Nové exportní a investiční příležitosti pro české firmy v kolumbijském energetickém sektoru

15. 9. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Velký exportní a investiční potenciál představuje pro české solární společnosti energetický trh v Kolumbii. K tomuto závěru vedou velvyslance ČR v Bogotě Miloše Sklenku výsledky jednání s nejvyššími představiteli Úřadu pro důlní a energetické plánování (UPME) při Ministerstvu hornictví a energetiky Kolumbie.

Vláda prezidenta Santose ve snaze podpořit investice domácích a zahraničních investorů do energetického systému Kolumbie přijala v roce 2014 nový zákon č. 1715, který reguluje integraci obnovitelných energií do národního energetického systému (SEN). Norma současně otevřela velký investiční potenciál a poptávku po tzv. čistých technologiích.

Norma současně ve své kapitole č. 3 a článku 11 definuje investiční pobídky ze strany vlády, a to mj. možnost snížit v průběhu 5 let daňový základ až do výše 50 % celkové hodnoty investice. Současně zákon obsahuje řadu individuálních dotací a subvencí ze strany centrální či lokální vlády v závislosti na druhu a rozsahu energetické investice a osvobození dovozu nezbytných technologií od DPH (21 %).

Od ledna 2015 do srpna 2017 obdrželo UPME k posouzení celkem 478 projektů s plánovaným instalovaným výkonem 11.401 MW (stávající instalovaný výkon kolumbijských elektráren je téměř 15.000 MW). Z tohoto počtu 65 % všech projektů představují solární elektrárny (z hlediska plánovaného instalovaného výkonu je jejich podíl nižší – cca 20 %).

Konkrétní struktura navrhovaných projektů zahrnuje 315 nabídek na solární elektrárny, 128 vodních elektráren, 16 tepelných elektráren, 12 projektů elektráren na spalování biomasy a 7 větrných elektráren. Z hlediska plánovaného instalovaného výkonu připadá největší podíl na projekty vodních elektráren (5.415 MW), tepelných elektráren (3.062 MW) a solárních/fotovoltaických (2.370 MW).

Pokud jde o teritoriální zaměření investičních energetických projektů, největší počet je plánován v departamentu Antioquia, dále ve Valle de Caucá, Atlántico, Santander a Cundinamarca.

Informace poskytnuty Generálním konzulátem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek