Nová směrnice na podporu podnikatelského know-how v SRN

22. 1. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Sektor malých a středních podniků (MSP) je páteří německého hospodářství. Přibližně 3,7 milionu MSP zaměstnává více než 15 milionů pracovníků, z čehož 4/5 tvoří zaměstnanci se středním odborným vzděláním. Aby byl sektor silný i do budoucna, jsou pro MSP důležité akvizice stejně jako plynulé přizpůsobení se rychle měnícím se podmínkám.

Consulting je nyní důležitým nástrojem pro posílení podnikatelského know-how pro MSP a OSVČ. Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWi) připravilo novou směrnici (574 kB) (v němčině) na podporu podnikatelského know-how platnou od 1. ledna 2016.

Příspěvky na náklady na poradenství a konzultace by měly pomoci MSP zlepšit jejich schopnost rychleji reagovat na problémy obecného hospodářského rozvoje a na změny na trhu práce způsobené demografickými změnami. Cílem tohoto opatření je zvýšit úspěšnost, efektivitu, konkurenceschopnost, zaměstnanost a přizpůsobivost MSP.

V porovnání s velkými podniky mají MSP omezené finanční a lidské zdroje. Cílovou skupinou této podpory jsou MSP ve všech fázích vývoje. V závislosti na stáří nebo situaci jsou připravené různé tři moduly na podporu podnikatelského know-how pro:

 • mladé či nově vzniklé podniky
  • o příspěvek na poradenství v počáteční fázi podnikání může zažádat podnik/ start-up v rámci prvních dvou let po založení;
  • příspěvek slouží primárně k ochraně podniku a podle čl. 3 odst. 1, nařízení o ESF podporuje „nezávislost, podnikání a zakládání podniků, včetně inovativních mikropodniků a inovativních malých a středních podniků“;
 • podniky již déle působící na trhu
  • na trhu existujících společností (akciové společnosti) mohou získat financování nákladů na poradenské firmy od třetího roku po založení, doplnit tím svůj obchodní potenciál a budovat vlastní kapacity;
 • podniky v krizi/potížích
  • MSP v ekonomicky obtížné situaci by měly být podporovány správným poradenstvím k obnovení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti tak, aby se zabránilo propouštění zaměstnanců

Program je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků BMWi. Financování z ESF je na základě nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2013 (obecné nařízení o strukturálních fondech) a nařízení (EU) č. 1304/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2013 (nařízení o ESF).

Realizací programu podpory byl pověřen Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA), který pověřuje k udělování grantu také kontrolní centra BAFA a vybrané regionální partnery (např. GTAI či IHK). Nárok na podporu však neprobíhá automaticky, BAFA rozhoduje na základě vlastního uvážení a v rámci dostupného rozpočtu.

Výše podpory závisí vždy na základu daně a také na umístění sídla firmy v rámci SRN. Maximální podpora pro start-upy  činí 4 000 €, pro všechny ostatní podniky 3 000 €.

Provozovny pro začínající firmy a start-upy sídlící:

 • v nových spolkových zemích (mimo Berlín a Lipsko): 80% krytí
 • kraj Lüneburg: 60% krytí
 • v bývalém západním Německu (včetně Berlína) a v Lipsku: 50% krytí.

Provozovny podniků v krizi/potížích (bez ohledu na sídlo firmy) mají 90% krytí podle příslušného daňového základu.

Pobočky obchodních a hospodářských komor a regionální banky v SRN plošně vyzývají MSP v příslušných regionech k nabídnuté podpoře a tlumočí na svých webových stránkách poměrně složitý byrokratický princip žádosti do srozumitelné řeči.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek