Nová legislativa a plány na zlepšení zdravotní péče v Peru vytváří příležitosti pro české firmy

16. 8. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nová legislativa a plány na zlepšení zdravotní péče v Peru vytváří příležitosti pro české firmy Jeden z hlavních hráčů v peruánském zdravotnickém sektoru EsSalud představil na začátku srpna nový plán na modernizaci svých nemocnic a poliklinik. Ač se jedná o součást veřejného zdravotnictví, novinkou je zapojení soukromých investorů nejen do zajišťování příslušných projekčních a stavebních prací, ale též pokud jde o dodávky zdravotnické techniky a IT řešení, což vytváří dodatečné příležitosti pro českou zdravotnickou techniku.

Zdravotní péče v Peru

Odbytové možnosti pro české firmy existují v rámci třech na sobě relativně nezávislých zdravotnických systémů, zahrnujících EsSalud, který je financován z povinných odvodů z mezd všech (formálně registrovaných) zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, SIS pro osoby, které nepracují nebo pracují neformálně (v Peru 72 %), který je financován přímo ministerstvem zdravotnictví (MINSA) a privátní kliniky, svázané se soukromými zdravotními pojišťovnami (EPS). Zcela zvláštním systémem je vojenské a policejní zdravotnictví, kde je zaregistrováno více než půl milionů příslušníků ozbrojených sil a policie.

Na trhu zdravotnického materiálu nabývají na významu nezávislé specializované obchody, kde je dané zboží volně dostupné, což se týká například zdravotních a diabetických ponožek, berlí, invalidních vozíků, rukavic apod.

Specifika jednotlivých systémů

V případě uvedených cílových systémů pro českou zdravotnickou techniku se v praxi ukazuje jako nezbytné disponovat v Peru kvalitním místním zástupcem s odpovídajícími znalostmi, kontakty a zkušeností. Ta je v relativně nejvyšší míře zapotřebí v případě pronikání do veřejného zdravotního systému SIS, ale i EsSalud, kde jsou sestavovány roční či několikaleté plány a realizovány administrativně komplikované veřejné zakázky.

V případě SIS představuje jisté úskalí decentralizace, kdy regionální (krajské) nemocnice mají vlastní plánování a rozhodují tak o nákupech. Naopak soukromá zdravotnická zařízení se vyznačují větší flexibilitou při nákupech. Společným znakem všech zdravotnických systémů je důraz na spolehlivost, bezpečnost a záruku. Vedle amerického zboží získávají na oblibě evropské technologie. Jako dobrý prodejní argument může v Peru fungovat “německá kvalita za výhodnější cenu”.

Výzvy v oblasti registrace

Situace není v současnosti jednoduchá při registraci nové zdravotnické techniky, která má být dovezena ze zahraničí, u DIGEMID (kompetentní útvar ministerstva zdravotnictví). Na registraci zatím neúspěšně čeká více než 10 tisíc zahraničních produktů. V tomto aspektu lze nicméně předpokládat v nadcházejících letech zlepšení efektivity a transparentnosti. Díky projektu EU proběhne v září akce k prezentaci osvědčených evropských standardů v této oblasti, což by mělo přispět ke zlepšení podmínek pro dodávky zdravotnické techniky z EU, a tedy i z ČR. Při optimalizaci a financování zdravotních služeb chystá Peru též spolupráci se Světovou bankou.

Prezentace české zdravotnické techniky a úspěšné případy v oboru

Limská obchodní komora (CCL) každoročně v září pořádá veletrh zdravotnické techniky Tecnosalud. Mezi jeho vystavovateli i návštěvníky najdeme dobře připravené peruánské firmy z oboru, které mají zájem o diverzifikaci své nabídky pro místní trh, poohlíží se po nových příležitostech a jsou ochotny na místě diskutovat o nových nabídkách v oboru, kde již distribuují jiné evropské, americké nebo asijské značky. Českým firmám je dána ke zvážení účast na tomto veletrhu, i kdyby se zpočátku mělo jednat jen o nezávaznou návštěvu s cílem prvotního průzkumu trhu.

Na veletrhu Tecnosalud se v minulosti (2011) prezentovala česká firma BMT Medical Technology, výrobce parních sterilizátorů. Na nadcházejícím, 11. ročníku (6. – 8. září 2017) bude mít výstavní stánek původem ryze česká firma BTL zdravotnická technika, která do Peru dodává přístroje pro fyzioterapii a EKG.

V síti nemocnic EsSalud se nejnověji podařilo prosadit české firmě ELLA-CS., která do Peru vyváží specializovaný zdravotnický materiál (stenty), sloužící k zástavě akutního krvácení jícnových varixů. Podle statistik zahraničního obchodu za 1. pololetí 2017 najdeme mezi položkami českého exportu do Peru též například lékařský nábytek, laboratorní skleněné zboží a zubolékařské nástroje a přístroje.

Aktuální vládní strategie pro zdravotnictví

Cílem současné vlády prezidenta Pedra Pabla Kuczynského je zajistit, aby více než 95 % populace dosáhlo na kvalitní zdravotní péči. Celková mezera ve zdravotnictví totiž v současnosti dosahuje 17,8 mld. USD. Podle dostupných statistik připadá v Peru na 10 tisíc obyvatel průměrně 15 nemocničních lůžek, zatímco Světová zdravotnická organizace doporučuje jako přiměřený počet 27 lůžek. Peru má ambici vstoupit do roku 2021 do OECD. Aby to bylo reálné, bude muset dosáhnout pokroků i v oblasti dostupnosti zdravotní péče, zejména v odlehlých oblastech.

Připravovaná opatření v systému SIS

Veřejný systém SIS, který má obsloužit nejchudší společenské vrstvy, má největší finančí deficit a mezery v infrastruktuře. Lékařský a zdravotnický personál SIS svoji nespokojenost nejen s platy, ale i s nedostatečným vybavením nemocnic, vyjádřil stávkou, která probíhala celý červenec a část srpna. Výsledkem bylo vyčlenění dodatečných 100 mil. USD veřejných finančních prostředků pro SIS. V rámci výročního prezidentského projevu na konci července prezident slíbil řešit současnou napjatou situaci, kdy v systému koncipovaném pro 10 milionů pojištěnců je jich v současnosti zaregistrováno více než 16 milionů. Prezident proto přislíbil zavedení legislativy, která umožní větší propojenost systémů a zastupitelnost mezi EsSalud a SIS.

Legislativní změny v systému EsSalud

Další aktuálně projednávaný zákon má umožnit instituci EsSalud, která je zároveň zřizovatelem zdravotnických zařízení i všeobecnou zdravotní pojišťovnou, outsourcing řady procesů a zejména umožnit nový mechanizmus, kdy soukromé firmy budou moci do (jinak deficitního) systému ihned investovat své finanční prostředky, které pak budou započítávány proti odvodům na sociální zdravotní pojištění (v současnosti základní sazba 9 %), případně kompenzovány formou slev na dani z příjmů právnických osob.

To může být zajímavé pro velké korporace, jak domácí tak zahraniční, které v Peru zaměstnávají velký počet pracovních sil, a mají zájem o vylepšení PR (společenská odpovědnost firem / CSR). Zájem ucházet se o investice dle tohoto schématu již avizovaly některé těžební společnosti, přičemž investice budou koordinovány peruánskou státní investiční agenturou Proinversión, která tak získává nové role. Dle nejnovějšího vyjádření generálního ředitele EsSalud je v tuto chvíli potřeba opravit 90 z celkem 410 nemocnic této sítě.

Generální ředitel EsSalud také sdělil záměr zavést do roku 2021 mobilní aplikace pro objednávání termínů, elektronizovat zdravotní dokumentaci a více využívat telemedicínu. To vytváří příležitosti pro český aplikovaný software.

Nové akvizice chystají také soukromé kliniky v Limě a regionech, laboratoře a diagnostická centra. Trh se zdravotnickým spotřebním materiálem letos dosáhl rekordní velikosti 400 mil. USD.

Důsledky změn pro české firmy

Aktuální dlouhotrvající stávka ukázala, že požadavky na kvalitní zdravotní péči jsou v Peru čím dál silnější. Vláda na ně začíná reagovat, přičemž nevyhnutelné bude zvýšit efektivitu a dosáhnout synergie systémů (zejména mezi EsSalud a SIS) namísto stávající duplicity. Lze předpokládat, že touto cestou vzniknou specializovaná zdravotnická zařízení s adekvátní kapacitou v oborech jako jsou kardiologie, onkologie apod., kde by ČR dokázala participovat.

Připravované zákony umožní vstup nového okruhu subjektů do zdravotnictví. Noví peruánští i zahraniční investoři se dostanou do pozice, kdy budou rozhodovat o nákupech mnohého vybavení pro zdravotnická zařízení. To přinese českým exportérům možnosti podílet se na daných projektech subdodávkami i výhody v podobě snazšího jednání se soukromým sektorem. Ten v Peru tradičně vykazuje nesrovnatelně větší flexibilitu a o možných nákupech je schopen rozhodnout operativněji.

V projektech stavby nových a modernizace stávajících zařízení, mj. v regionálním městě Arequipě, by se mohly uplatnit například české speciální nátěry pro operační sály, zdravotnický nábytek, lékařské a laboratorní přístroje, ale i ICT služby.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autor: Ing. Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek