Nizozemsko ztrácí na daňových úlevách miliony ročně

24. 4. 2017

  • Země: NL - Nizozemsko
  • Datum zveřejnění: 01.02.2017

Dne 1.2.2017 vydal NL Účetní dvůr (CoA - „Court of Audit“ - obdoba českého NKÚ) zprávu o kontrole daňových úlev v nizozemském daňovém systému. Závěry dvaaosmdesátistránkové stránkové zprávy jsou pravděpodobně horší, než se čekalo. CoA zkontroloval celkem 213 různých daňových úlev a nástrojů a dospěl k názoru, že u cca u 60 % z nich nejsou známy ani jejich náklady, ani přínosy a velmi často není zřejmá přímá zodpovědnost za tato opatření. CoA vyčíslil celkové náklady (tj. „ztráty“ na daňových příjmech) na cca 100 mld. EUR, při celkových daňových příjmech ve výši 193,6 mld. EUR.

Hlavní závěry zprávy:

  • Parlament nemá celkový přehled – v nizozemském parlamentu chybí (pravidelné) informace o jednotlivých daňových úlevách a nástrojích a porozumění jejich cílům, nákladům a přínosům.
  • Finanční náklady jsou vysoké a ve studii byly odhadnuty na 97,6 mld. EUR. Problémem je, že u většiny (cca 60%) z celkem 213 různých daňových úlev a nástrojů nejsou tyto náklady známy.
  • Zodpovědnost je nejasná – daňová legislativa je pochopitelně v kompetenci nizozemského MF, ale u 89 daňových úlev nebyla zjištěna substantivní zodpovědnost. Tato nejistota pak způsobuje, že tyto nástroje, a související plnění stanovených politických cílů, nejsou vyhodnocovány.
  • Kam podpora směřuje? Nejvyšší částku spotřebuje odpočet příspěvků na penzijní pojištění (36,7 mld. EUR), dále základní sleva na dani na poplatníka (19,7 mld. EUR), podpora zaměstnanosti (19,2 mld. EUR) a podpora hypoték a sociálního bydlení (8,1 mld. EUR). Největší počet daňových úlev a nástrojů však směřuje do podpory podnikání (celkem 63 výjimek).

Komentář 

Vzhledem k probíhající předvolební kampani nelze vyloučit, že se některé nálezy CoA stanou předmětem volebního boje. Celková suma, o kterou stát na daních přichází, působí hrozivě, náměstek nizozemského MF pro daňové záležitosti Eric Wiebes v reakci na zprávu prohlásil, že jeho snahou bylo zjednodušení celého daňového systému. Je ale otázkou, jaké další ohlasy zpráva vyvolá. Pro srovnání uvádíme, že v podobné výzkumné studii MF ČR (Daňové úlevy v České republice, Martin Jareš, 2/2010, Ministerstvo financí ČR) bylo zjištěno 210 daňových úlev a jejich celkový dopad byl odhadnut na min. 300 mld. Kč (při celkových daňových příjmech ve výši cca 800 mld. Kč).

Je tak zřejmé, že komplexita daňových systémů ČR a Nizozemsku je podobná, ale ztráty na daňových příjmech z důvodu různých daňových úlev a nástrojů jsou absolutně i relativně vyšší v Nizozemsku. 

Zpracoval tým zahraniční kaceláře CzechTrade v Rotterdamu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: