Nově objevená naleziště minerálních zdrojů ve Rwandě nabízejí příležitosti pro zahraniční investory

7. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nově objevená naleziště minerálních zdrojů ve Rwandě nabízejí příležitosti pro zahraniční investory Podle nově zveřejněné informace Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMPGB – vládní agentury koordinující činnosti související s průzkumem a těžbou minerálních zdrojů v zemi) má Rwanda na základě nově provedených leteckých geologických průzkumů mnohem více minerálních zdrojů, než se dříve předpokládalo.

Letecký průzkum prokázal nové naleziště vzácných zemin, drahých kamenů, kobaltu, železa a lithia. Rwandská vláda má zájem o budoucí zpracování minerálů v místě, tak jak se to v současné době děje v případě cínovce. Vládním záměrem je tak přilákat do země zahraniční investory, a to vzhledem k tomu, že místní expertíza v oblasti zpracování minerálů chybí.

Podle RMPGB dokončený letecký geofyzikální průzkum prokázal naleziště několika nových minerálů v různých částech Rwandy, včetně prvků vzácných zemin, drahých kamenů, kobaltu, železa a lithia. Prvky vzácných zemin jsou přitom nezbytné mimo jiné pro výrobu klíčových součástek v oblasti ICT či alternativních zdrojů energie. Geologický průzkum, který začal v říjnu loňského roku, rovněž prokázal, že Rwanda je obdařena více ložisky tradičních minerálů jako zlato, než se původně předpokládalo.

Letecký geologický průzkum bude nyní rozšířen o detailní průzkum a analýzy tak, aby bylo možné určit přesné složení minerálních komponentů a výtěžnost jednotlivých nalezišť.

Podle RMPGB bude geologický průzkum rozšířen rovněž o průzkum možných nalezišť ropy a zemního plynu kolem jezera Kivu (jednoho z četných jezer nacházejících se ve Východoafrické příkopové propadlině). Geologické průzkumy uskutečněné v posledních letech v sousedních zemích totiž ukazují, že trhlina je obdařena značnými zásobami ropy. Že se nejedná o nereálný předpoklad, ukázaly již první nálezy zemního plynu právě u jezera Kivu.

RMPGB chce udržet dynamiku probíhajících průzkumů. Podle plánů RMPGB by geofyzikální, geologické a geochemické analýzy měly být dokončeny do července letošního roku. Výsledkem průzkumu má být jasná představa o podzemních zdrojích, které má Rwanda k dispozici.

Do této doby nepatřila Rwanda mezi země považované za výrazně bohaté na minerální zdroje (obrat sektoru hornictví v loňském roce dosáhl 160 mil. USD), a to přes to, že se v zemi těží tantal, kobalt, wolfram, kasiterit a zlato.

Nový geologický průzkum může tuto situaci do budoucna zásadně změnit. Plány vlády však nekončí pouze u těžby. Rwanda má zájem o zahraniční investory, kteří by zpracovávali surovinu v místě. Při té příležitosti se otevřeně hovoří o tom, že budou upřednostňováni investoři, kteří do Rwandy přenesou i technologické know-how a budou se zároveň podílet i na rozvoji lidského kapitálu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: M. Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek