Nová energetická strategie země: debata o černém uhlí

17. 12. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 11.12.2012
  • Zdroj: Il Sole 24 Ore

ilustrační obrázekVíce uhlí k výrobě elektřiny v Itálii. Této černé horniny bylo v roce 2012 do Itálie dovezeno více než 19 milionů tun a import vzrostl oproti loňskému roku o 12 %.

Associace sdružující podniky působící v uhelném průmyslu v Itálii protestuje proti nezájmu italské vlády vůči této energetické surovině. Uhlí je čisté, díky filtračním technologiím a odsiřování. Hospodárné a strategické pro diferenciaci zdrojů energie v Itálii, jak tvrdí Clavarino, prezident asociace. Asociace tvrdí, že pro zlepšení konkurenceschopnosti země, by měla italská vláda pečlivě zvážit roli uhlí v nové národní energetické strategii. Nová strategie, prezentovaná vládou, se zaměřuje, nevysvětlitelně, ještě více na zemní plyn, který je nejdražším palivem používaným k výrobě elektřiny a který se již nyní podílí z 60 % na výrobě veškeré elektrické energie v Itálii. Kromě toho¨plán poskytuje dodatečné pobídky obnovitelným zdrojům energie, které již nyní představují téměř 9 miliard euro ročně, a které zvyšují ceny energií pro místní domácnosti. Naopak aktuální váha černého uhlí v energetickém mixu Itálie představuje pouze 12 %, což je nejnižší hodnota v celé Evropě. 

POZN.: ENERGETICKÁ STRATEGIE ITÁLIE

Opatření navržená v energetické strategii, která dosahuje až do roku 2020, mají zajistit, že energie nebude již představovat pro Itálii strukturální konkurenční nevýhodu a finanční zátěž pro miliony italských rodin. Strategie počítá také s významnými investicemi v sektoru.

Realizace navrhované strategie umožní postupné, ale významné, překonání evropských cílů 20-20-20, s následujícími očekávanými výsledky (v případě ekonomického růstu v souladu s nejnovějšími evropskými prognózami evropské komise):

- Vyrovnání velkoobchodních cen na evropskou úroveň pro všechny zdroje energie.

- Snížení zahraničního účtu za energii přibližně o 14 miliard euro ročně (dnes 62 miliard) a tím tedy snížení závislosti na dodávkách ze zahraniční z dnešních 84 % na 67 %. Předpokladem a cílem je nižší import elektřiny a větší produkce domácích zdrojů.

- 180 milionů euro investic do roku 2020 a to jak v bílé a zelené ekonomice, tak v tradičních sektorech (elektrické a plynové sítě, terminály LNG, skladovací zařízení, vývoj uhlovodíků, atd).

- Snížení cca 19 % emisí skleníkových plynů.

- 20 % podíl obnovitelných zdrojů na konečné hrubé spotřebě energie (ve srovnání s dnešními 10 %).

Zpracoval kolektiv pracovníků obchodní mise MPO v Miláně.

 

 

 

 

Tisknout Vaše hodnocení: