Nové úpravy celnich sazeb - Egypt

1. 10. 2017

  • Země: EG - Egypt
  • Datum zveřejnění: 01.10.2017

Změny v úpravách celní sazeb a daně z přidané hodnoty při dodávkách strojů a zařízení, které se dovážejí na egyptský trh.

Clo u dovážených strojů a zařízení.
Hodnota cla je určena podle specifických hodnot uvedených v prezidentských dekretech:
- vyhláška č. 184 z roku 2013
- vyhláška č. 51 z roku 2009
- vyhláška č. 39 z roku 2007

 Podle těchto vyhlášek je hodnota sazeb rozdělena na několik úrovní:

  • Úroveň I: Zcela osvobozeny od cla: například: textilní stroje, dopřádací, šicí stroje, textilní sušičky.
  • Úroveň II: Celní hodnota do 2 % z celkové hodnoty: například palivová čerpadla, zemědělské stroje, stroje na výrobu papíru.
  • Úroveň III: Celní hodnota do 5 % z celkové hodnoty: jako příklad: vytápěcí, odpařovací a sterilizační stroje, destilační stroje, elektrické stroje na potahování kovů.
  • Úroveň IV: Celní sazba do 10 % z celkové hodnoty (fakturační cena plus dopravní náklady): například centrální odstředivá čerpadla.
  • Úroveň V: Celní sazba do 20 %: například: pece, elektrické sporáky, stroje na krájení papíru.
  • Úroveň VI: Celní hodnota do 30 % například kuchyňské stroje

Hodnota daně z přidaného hodnoty u dovážený strojů a zařízení, přicházejících na egyptský trh:
V souladu s článkem č. 3 zákona č. 11 z roku 1991 o dani z prodeje: Hodnota této daně činí 10 % z celkové hodnoty (cena na faktuře a náklady na dopravu).
Důležitá poznámka: Stroje a nástroje, které vyvážejí do svobodných pásem v Egyptě, jsou zcela osvobozeny od cla a daně z přidaného hodnoty podle článku č. 32 zákona č. 8 z roku 1997 o investičních zárukách a pobídkách.

Měna pro platby cel a daně:
Podle článku 22 zákona č. 66 z roku 1963 ve znění zákona č. 160 z roku 2000 o celních poplatcích: měnou pro platbu cel a daně u strojů a zařízení je egyptská libra a vypočtená podle sazeb stanovených Centrální bankou Egypta.

Detailní informace možno obdržet u pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Káhira

Zdroj Legal Crisis Consultants Lee
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Káhira
 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: