Nová technologie pro úpravu vody v automobilovém průmyslu šetří životní prostředí

1. 7. 2016 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

motiv článku - Nová technologie pro úpravu vody v automobilovém průmyslu šetří životní prostředí Mega – TEC s.r.o., dceřiná společnost akciové společnosti Mega a.s., se zabývá dodávkami technologií v oblasti elektroforézy a úpravy vod a technickým servisem pro povrchové úpravy.

Za přispění BIC Plzeň, partnera mezinárodní sítě Enterprise Europe Network na podporu inovací a mezinárodní spolupráce, zavedla Mega – TEC s.r.o. novou technologii úpravy vody, vhodnou zejména pro využití v automobilovém průmyslu.

Konzultantka BIC Plzeň Margarita Müllerová se jako jeden z konzultantů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network zabývá sledováním nejnovějších zahraničních technologií, které je možné využít v českých firmách. Na základě svých dlouholetých kontaktů s kolegy ze španělské partnerské organizace Axencia Galega de Innovación má přehled o nových technologiích a inovacích nabízených touto organizací. Do oblasti jejího zájmu se dostala technologie firmy Fuentarela SA na čištění vody.

Zařízení funguje na principu generování elektrodynamického pole působícího na proudící vodu. Bakterie jsou bombardovány extrémně silným elektrickým signálem, který ničí jejich reprodukční schopnost a tím redukuje jejich výskyt až na úroveň zanedbatelného množství. Technologie nevyužívá biocidních přípravků a tím šetří životní prostředí. To je výhodou i v souvislosti s avizovanou změnou legislativy EU pro nakládání s biocidy, jejich omezením a vedením jejich evidence od roku 2016.

Nová španělská technologie byla představena jednateli společnosti Mega – TEC s.r.o., Ing. Miroslavu Matuškovi. Po vyjádření zájmu ze strany Mega TEC s.r.o. začala mezi firmami Fuentarela SA a Mega – TEC s.r.o. probíhat nejprve e-mailová a telefonická komunikace. Zdálo se však, že stále není naprosto vyjasněno, jak velký přínos z hlediska úspory nákladů by znamenalo zavedení nové technologie do konkrétních specifických výrobních procesů v automobilovém průmyslu. Pokračující dialog mezi firmami dospěl v návrh setkat se k této problematice osobně. BIC Plzeň proto zorganizoval jednání v České republice se zapojením odborné tlumočnice ze španělštiny.

V rámci přípravy meetingu se konzultantka BIC Plzeň sešla s tlumočnicí, seznámila ji s tématem překladu a technickými termíny a vysvětlila jí fungování technologie. Na uskutečněném jednání, kde zástupci firmy Fuentarela detailně prezentovali přednosti technologie v různých aplikacích, se ukázaly nové možnosti spolupráce. Otevřela se cesta k pilotnímu testování technologie v provozu menšího rozsahu.

Firma Fuentarela během krátké doby dodala technologii pro testování a sledování kvalitativních parametrů vody používané jako médium v konkrétním výrobním procesu. Testy probíhající po několik měsíců byly úspěšně vyhodnoceny. Technologie přinesla významnou úsporu nákladů bez použití biocidů. Podpis smlouvy mezi oběma firmami tak odstartoval dlouhodobou spolupráci, která byla zahájena s podporou Enterprise Europe Network.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek