Norské ekonomické aktuality v závěru roku 2015

9. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Norský Ústřední statistický úřad (SSB) na přelomu listopadu a prosince uvolnil nová data vypovídající o pokračujícím mezidobí stagnace norské ekonomiky, které započalo v červenci 2014. Stručně lze shrnout, že růst HDP je v podstatě nulový, stagnuje spotřeba domácností a objem vývozu, roste objem dovozu a zvyšuje se nezaměstnanost.

Makroekonomické údaje

Vzhledem k dosavadní orientaci norského hospodářství má na jeho kondici podstatný vliv, že ceny ropy za uplynulý rok klesly o 40 % (od r. 2013 pak o 60 %).

HDP Norska ve III. čtvrtletí 2015 klesl o 0,2 %. Objem výroby v tomto období vzrostl o 1,6 %: hlavním tahounem se stala výstavba (+3 %) a služby (+0,3 %, zejména hotely a restaurace díky vrcholu turistické sezóny), největší propad pak byl zaznamenán v petrochemii a v dodávkách výrobků a služeb pro těžební průmysl. Spotřeba domácností ve III. čtvrtletí klesla o 0,6 % (nápadné je méně prodeje nových osobních aut), v měsíci říjnu 2015 však poprvé po mnoha měsících poklesů stoupla, meziměsíčně o 0,9 %.

Důvodem vyšší útraty rodin je však především pokračující růst cen dováženého zboží v maloobchodě, který zapříčiňuje dlouhodobé oslabování kurzu norské koruny (NOK). Vůči USD např. kurs NOK za poslední rok klesl o 25 %. Pokles kursu NOK se předpovídá až do r. 2018, což by však mělo napomoci norskému exportu a tedy i posílení objemu výroby a zvýšení produktivity práce v Norsku. Pohorší si však domácnosti, které zvláště v r. 2016 pocítí další růst cen na pozadí jen minimálního dohodnutého zvýšení mezd.

Meziroční míra inflace k 30. 9. byla 3,1 %. Nezaměstnanost v Norsku na konci III. čtvrtletí 2015 činila 4,6 % (oproti II. čtvrtletí +0,2 %, resp. absolutně +5 tis. osob na celkových 127 tis. nezaměstnaných). Ekonomové i politici v Norsku si všímají s nelibostí, že od r. 2014 hodnota každé čtvrtletí vzrůstá a aktuálně je již vyšší než míra nezaměstnanosti např. v Německu nebo USA.

SSB očekává pozvolné zvýšení výkonu norské ekonomiky od druhé poloviny r. 2016: za celý r. 2016 předpovídá růst HDP o 2 %. Míra nezaměstnanosti v Norsku by dle statistiků neměla hodnotu 4,6 % již výrazněji překonat, avšak klesat začne nejdříve na konci r. 2016 a v r. 2018 se má snížit na 4,3 %.

Vzhledem k hospodářské stagnaci analytici během podzimu očekávali stimulační úrokové opatření Norské banky. Ta však na svém zasedání dne 5. listopadu 2015 rozhodla o zachování základní sazby ve výši 0,75 %, vyhlášené na konci září 2015. Nejbližší zasedání Norské banky, na kterém může dojít k dalšímu snížení sazby, se uskuteční 17. prosince 2015.

Již tak nízké úrokové sazby půjček a hypoték motivují stále více Norů k pořizování nemovitostí. Velká poptávka, proti níž stojí malý počet volných bytových jednotek a nízké tempo výstavby v Norsku, ceny nemovitosti výrazně zdražují. Průměrná cena podlahové plochy bytu v Oslo v říjnu 2015 dosáhla 49.334 NOK/m2, což představuje meziroční nárůst o 9,7 %, resp. o kritických 41,7 % za posledních 5 let.

Úřad pro finanční dozor (Finanstilsynet) v listopadu konstatoval, že pokud ceny nemovitostí porostou dosavadním tempem, míra čerpání půjček na bydlení bude dále sílit a banky budou přidělovat půjčky bez důkladného vyhodnocení dlouhodobých splátkových možností žadatelů, existuje reálné riziko kolapsu trhu s nemovitostmi a zpomalení ekonomiky.

Na konci roku se ceny nemovitostí v Norsku skutečně mírně snížily (podle regionu o 0,7–1,2 %), není to však poučením z varování Finanstilsynu, ale jde o obvyklý pokles na konci roku, kdy se s nemovitostmi obchoduje méně.

Norská ropa a plyn

Nadbytek světových zásob ropy a pokles její prodejní ceny znamená pro norské petrochemické firmy další snižování výkonů těžby a propouštění. Mementem, kdy se investor při plánování zcela minul s poptávkou, je unikátní mobilní ropná plošina Goliáš, kterou firma Eni nechala postavit v Jižní Koreji, načež ji přepravila na místo těžby u severonorských břehů. Těžba začne nejspíše až v r. 2016, oproti plánům tak začátek výroby bude zpožděn o více než dva roky a firma připustila, že stavba věže v Asii a následná logistická operace za Polárním kruhem byla finančně nevýhodná.

Norská asociace pro ropu a plyn zveřejnila analýzu, která propad výkonů norské petrochemie charakterizuje jako dočasný. Útlum petrochemie a zejména nových investic do tohoto odvětví poznamená r. 2016 i 2017. Návrat významu ropy a petrochemie pro investice v Norsku pak má dle asociace nastat opět od r. 2018, kdy globální poptávka po ropě a plynu znovu poroste a tyto sektory se opět stanou dominantním odvětvím norské ekonomiky.

Asociace potvrzuje, že těžební společnosti nyní snižují náklady v důsledku propadu poptávky i prodejních cen a do r. 2017 budou investice v norském kontinentálním šelfu klesat: v r. 2015 mají činit 185 mld. NOK, resp. 149 mld. NOK v r. 2016 a 132 mld. NOK v r. 2017. V r. 2018 ale mají vzrůst na 159 mld. NOK a v r. 2019 dosáhnout 179 mld. NOK (což však stále nedosáhne ani úrovně r. 2015).

Ve své analýze Norská asociace pro ropu a plyn očekává, že cena norské ropy by do konce r. 2018 měla vzrůst na 60 USD/barel (aktuálně činí 43,40 USD/barel).

O tom, že zájem o norské ropné zásoby přetrvává, svědčí 23. tendr na přidělení 54 polí v Barentsově moři a 3 polí v Norském moři za účelem výzkumu zásob ropy a plynu. V případě pozitivního nálezu pak firma, která pole získá, na něm může začít těžbu. Výsledky tohoto tendru oznámilo ministerstvo ropy a energetiky dne 4. 12.

Tendr probíhal od 20. 1. do 2. 12. a zájem o získání licence projevilo 26 firem: namátkou jmenujme BP, ConocoPhillips, DONG Energy, E.ON, Chevron, Lukoil, ÖMV, Shell a samozřejmě norský koncern Statoil. (Všechny zahraniční firmy musejí pro účely získání norské licence k průzkumu a těžbě žádat prostřednictvím své pobočky registrované v Norsku.) Ministerstvo ropy žádosti posoudí a licence k průzkumu vydá před začátkem léta 2016. Očekává, že první vrty budou moci proběhnout v r. 2017.

Do doby, než dojde k nárůstu poptávky po norské ropě, má norský stát zájem o zvýšení objemu dodávek zemního plynu do Evropy. Ministr ropy a energetiky Tord Lien o norských kapacitách jednal během listopadu 2015 se zástupci IEA v Paříži a EK v Bruselu. Sdělil jim, že zásoby zemního plynu na norském území jsou vyšší, než se dosud odhadovalo, Norsko dosud vytěžilo jen 1/3 z nich a na stávající úrovni může produkci plynu garantovat do r. 2035. Norsko má proto velká očekávání od strategie EU pro společný trh s plynem, kterou má EK představit na jaře 2016.

V současnosti příjmy z plynu převyšují prodej norské ropy. Za období říjen 2014 až říjen 2015 exportovalo Norsko 114,6 mld. m3 zemního plynu (meziročně o 9,7 mld. m3 více) v hodnotě 236 mld. NOK (meziročně +20 mld. NOK).

Vládní penzijní fond Global

Hlavním zdrojem příjmů tzv. ropného fondu jsou příjmy státu z prodeje ropy a plynu. Pokles objemu těžby znamená i nižší příjmy: za období leden–říjen 2015 bylo na tzv. ropné dani do fondu odvedeno 666 mld. NOK, což je meziročně o 29 mld. méně (-4,2 %). Hodnota fondu na začátku prosince 2015 přesahovala 7.250 mld. NOK.

Fond jako největší držitel akcií na světě reagoval na skandál s emisemi naftových motorů Volkswagen. Fond má v držení 1,22 % akcií VW v hodnotě přes 10 mld. NOK. Jednal s firemním vedením a požadoval záruky, že podobná kauza se nebude opakovat.

Dne 27. listopadu 2015 vláda jmenovala II. viceguvernéra Norské banky Egila Matsena. Tato funkce byla zřízena nově, výhradně za účelem dohledu nad Vládním penzijním fondem Global. Fond je spravován NBIM (Norges Bank Investment Management), působícím sice jako útvar v rámci Norské banky, ale až dosud bez nadřízeného dozoru. Fond byl kritizovaný za přílišnou nezávislost, jmenování II. viceguvernéra Norské banky má poměry usměrnit.

Rybolov

V době propadu výkonů petrochemie a stagnace průmyslu se do popředí ekonomické významnosti v Norsku dostává tradiční odvětví rybolovu. Slabá NOK velmi napomáhá exportu norských ryb. Ačkoli vlivem sankcí Norsko ztratilo pozice v Rusku a rovněž objem vývozu do Číny zaostává za očekáváním, dosavadní letošní objem vývozu (za I.–III. čtvrtletí 2015) vzrostl o 7 % na 51,8 mld. NOK (+3,6 mld. NOK).

Vedle kursu NOK hodnotu exportu zvyšuje zájem klientů o kvalitnější, dražší maso z lososa v zemích EU (v září 2014 jej Norsko vyváželo za 34,94 NOK/kg, v září 2015 za 41,76 NOK/kg), nově se daří vývozu do USA (meziroční růst o třetinu) a do Portugalska (treska). Nedaří se exportu zmraženého zboží, sleďů a makrely.

Od jara 2015 chovatele lososů na několika farmách trápí parazitární nákaza („salmon lice“, „copepods“), z obavy před níž omezila dovoz norských lososů Čína. Na 1 kg prodejní ceny norského lososa nyní připadají 2 NOK nákladů na eradikaci nákazy.

Pomalý postup jednání Norska s EU o obchodu se zemědělskými výrobky

V rámci periodického vyhodnocení relace Norsko-EU ministr pro evropské záležitosti Vidar Helgesen dne 3. 11. poslancům Stortingu nastínil i stav jednání o obchodu se zemědělskými produkty. Jednání byla po delší pauze obnovena letos v únoru (3. 2.). Druhé kolo se uskutečnilo 23. 9. a dle ministra na něm EK předložila NO „dalekosáhlé požadavky“ na bezcelní dovoz a snížení tarifů u řady zemědělských produktů z členských zemí. Oficiálně velký rozsah požadavků norskou stranu překvapil a vláda nechá zpracovat seznam norských priorit v zemědělském obchodě s EU, který by mohla recipročně prosazovat.

Prakticky však lze říci, že za stávající domácí politické konstelace v Norsku neexistuje většinový zájem usilovat o širší dostupnost zboží z EU na trhu s potravinami, neboť by to ohrozilo pozice norských farmářů – ti nemohou výměnou požadovat otevřenější přístup na trh EU, neboť pro svou produkci již mají sjednaný odbyt, z valné většiny na domácím trhu, a ani případná nadvýroba by cenou nemohla v EU konkurovat. Datum dalšího jednání o obchodu se zemědělskými výrobky proto nebylo stanoveno.

Nový letenkový poplatek jako důsledek migrační krize?

Odhadovaných 30 tis. osob, které během r. 2015 v Norsku v rámci nastalé migrační krize požádají o azyl, představuje také nepředvídané výdaje státu na ubytování a péči o azylanty. Zčásti má v r. 2015 i 2016 náklady vykrývat Vládní penzijní fond Global, protože však jeho primární účel, vyplývající z názvu, je jiný, vláda hledá dodatečné rozpočtové prostředky.

Na konci listopadu 2015 došlo k široké dohodě parlamentních stran o tom, že s účinností od 1. 4. 2016 má být zavedena nová „environmentální daň“ (poplatek za CO2) ve výši 88 NOK za cestujícího na příletu i na odletu z Norska. Částka má být vybírána již v rámci vystavení letenky. Zavedení nejsilněji prosazovala opoziční Liberální strana v rámci své politiky progresivního „zeleného“ zdaňování v Norsku.

V této souvislosti se k neobvyklému kroku spojili ředitelé všech tří norských aerolinií (Norwegian, SAS, Widerøe) a ředitel Norské federace leteckého průmyslu (NHO Luftfart), když na začátku prosince odeslali společný dopis premiérce Erně Solberg/ové, v němž vyzývají k nezavádění environmentální daně. Argumentují, že poplatek byl navržen po schválení státního rozpočtu na r. 2016 proto, aby pomohl k jeho vyrovnání.

Poplatek zdraží letenky a sníží zájem o některé vnitrostátní linky. Dopad na životní prostředí bude nulový, protože letadla místo zrušených linek budou létat jinde. Pisatelé zdůrazňují, že norské aerolinie plní environmentální standardy a platí za emise CO2 zcela v linii s evropskými předpisy.

Norští environmentalisté krok vlády vítají a možný negativní dopad daně (snížení frekvencí, zrušení některých linek, uzavření malých letišť) vítají. Předseda Norského svazu ochrany přírody Lars Haltbrekken uvedl, že „pokud například letiště v Rygge bude uzavřeno v důsledku zavedení environmentálního poplatku, bude to výtečný příklad toho, že poplatek naplnil svůj smysl“. Pozapomněl zmínit, že např. v případě uzavření regionálního letiště v Rygge u Oslo přijde o práci zhruba tisíc osob.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek