Nová publikace ČSÚ: Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice

13. 5. 2016 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal publikaci o financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích v ČR prostřednictvím nepřímé (daňové) veřejné podpory.

Cílem publikace je seznámení čtenářů s hlavními zjištěními a podrobnými datovými výstupy ze  statistiky nepřímé veřejné (daňové) podpory VaV (GTARD), která obsahuje podrobné údaje o výdajích na VaV, které si soukromé podniky v ČR uplatnily ve formě odpočtu odčitatelných položek od základu daně z příjmů právnických osob za roky 2007 až 2014.

Ukazatele nepřímé veřejné (daňové) podpory VaV (Počet soukromých podniků, které využily tuto podporu;  Objem uplatněných odečtených výdajů spojených s realizací projektů VaV a Výše nepřímé veřejné podpory VaV) jsou k dispozici v celé řadě třídění (velikost, vlastnictví, odvětví a sídlo) podle sledovaných charakteristik soukromých podniků.

Publikace ke stažení (pdf, 1 MB)

Statistika nepřímé veřejné podpory VaV je v této publikaci za účelem poskytnutí ucelenějšího obrazu o financování výzkumné a vývojové činnosti na území České republiky doplněna informacemi z dalších datových zdrojů, a to především údaji o přímé veřejné (domácí i zahraniční) podpoře VaV a celkových výdajích na VaV z Ročního šetření výzkumu a vývoje VTR 5-01 prováděného ČSÚ. Přímou veřejnou podporu VaV sleduje z pohledu poskytovatelů podpory také Statistika státních rozpočtových výdajů na VaV (GBARD).

Podrobněji viz následující dva odkazy:

Výše uvedené údaje byly prezentovány na již pravidelném jarním semináři: VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE VE STATISTIKÁCH A ANALÝZÁCH, který pořádá ČSÚ společně s TC AV ČR. Letošní seminář se uskutečnil 14. dubna 2016 v budově Technologického centra AV ČR a byl zaměřen na výzkumné a inovační aktivity podniků v ČR včetně jejich financování z veřejných zdrojů.

Podrobněji viz následující odkaz, kde na konci naleznete i jednotlivé zde uvedené prezentace:  

Upozornění:  Na začátku června plánuje ČSÚ zveřejnit na svých webových stránkách podrobné údaje o patentové a inovační aktivitě podniků v ČR a podrobné údaje za podniky s převažující ekonomickou činností spadající pod tzv. high-tech odvětví a údaje za zahraniční obchod s high-tech zbožím a technologickými službami. Poprvé vyjde i shrnující publikace: Výzkum a vývoj v číslech.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek