Nové výzvy pro slovenský agropotravinářský sektor

24. 8. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nové výzvy pro slovenský agropotravinářský sektor Na Slovensku převažují potraviny z dovozu, které mají v řadě případů nižší kvalitu než srovnatelné potraviny v blízkém zahraničí. Premiér Fico vybízí k vyšší výrobě domácích potravin a zvýšení podílu zavlažovaných zemědělských ploch.

Při slavnostním zahájení 44. ročníku největší mezinárodní výstavy agropotravinářského sektoru Agrokomplex Nitra kritizoval slovenský premiér Robert Fico výrazný slovenský export zemědělských surovin a zároveň vysoký dovoz potravin na Slovensko.

Na trhu převládají zahraniční potraviny (60 %), což je nutné změnit. Slovensko potřebuje zvýšit míru zpracování vlastních zemědělských surovin a prodávat na domácím trhu více slovenských potravin.

Kvalita potravin z dovozu je horší ve srovnání se stejnými potravinami v Rakousku či Německu. Zahraniční ovocné džusy prodávané na Slovensku například obsahují umělá sladidla místo přírodního cukru, vepřové maso v konzervách zase minimální množství vepřového masa nebo dokonce pouze masové náhražky. Různá kvalita stejných potravin v nadnárodních řetězcích v blízkém zahraničí a na Slovensku je realitou, což uznává i Evropská komise. Současná situace podle premiéra vytváří dojem, že na Slovensku žije druhá kategorie lidí.

Letošní úroda obilovin na Slovensku se odhaduje na 2,5 mil. tun, což je o 20 % méně než v loňském roce. Produkce obilovin však nadále převyšuje domácí spotřebu (1,5 mil. tun). Mezi hlavní příčiny nižší úrody patří extrémní změny teplot (dubnové a květnové mrazy, letní horka), minimální srážky i škody způsobené přemnoženou polní zvěří. Odhad letošní úrody podzimních plodin (např. kukuřice, řepka olejná, cukrovka, slunečnice, brambory) je dokonce o 20-30 % nižší než loni.

Ministryně zemědělství Gabriela Matečná upozorňuje na vyšší a kvalitnější úrodu v regionech, kde se chová dobytek. Je proto nutné vrátit dobytek na pole, žít ohleduplně vůči půdě a starost o půdu považovat za morální povinnost. S obrovským poklesem stavů dobytka na Slovensku dochází k nižším dodávkám organické hmoty do zemědělské půdy, což způsobuje její nižší schopnost zachycovat vodu. Zemědělská půda je čím dál sterilnější. (Pozn. Od roku 1990 stav hovězích zvířat na Slovensku poklesl o 1 mil. kusů a současný stav je menší než 500 tis. kusů).

Podle předsedy Slovenské agrární a potravinářské komory Milana Semančíka negativní dopad klimatických změn na zemědělskou produkci vyžaduje tvorbu rizikového fondu, který by dopady mírnil. Je třeba mnohem více zavlažovat půdu. Současné zavlažovací systémy pokrývají pouze 100.000 hektarů půdy, což je méně než třetina zavlažovaných ploch v minulosti (320.000 hektarů).     

Čeští producenti kvalitních, poctivých potravin i zemědělské techniky by měli výstavu Agrokomplex Nitra ve větší míře zařadit do svého kalendáře a pravidelně zde vystavovat. U slovenských zákazníků je na prvním kvalita a potom až cena. Prezentací na výstavě Agrokomplex mohou získat české firmy první slovenské zákazníky. Na slovenském trhu již etablované české firmy pak mohou najít další odběratele pro větší expanzi na trhu.   

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Jaroslav Remeš.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek