Nová role a budoucnost Tchaj-wanu v asijsko-pacifickém regionu

13. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nová role a budoucnost Tchaj-wanu v asijsko-pacifickém regionu Tchajwanská vláda má v budoucnu zájem o prohloubení hospodářských a kulturních vztahů zejména s regionem ASEAN. Tento směr vychází z nové strategie tzv. New Southbound Policy (NSP), jenž znovu definuje roli Tchaj-wanu v asijském regionu, vytyčuje nový směr a novou hnací sílu hospodářského růstu. Dalších zemí, kterých se strategie týká, jsou státy jižní Asie, Austrálie a Nového Zélandu.

Organizace ASEAN si za svůj cíl vytyčila urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj a vzájemné vztahy svých členů s tím, že v současnosti spolupracuje i ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické oblasti. ASEAN je 3. největším trhem na světě s 629 mil. obyvateli (z toho 40 % tvoří obyvatelstvo z Indonésie) hned po Čínské lidové republice (1,37 mld. obyvatel) a Indii (1,29 mld. obyvatel). Dále následuje EU (502 mil. obyvatel), USA (322 mil. obyvatel) a Japonsko (126 mil. obyvatel).

Co se týče hrubého domácího produktu (HDP), ASEAN v roce 2015 přeskočil Francii a stal se tak 6. nejbohatší ekonomikou na světě. Z asijského regionu byl ASEAN na 3. příčce hned za Čínou a Japonskem.

V roce 2015 HDP ASEANu vzrostlo na 4,7 %, tedy mírný růst od roku 2014, nicméně pokles o 2,1 % od roku 2007. V roce 2015 ekonomika ASEANu tvořila 7,6 % (obchod se zbožím států ASEAN dosáhl v roce 2015 výše 2,3 bil. USD) z celkového podílu světových ekonomik a umístila se na 4. místě za Čínou (13,8 %), USA (13,6 %) a Německem (8,0 %).

Hospodářské vztahy Tchaj-wanu s ASEANem

Tchajwanská vláda po zvolení nové prezidentky Tsai Ing-wen (kandidátky za Demokratickou progresivní stranu) představila novou strategii Tchaj-wanu, tzv. New Southbound Policy (NSP). NSP je klíčovou součástí hospodářské a obchodní strategie Tchaj-wanu, jenž se snaží předefinovat důležitou roli Tchaj-wanu v asijském regionu, určit nový směr a novou hnací sílu hospodářského růstu.

NSP obsahuje čtyři hlavní směry: ekonomickou a obchodní spolupráci, výměnu talentů, sdílení zdrojů a regionální vazby. Nová strategie se více zaměřuje na rozvoj obchodu a investic a zároveň má zájem o rozvoj v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, kultury, turismu, technologií a zemědělství se státy ASEAN a jižní Asie včetně Austrálie a Nového Zélandu.

Dlouhodobé cíle:

  • Prohloubení hospodářských a kulturních vztahů se státy ASEAN a jižní Asie včetně Austrálie a Nového Zélandu.
  • Vytvořit mechanismy pro vyjednávání a dialogy se státy ASEAN a jižní Asie včetně Austrálie a Nového Zélandu a účinně řešit související problémy a neshody; a postupně budovat vzájemnou důvěru apod.

Krátkodobé a střednědobé cíle:

  • Podpora a rozvoj výměny v oblasti hospodářských a obchodních vztahů, investic, cestovního ruchu, kultury a talentů.
  • V souvislosti s podporou nového modelu hospodářského rozvoje pobídnout průmyslová odvětví přijmout strategii NSP a její další kroky.
  • Podpořit rozvoj talentů v souvislosti s NSP.
  • Prohloubit multilaterální a bilaterální jednání a dialogy s cílem posílit hospodářskou spolupráci a zároveň najít řešení v přetrvávajících sporech a neshodách.

Tchaj-wan je pro ASEAN 6. největším obchodním partnerem, po Číně, EU, Japonsku, USA a Jižní Koreji. V roce 2015 činil celkový obchod mezi Tchaj-wanem a ASEAN 79,2 mld. USD. Vývoz z Tchaj-wanu dosáhl až 50,9 mld. USD, zatímco dovoz z ASEAN na Tchaj-wan činil okolo 28,3 mld. USD. Vzájemný obchod mezi Tchaj-wanem a ASEANem vzrostl od roku 2006 téměř o 45 %. Na druhou stranu, ASEAN představuje pro Tchaj-wan druhého nejvýznamnějšího obchodního partnera (15,57 %); druhý největší exportní trh (19 %) a třetí největší zdroj dovozu (12 %).

Co se týče struktury vývozu a dovozu, hlavními dovozními a vývozními položkami do regionu ASEAN byly: elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů; dále pak nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky a v neposlední řadě i jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti atd.

Nicméně, největším obchodním partnerem ASEANu v roce 2015 zůstala Čína v celkové výši 345 mld. USD. I přesto, že obchod s dalšími partnery ve většině případů v loňském roce klesl, obchod s Japonskem (4,0 %) a EU (8,6 %) zaznamenal výrazný růst.

Obchod mezi Tchaj-wanem a zeměmi ASEAN a ČLR
Země Celková hodnota Export Import
místo hodnota podíl (%) místo hodnota podíl (%) místo hodnota podíl (%)
Čína 1. 115392 22,67 1. 71209,42 25,397 1. 44183 19,326
Singapur 6. 24367,92 4,787 5. 17256,32 6,155 7. 7110,6 3,11
Malajsie 8. 13649,28 2,682 9. 7133,66 2,544 8. 6515,62 2,85
Vietnam 9. 11986,10 2,355 7. 9471,98 3,378 18. 2514,11 1,1
Thajsko 10. 9597,42 1,886 11. 5661,51 2,019 12. 3935,91 1,722
Filipíny 11. 9280,87 1,823 8. 7445,14 2,655 23. 1834,73 0,803
Indonésie 13. 8967,42 1,762 15. 3038,31 1,084 9. 5929,1 2,593
Kambodža 44. 744,46 0,146 31. 678,03 0,242 70. 66,43 0,029
Brunej 60. 373,59 0,073 104. 23,83 0,008 43. 348,76 0,153
Myanmar 64. 270,39 0,053 52. 217,03 0,077 76. 53,35 0,023
Laos 129. 17,47 0,003 157. 3,29 0,001 106. 14,18 0,006

* hodnota je stanovena v mil. USD

Investice v regionu ASEAN

Co se týče přímých zahraničních investic (PZI), v roce 2015 patřila ASEANu 4. příčka největšího příjemce PZI na světě (6,8 %). Na 1. místě se umístily USA (21,6 %), dále pak Hongkong (9,9 %) a Čína (7,7 %). Do regionu ASEAN nejvíce investovala EU, Japonsko a USA. Tchaj-wan se umístil na 7. místě v roli zahraničního investora do regionu ASEAN (většinou se do pořadí zemí nezapočítává ASEAN a Hongkong, proto je Tchaj-wan na 7. místě). Dle jednotlivých zemí ASEANu, Tchaj-wan nejvíce investoval do Vietnamu, Indonésie a Thajska (viz. graf „Tchajwanské investice do zemí ASEAN“).

Přímé zahraniční investice v regionu ASEAN
Země/region hodnota (mil. USD) podíl na celkovém PZI (%)
2013 2014 2015 2013 2014 2015
ASEAN 19 562,2 22 134,5 22 232,2 15,7 17,0 18,4
EU 24 511,3 24 989,9 20 127,6 19,6 19,2 16,7
Japonsko 24 750,2 15 705,4 17 559,4 19,8 12,1 14,5
USA 7 157,2 14 748,5 13 646,0 5,7 11,3 11,3
Čína 6 426,2 6 990,1 8 256,5 5,1 5,4 6,8
Jižní Korea 4 303,3 5 750,7 5 710,4 3,4 4,4 4,7
Austrálie 2 587,7 6 281,5 5 246,7 2,1 4,8 4,3
Hongkong 5 251,2 9 813,2 4 542,9 4,2 7,5 3,8
Tchaj-wan 1 381,8 3 253,9 2 807,0 1,1 2,5 2,3
Nový Zéland 335,9 550,0 2 241,2 0,3 0,4 1,9
Celkem 96 267,1 110 217,7 102 370,0 77,1 84,8 84,7
Ostatní 28 597,4 19 777,4 18 448,8 22,9 15,2 15,3
Celkem PZI 124 864,5 129 995,1 120 818,8 100,0 100,0 100,0

Zdroj: ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database as of 05 October 2016 (Data is compiled from submission of ASEAN Central Banks and National Statistical Offices through the ASEAN Working Group on International Investment Statistics (WGIIS).

Zahraniční investice nejvíc směřovaly do finanční a pojišťovací oblasti (32,5 %), poté následovala výroba (24,1 %) a velkoobchod a maloobchod (9,2 %). Nicméně největší příliv investic zaznamenal sektor služeb v celkové výši 62,1 %.

Informace poskytnuta Ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Eva Pigová, MSc., vedoucí ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek