Nová exportní strategie Kanady

7. 1. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Nová exportní strategie Kanady Chrystia Freeland, ministryně mezinárodního obchodu Kanady a Bardish Chaggar, ministryně pro malé, střední podnikání a turistiku vyhlásily nový program na podporu kanadských malých a středních podniků při pronikání na globální trhy a podporu růstu exportu. Program CanExport od obou ekonomických ministerstev získá dotaci 50 mil. CAD.

CanExport bude malým a středně velkým firmám poskytovat přímou finanční podporu, bude firmám dorovnávat náklady („matching“) na rozvoj konkrétních exportních případů a to ve výši 10 tis. až 100 tis. CAD.

Výdaje by měly zahrnovat náklady na cestovné (ubytování a denní diety pro dvě osoby do výše 400 CAD), účast na veletrzích, průzkum trhu, překladatelské služby, přijetí marketingových nástrojů na nových/specifických trzích, náklady na poradenství při organizaci B2B jednání a náklady na právní služby. Program by měl podle ministrů nové liberální vlády po dobu pěti let (tj. do roku 2021) každým rokem pomoci stovkám kanadských firem.

Aby mohly kanadské malé a střední podniky program využívat, musí zaměstnávat více než 250 pracovníků a jejich roční tržby musí být v rozmezí 200 tis. CAD až 50 mil. CAD. Aktivity musí být zaměřeny výhradně na podporu exportu a musí představovat nové nebo rozšíření iniciativ stávajících obchodních případů.

Program, který kanadské SME mohou uplatnit ve všech zemích světa (kromě zemí, kde existuje platné mezinárodní embargo), je otevřen pro všechna odvětví hospodářství s výjimkou sektoru zemědělství, potravinářského průmyslu a alkoholických nápojů.

Podle ministryně Ch. Freeland program CanExport představuje investici, která pomůže růstu kanadské ekonomiky a v Kanadě posílí roli důležité střední třídy. Má napomoci rovněž zvýšit inovační myšlení a podnikání a tolik potřebnou konkurenceschopnost kanadských firem. SME a podnikatele má povzbudit hledat nové exportní příležitosti a orientovat se více na vývoz na zahraniční trhy.

CanExport bude poskytovat Ministerstvo pro globální záležitosti (viz dřívější název MZV Kanady) ve spolupráci s asistenčními průmyslovými výzkumnými programy kanadské Národní rady pro výzkum (National Research Council of Canada).

Iniciativa CanExport byla oznámena v Communitech, průmyslovém inovačním a technologickém centru v ontarijském Kitcheneru, kde působí stovky technologických firem/SME, které se podle ministryně Ch. Freeland tak lépe mohou ucházet o mezinárodní příležitosti.

Je tak jedním ze základních aktivit vládní exportní strategie, která má napomoci kanadským firmám a podnikatelům lépe vyhledávat a využívat příležitosti na zahraničních trzích, zvýšit konkurenceschopnost a současně v Kanadě vytvářet nové pracovní příležitosti.

Zahraniční obchod se na HDP Kanady (1790 mld. USD) podílí přibližně 65 %, jedna z pěti pracovních činností se přímo vztahuje k exportu. Přes 99 % celkového kanadského byznysu jsou malé a střední firmy. Malé a střední podniky zaměstnávají přes 10 mil. Kanaďanů, tj. téměř 90 % celkové pracovní síly, která působí v privátní sféře.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek