Nově vzniklá asociace bude hájit zájmy příjemců dotací EU

2. 10. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Dne 1. října 2014 oficiálně zahajuje činnost Asociace pro evropské fondy (APEF), jejímž cílem je zajistit transparentní, efektivní a spravedlivé využití evropských dotací.

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU. Chce působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři a usnadnit tak efektivní a transparentní využití prostředků EU.

„Nabízíme mnohaleté zkušenosti s každodenní prací s klienty v oblasti evropských dotací.  Budeme usilovat o to, aby celý proces realizace a řízení podpořených projektů byl co nejméně administrativně náročný. Žadatelé o dotace musí disponovat jasnými a srozumitelnými pravidly a metodikami, aby nedocházelo k dosavadní praxi rozporuplných pokynů, stanovisek a nálezů jednotlivých státních orgánů v rámci kontrol realizovaných projektů a následným sankcím. “ říká tajemník APEF Petr Holan.

Uskupení by se tak podle Holana mělo stát konzultačním místem pro řídící orgány a partnerem, na kterého mohou řídící orgány odkázat žadatele o dotace, kteří vyžadují další asistenci. Zároveň by měla APEF působit jako zdroj odborných informací a stanovisek z perspektivy žadatelů a příjemců dotací pro média a širší veřejnost.

„Asociace bude rovněž usilovat o zlepšení reputace samotných dotací EU a znovunastolení důvěry žadatelů a veřejnosti, narušené řadou korupčních kauz.“ dodává předseda Asociace Jakub Tomaštík.  Členy APEF se mohou stát pouze takové poradenské společnosti, které splňují přísně stanovená kritéria odbornosti, transparentnosti a odpovědnosti. Zakládajícími členy jsou ČSOB a.s., eNovation s.r.o. a Naviga 4 s.r.o., v současné době tvoří APEF 5 členů.

Informaci poskytla APEF.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek