Nová éra indického textilního průmyslu

20. 8. 2013

  • Země: Indie
  • Datum zveřejnění: 20.08.2013
  • Zdroj: Český exportér č. 6

Kvůli navyšování mezd v Číně se zvyšuje poptávka po indickém textilním zboží, které je levné. Další rozvoj odvětví v Indii, jež by umožnil uspokojit poptávku ze Západu, však naráží na řadu bariér. Problémy působí například nepravidelné dodávky elektřiny a špatná infrastruktura. Překážkou je překvapivě i nedostatek pracovní síly – respektive zajištění dostatečné pracovní síly na daném místě pro delší časové období. Indie, která má potenciál „oblékat svět“ a již teď je třetím největším exportérem textilu na světě (po Číně a EU), hledá způsoby, jak zefektivnit výrobu textilu a využít výhodné situace na trhu.

Podle odhadů indické vlády by Indie zavedením nové strategie byla schopná navýšit objem exportu textilu na 43,5 miliardy dolarů, což by znamenalo nárůst o 30 %. Je pravděpodobné, že nosnou částí reformy budou především speciální průmyslové zóny zaměřené na textilní průmysl, počítající i s ubytovacími kapacitami pro zaměstnance. Proto byla nedávno zmírněna pravidla pro investice do textilních továren a došlo i k úpravám legislativy pro zaměstnávání osob. Pokud Indie dokáže reformovat svůj textilní průmysl, mohla by plně využít oslabené produkce v Číně a stát se globálním lídrem trhu.

Zpracovala Dita Fabíková z centra informačních služeb CzechTrade.

Tisknout Vaše hodnocení: