Nové podnikatelské příležitosti pro české subjekty v návaznosti na rozvoj kolumbijské infrastruktury

1. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ve dnech od 25. do 27. listopadu 2015 se velvyslanec ČR v Kolumbii M. Sklenka zúčastnil v Cartageně v pořadí 12. národního kongresu rozvoje infrastruktury v Kolumbii. Cílem cesty bylo získat informace o rozvojových plánech v oblasti dopravní a energetické infrastruktury a projednat případné možnosti účasti českých firem na jejich realizaci.

Třídenní akce se zúčastnilo více než 3 tisíce delegátů, a to jak zástupců vlády, dále gremiálních podnikatelských organizací, tak i zástupců 2500 domácích a zahraničních firem včetně bankovních institucí. Jako VIP byly na kongres pozváni kromě několika velvyslanců rovněž bývalí prezidenti Mexika (Felipe Calderón) a Chile (Sebastián Piňera).

Na kongresu byl zveřejněn rámcový plán rozvoje infrastruktury Kolumbie (RPRIK) na příštích 20 let (na období 2015–2035) v rekordním objemu 112 mld. USD, který navazuje na vládou schválený národní rozvojový plán do roku 2020.

RPRIK mj. zahrnuje výstavbu nových moderních dálničních a silničních tahů tzv. 4. generace (4G) v celkové délce 7000 km, dále základní plán rozvoje intermodální dopravy (PMTI), jež se skládá z celkem individuálních 101 projektů, a to včetně splavnění 8 velkých řek v délce 3000 km (z toho klíčovým projektem je řeka Magdalena s 800 km úprav), a rovněž oživení starých či výstavbu nových železničních tratí v délce 1600 km (zejména linka Bogota – Belencito v délce 318 km, koridor z La Dorada v Caldas do Chiriguaná v departamentu Cesar v délce 554 km a prodloužení stávající tratě FDP – Ferrocarril del Pacífico).

Připravuje se rovněž modernizace letišť a 10 přístavů s cílem posílit jejich odbavovací kapacitu pro vývoz uhlí, ropy a ropných derivátů), a to jak v oblasti Atlantiku (Puerto Brisa v La Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá a San Andrés), tak i Tichomoří (Buenaventura a Tumaco). V departamentu Antioquia dojde k zprovoznění nového přístavu Turbo (2018).

Prostřednictvím masivních investic do infrastruktury plánuje vláda posílit ekonomický růst země z nynějších 3,2 % HDP (poslední revidovaný vládní odhad na rok 2015) na 6 % ročně.

Financování infrastrukturálních projektů má být především formou slučování veřejných a soukromých prostředků (APP). Řada projektů bude financována s využitím úvěrů od mezinárodních finančních institucí.

V Cartageně byl prezentován společný fond CAF (Rozvojové latinskoamerické banky) a finanční skupiny Ashmore Group ve výši 1,4 mld. USD, ze kterého se bude financovat formou úvěru se splatností až 25 let celkem pět konkrétních projektů výstavby nových dálnic 4G. O financování infrastruktury v Kolumbii mají zájem rovněž Goldman Sachs, Itaú, BID či japonská banka Sumitomo.

Jednotlivé projekty jsou podrobně popsány na stránkách CCI a ANI. Kolumbijský trh má pro případné české zájemce o investice či dodávky zboží a služeb v rámci realizace rozvojových infrastrukturálních projektů v příštích 20 letech velký potenciál.

Plánované investice vlády a privátních subjektů (kolumbijských i zahraničních) převyšující 112 mld. USD představují zajímavé exportní příležitosti pro velkou řadu dodavatelů či subdodavatelů jak inženýrských, stavebních či jiných služeb, tak i strojů a zařízení, stavebních materiálů, ocelových profilů a výztuží, svodidel, navigačních tabulí, kontrolních a řídících systémů pro leteckou, silniční či železniční dopravu, kolejnic, lokomotiv, vagónů, přístavních technologií atd.

ZÚ Bogota (a ZK CzechTrade, která je součástí velvyslanectví) je připraven všem zájemcům poskytnout maximální součinnost a asistenci při prosazení se na kolumbijském trhu, a to jak formou informací, tak i konkrétní pomoci při vyhledání vhodného lokálního partnera (v Kolumbii je 90 tisíc malých a středních firem působících v oblasti inženýringu, kteří hledají zkušené zahraniční partnery).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek