Nová výzva programu Interreg CENRAL EUROPE je vyhlášena. Připraveno je 60 milionů EUR

2. 10. 2017 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

motiv článku - Nová výzva programu Interreg CENRAL EUROPE je vyhlášena. Připraveno je 60 milionů EUR Na konferenci k dvacátému výročí nadnárodní spolupráce Interreg byla vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENRAL EUROPE. Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Partneři z České republiky se mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi členských států EU regionu střední Evropy. Možnost podávání žádostí je do 25. ledna 2018.

„Spolupráce na projektech s členskými státy EU je pro Českou republiku velmi důležitá. Velkých výsledků se dosáhlo především v oblasti ochrany přírodních a kulturních zdrojů. Vyhlášení těchto výzev proto vítám,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V současnosti probíhá realizace 85 projektů schválených v předešlých výzvách, a to v celkovém objemu 166 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj s účastí více než 900 příjemců. Podílejí se společně na realizaci aktivit v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, dopravy, ale i přírodních a kulturních zdrojů.

V realizaci je například projekt Forget Heritage, který se zaměřuje na zprovoznění opomíjeného kulturního dědictví – zejména nevyužívaných historických objektů. Statutární Město Ústí nad Labem se jako jeden z partnerů podílí na navržení postupů při zřizování společností kulturního a tvůrčího průmyslu, které se o takovéto objekty budou starat a zhodnotí je. Projekt zahrnuje také přípravu aplikací umožňujících zapojení místních obyvatel do mapování míst a do navrhování jejich budoucího využití. „Pro stále větší počet míst je charakteristická přítomnost opuštěných historických budov, zejména škol, továren anebo nemocnic, které poznamenaly život místní komunity. Je nutné nacházet nové myšlenky a způsoby, které obnoví význam zanedbaného dědictví, vdechnout místům nový život a znovu je vtáhnou do společenského dění v daném městě,“ komentoval výše uvedený projekt náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Dále je realizován projekt Solez. V jeho rámci dojde k přestavbě veřejné plochy v blízkosti nádraží v Brně, včetně testování nového chytrého řešení pro parkovací systém P+R pro podporu nízkouhlíkové mobility.

Více aktuálních informací o programu Interreg CENRAL EUROPE

Přehled schválených projektů z 1. a 2. výzvy včetně základních informací naleznete na webových stránkách programu.

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek