Norská ekonomika na prahu jara 2017

8. 3. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Norská ekonomika na prahu jara 2017 Rok 2017 je třetím rok od propadu cen ropy, po kterém norská ekonomika nastoupila cestu transformace od závislosti na výkonech těžařství. Guvernér Norské banky Oyvind Olsen ve výročním projevu dne 16. února 2017 probíhající fázi transformace označil jako „mírnou zimu“.

Mezi lety 2013 a 2016 oslabil kurs norské koruny (NOK) o 20 %, což může zlepšit konkurenceschopnost norského zboží v cizině, avšak v praxi se to ve zvýšení vývozu norských firem příliš neprojevuje; markantní je pouze vyšší počet zahraničních návštěvníků, jimž pobyt v Norsku zlevnil.

Transformaci ekonomiky napomáhají nízké úrokové sazby a dostatek veřejných financí (z ropného fondu) na vládou podporované investice: v r. 2016 dvě ze tří nových pracovních míst v Norsku vznikly ve veřejné správě nebo ve stavebnictví; vláda také poprvé v historii čerpala i z jistiny ropného fondu, tj. z fondu vybrala více, než kolik do něj bylo v r. 2016 vloženo. Doposud se nepodařilo v transformaci pokročit natolik, aby bylo jasné, která odvětví převezmou roli motoru ekonomiky namísto ropy.

Samotná Norská banka za r. 2016 vykázala ztrátu 3 mld. NOK (v r. 2015 zisk 67 mld. NOK). Hlavním důvodem ztráty je snížení hodnoty devizových rezerv, které způsobilo zhodnocování NOK. Devizové rezervy banky k 31. 12. 2016 činily celkem 480 mld. NOK.

Míra nezaměstnanosti v Norsku na začátku r. 2017 mírně poklesla na 4,4 % (za IV. čtvrtletí 2016 se snížila o 12 tis. osob). Problematický je rostoucí podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí bez práce, zejména v pobřežních krajích (Vestfold, Rogaland, Hordaland), kde je řada firem přímo i nepřímo navázána na výkony ropných plošin.

Očekávání norských výrobců pro rok 2017, začátek kolektivních vyjednávání

Za r. 2016 průmyslová výroba v Norsku poklesla o 7 % (menší poptávka po lodích a vybavení ropných plošin, nižší poptávka z ciziny), největší propad zaznamenaly loděnice a firmy vyrábějící stroje a zařízení. Za období listopad 2016 až únor 2017 se objem výroby zvýšil o 0,2 %. Pro r. 2017 předpovídá Konfederace norského průmyslu (Norsk Industri, NI) mírný růst. Více investic do zpracovatelského průmyslu přinese více nových pracovních míst s výjimkou těžařství, kde bude propouštění pokračovat. Za hlavní výzvy norské ekonomiky pro r. 2017 NI považuje:

 • brexit. Velká Británie je hlavním odbytištěm pro norský plyn a čtvrtým největším odběratelem norského zboží. Je žádoucí co nejdříve vyjasnit, zda a jak vystoupení Velké Británie z EU ovlivní obchodování s Norskem;
 • kroky Trumpovy administrativy na poli mezinárodního obchodu. Hodnota ropy vyvezené z Norska do USA od r. 2011 do r. 2016 poklesla z 30 na 6 mld. NOK, ovšem vývoz ryb se zpětinásobil. Zavedou USA nové obchodní bariéry, které by měly vliv na norský export?
 • zájem čínského trhu o norské ryby. Kvůli ochlazení politických vztahů mezi Čínou a Norskem byl export norských ryb v posledních pěti letech nízký. Po normalizaci kontaktů na konci r. 2016 drží norský losos na čínském trhu 5% podíl, avšak norští rybáři jsou schopni pokrýt až 65 % poptávky z Číny.
 • sankce vůči Rusku, které doléhají nepříznivě na norské firmy a omezují jejich exportní vyhlídky. Norští podnikatelé očekávají, že pokud USA změkčí sankce vůči RU, bude tak muset učinit i EU a tedy i Norsko, které se k sankcím Unie dobrovolně připojilo.

Dne 6. 3. v Norsku začalo letošní kolo mzdových vyjednávání. Zaměstnanecké ústředny NHO, LO a YS chápou křehkou míru stability norské ekonomiky procházející transformací a jsou připraveny předložit rozumné požadavky. Současně však musejí reagovat na skutečnost, že valorizace mezd v r. 2016 byla nejnižší od konce 2. světové války a v důsledku toho kupní síla Norů poklesla o 1,2 %. Pro r. 2017 se očekává požadavek zaměstnaneckých svazů na zvýšení mezd o maximálně 2,5 %, tj. o předpokládanou míru inflace.

Pozitivní výsledky norského ropného fondu za r. 2016

Dne 1. 3. byla zveřejněna předběžná zpráva o hospodaření Vládního penzijního fondu Global (ropný fond) za r. 2016. Celkový růst hodnoty fondu v uplynulém roce činil 6,9 %, tj. +447 mld. NOK (výnos akcií byl 8,7 %, obligací 4,3 %, nemovitostí 0,8 %). Hospodaření fondu je úspěšné, zvláště vzhledem ke globálním nepříznivým trendům (klesající úrokové sazby, nejistota na trzích, zvláště v Číně). Z jistiny fondu vláda čerpala 101 mld. NOK.

Na konci r. 2016 činila hodnota fondu 7.510 mld. NOK, z toho 62,5 % v akciích, 34,3 % v obligacích a 3,2 % v nemovitostech.

Správce ropného fondu, divize Norské banky NBIM, dne 7. 3. oznámil, že na základě srovnání portfolia s etickými pravidly pro investice fondu se v r. 2016 zbavil akciových podílů v další tranši společností, které používají uhlí: v desítce firem je také ČEZ, a. s. Norský ropný fond v ČR nadále drží akcie Komerční banky, Moneta Money Bank a Pegas Nonwovens a dále státní dluhopisy a obligace EP Energy.

Nový norský 12letý Národní plán dopravy

Dne 28. 2. dosáhla vláda dohodu o parlamentní podpoře novému Národnímu plánu dopravy (NTP): stát podle plánu v letech 2018–2029 vyčlení rekordní sumu 928,7 mld. NOK. Plán počítá s velkými novými dopravně-stavebními projekty i s rozsáhlou rekonstrukcí či modernizací stávajících staveb. Z nejnákladnějších projektů jsou uváděny:

 • nový podzemní železniční a silniční tunel v Oslo,
 • rozšíření dálnice E18 z Oslo západním směrem,
 • nové letiště v Bodø,
 • nová dálnice E8 z Tromsø na jih,
 • nový (a na světě první) lodní tunel v lokalitě Stadt (mezi Ålesundem a Bergenem).

Ryby jako nová ropa?

S nadsázkou se někdy tvrdí, že právě vyspělý norský rybolov by mohl od petrochemie převzít štafetu ekonomického rozvoje Norska. To je přehnané, avšak obchodní výkony chovatelů lososů za loňský rok jsou úctyhodné. Norské ryby se v r. 2016 staly hlavní exportní komoditou z Norska do ČR.

Pětice největších norských firem na trhu s lososy za r. 2016 vyprodukovala sice o 70 tis. t ryb méně, ale za zboží utržila o 7 mld. NOK více než v r. 2015. Firmy Norway Royal Salmon, Grieg Seafood, Salmar, Lerøy Seafood aMarine Harvest dosáhly obratu 69,7 mld. NOK při výlovku 738 tis t. lososa.

Koncem ledna 2017 se v severonorském Tromsø uskutečnilo jednání čínských diplomatů s vedením Norské rady pro rybolov s cílem otevřít dveře vývozu norského lososa do Číny. Na jaře 2017 se uskuteční cesta obchodní delegace norských zpracovatelů ryb po Číně.

Chov lososů ve středním Norsku se ale stále potýká s infekční anémií ryb, která se poprvé vyskytla v kraji Severní Trøndelag v r. 2009. Celkem v sádkovém chovu za r. 2016 kvůli této chorobě uhynulo 53 mil. ks lososů, tj. pětina všech pěstěných ryb. Úsilí o eradikaci choroby zvyšuje výrobní náklady.

Trvalé místo pro sdílenou ekonomiku v Norsku

Dne 6. 2. komise pro vyhodnocení dopadu sdílené ekonomiky v Norsku představila svou závěrečnou zprávu. Služby jako Uber či Airbnb jsou již pevně zakotvenou realitou, proti níž nemohou sankce (uplatňované v Norsku prozatím např. na službu Uber) dlouhodobě obstát.

Za problematické jsou v rámci současného stavu označeny nejasná zodpovědnost poskytovatelů těchto služeb, dumpingové odměňování, nepřehledné pracovní podmínky a práva zaměstnanců. Komise navrhuje vládě postupně přijmout soubor opatření, mj.:

 • vytvoření webového portálu pro poskytovatele služeb sdílené ekonomiky, kde najdou snadný přehled svých práv a povinností;
 • ohlašovací povinnost poskytovatelů služeb sdílené ekonomiky daňovému úřadu;
 • zavedení mechanismu (na úrovni státní instituce) pro řešení sporů klientů a poskytovatelů služeb;
 • zvýšení daně z příjmu za krátkodobý nájem hotelového typu;
 • zjednodušení výpočtu a odvodu daní ze zisku (do určitého obratu);
 • zrušení systému licencí na provozování taxislužby, popř. úplná liberalizace komerční dopravy osobními auty v Norsku.

Celkově je zpráva ke sdílené ekonomice pozitivní. Připomíná, že tyto služby rozšiřují konkurenční prostředí, inovace i paletu služeb zákazníkům.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek