Novela živnostenského zákona přispěje k snížení administrativní zátěže živnostníků

16. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Novela živnostenského zákona přispěje k snížení administrativní zátěže živnostníků Vláda schválila novelu živnostenského zákona, která napomůže snížit zátěž podnikatelů a zlepšit podnikatelské prostředí. Novela odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, zapisované do živnostenského rejstříku.

„Nyní si tyto údaje zjistí živnostenský úřad sám z příslušného veřejného rejstříku,“ vysvětluje ministr Mládek a dodává: „Zkvalitnění stávající právní úpravy živnostenského podnikání zároveň přispěje k zajištění fungování centrálních registračních míst.“

Společně s ohlášením živnosti nebo s podáním žádosti o koncesi na živnostenském úřadu bude moci podnikatel učinit rovněž podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Na stejném místě může podnikatel učinit i podání obsahující údaje požadované v oznámení o změnách registračních údajů vztahujících se k oběma typům daní.

Novela obsahuje úpravu zmocnění pro vydávání tržních řádů a nově sjednocuje překážky provozování živnosti, které navazují na sankční zrušení živnostenského oprávnění.

Ministerstvo novelou zákona vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí možnost vydávat na žádost hromadné soubory (sestavy) s aktuálními veřejně dostupnými údaji podnikatelů.

Nabytí účinnosti zákona, kterým dojde ke sladění terminologie živnostenského zákona a dalších právních předpisů, je navrženo – s přihlédnutím k principu jednotné doby nabytí účinnosti právních předpisů vztahujících se na podnikatele – dnem 1. července letošního roku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek