%), Velká Británie (8%) a Itálie (4,5%). 


 

Teritoriální struktura nizozemského dovozu (v mil. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem dovoz zboží

374 585

368 099

382 765

377 993

380 569

Země  EU

200 696

200 748

198 460

198 907

204 482

Ostatní země

173 889

167 351

184 305

179 086

176 086

Zdroj: CBS a indexmundi.com 

Největší změny ve vývozu a dovozu - "top ten" dle zemí a zboží na webu CBS

Na rozdíl od vývozu nizozemský dovoz pochází pouze ze zhruba 54 % ze zemí EU. Je to dáno tím, že přístav Rotterdam je vstupní bránou do Evropy pro zboží z Asie (především Číny), Ameriky a Afriky.

Největšími dodavateli zboží do Nizozemska jsou Německo (14%), Čína (12%), Belgie (8%), Velká Británie (7%), Rusko (6%) a USA (6%).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Pro detailní, aktuální a interaktivní přehled doporučujeme následující "standardní" odkazy: World Bank nebo UN.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jediná zóna v rámci Nizozemska (vnitrozemí) je na letišti Schiphol (FREE ZONE control type II dle EC):

Amsterdam Schiphol Airport
Administrator: Air Cargo Netherlands
Freightwaybuilding
Flamingoweg 13, 1118EE Schiphol

Adresa celního úřadu:
Douane Kantoor Schiphol Cargo
Handelskade 1,
1118 DA Schiphol-Centrum
(postal address:
P.O.Box 3070,
6401 DN Heerlen)
tel: +31 20 685 00 50
fax : +31/20-406 8525

Další informace o bezcelních skladech či zónách lze získat u celního úřadu

Zóna volného obchodu existuje na Arubě - www.fzanv.com

Díky své strategické geografické poloze je tato zóna volného obchodu důležitá zejména pro tranzitní obchod mezi jižní Amerikou a Evropou.

Vědeckotechnické parky

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Nizozemsko je významný investor a zároveň i příjemce zahraničních investic. K jeho přednostem patří strategická zeměpisná poloha, kvalitní infrastruktura, zajímavé daňové podmínky (vč. sítě bilaterálních mezinárodních smluv), obchodní tradice, logistické a dopravní know-how a jazykově vybavená pracovní síla.

Nizozemsko je sídlem řady „evropských centrál” mimoevropských nadnárodních společností (např. Nike, Momentive Specialty Chemicals, Babcock, Cisco), „shared services centers” (DHL, Peoplesoft, NCR, Ericsson a Sun Microsystems) a „evropských distribučních center” (např. Fedex, Cisco, Coca-Cola).

Přímé zahraniční investice v Nizozemsku v teritoriálním členění v r. 2016 (transakce v mil. EUR)

Teritorium

2016

Belgium

-9 068

Cyprus

-2 867

Germany

38 510

Estonia

10

Finland

-68

France1

-315

Greece

19

Ireland

-10 302

Italy

-7 594

Latvia

1

Lithuania

22

Luxembourg

24 412

Malta

-1 548

Austria

4 390

Portugal

30

Slovenia

0

Slovakia

-676

Spain

-8 221

Euro area (EMU)

26 736

Other EU countries (non EMU)

Bulgaria

1 554

Denmark

1 802

Poland

-346

Romania

36

United Kingdom

7 750

Sweden

1 334

Total remaining EU-countries - Hungary, Croatia and Czech Republic

3 865

Total European Union

42 730

Norway4

859

Russia

-977

Switzerland

24 221

Total rest of Europe3

25 788

ABC and SSS islands6

3 781

Brasil

9 632

Canada

5 592

China

2 127

Hong Kong

2 993

India

235

Japan

-12 389

United States

-61 630

Total other countries

29 109

Foreign direct investment in the Netherlands

72 071

Z tabulky je zřejmé, že v r. 2016 byly PZI (transakce) v Nizozemsku celkově pozitivní, i přes výjimečný odliv do USA a celkově byly větší než v r. 2015.

Zdroj: Nizozemská centrální banka DNB (table 12.8)

PZI - komoditní členění, rok 2016 v mil. EUR

Komoditní oblasti

2016

Těžba a chemický průmysl

233 153

Kovo a elektro průmysl

84 745

Potraviny a tabák

98 546

Ostatní

65 038

Celkem průmysl

481 483

Obchod

104 754

Doprava a spoje  

82 288

Bankovnictví a pojišťovnictví

3 343 600

Ostatní

67 544

Celkem služby

3 598 185

Celkem investice

4 079 668

Zdroj: Nizozemská centrální banka DNB (Table 12.18)

Tj. zcela převažují investice do služeb a to zejména, sazmořejmě, do bankovnictví a pojišťovnictví.

Jiný obraz by poskytly investice včetně tzv. „Special Financial Institutions“, tj. subjektů, které slouží k převodům peněž za účelem daňové optimalizace. Takovéto investice jsou v Nizozemsku pravidelně mnohem vyšší než PZI. Ze seznamu 50 největších českých vývozců do Nizozemska jich má 16 daňové sídlo v Nizozemsku, tj. přibližně třetina. Figurují zde např. firmy Volkswagen International Finance B.V., Foxconn Holdings B.V., Assus Holland Holding B.V., Ivax International B.V., Tivall Europe B.V., Wistron Service B.V., FEI CPB B.V. Pokud jde o 50 největších dovozců z Nizozemska, tak 12 z nich má daňové sídlo v Nizozemsku, tj. přibližně čtvrtina. Mezi nimi např. Teva Pharma B.V., Astellas B.V.,  Sabic Holding B.V., NPK Europe Holding B.V., SCA Group Holding B.V, Nutricia International B.V. U firem Ahold, DAF a Philips daňový domicil v Nizozemsku nepřekvapuje. 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nizozemsko je samozřejmě dostatečně známé tím, že uplatňuje pro vstup zahraničního kapitálu liberální režim a usiluje o to, aby bylo zahraničními investory vnímáno jako “brána do Evropy”. Této možnosti však ve velkém množství využívají i evropské společnosti, včetně českých, čehož důkazem může být více než 4 000 firem z ČR, které mají (nebo jejich mateřská společnost) sídlo v Nizozemsku.

Hlavním kontaktním místem pro investory je Agentura pro zahraniční investice (NFIA)
Netherlands Foreign Investment Agency
P.O.Box 20101
2500 EC Den Haag
Tel.: 0031 (0)70 379 88 18
Fax: 0031 (0)70 379 63 22
Web: www.nfia.nl

Tato agentura má svá zastoupení i v zahraničí - Velká Británie, Turecko, USA,  Japonsko, Jižní Korea, Čína, Tchaj-wan, Singapur, Malajsie, Indie, Brazílie, Sjednocené Arabské Emiráty.

V Nizozemsku působí též regionální investiční (rozvojové) agentury, např. WFIA (pro západní Holandsko), BOM (pro oblast Brabantska), OMFL (ve Flevolandu).

Koncem září 2009 byla slavnostně zahájena činnost tzv. Holland Gateway v prostorách World Trade Centre amsterdamského letiště Schiphol. Jedná se o portál, jehož cílem je nabídnout zahraničním investorům a podnikatelům přijíždějícím do NL informační a asistenční služby v oblastech působnosti všech zřizovatelů, což  jsou kromě NFIA a letiště Schiphol také Obchodní komora (KvK) a státní správa.

Holland Gateway
WTC Schiphol Airport
Schiphol Boulevard 167
1118 BG Schiphol
Tel.: +31 (0)20 206 5920
Fax: +31 (0) 20 206 5929
E-mail: contact@hollandgateway.nl
Web: http://www.wtcschiphol.nl/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: