Nový irský zákon o obchodních korporacích

1. 6. 2015

  • Země: IE - Irsko
  • Datum zveřejnění: 01.06.2015

V Irsku vstoupil v platnost dne 1. června 2015 nový zákon s názvem „Companies Act 2014“, tj. ekvivalent českého zákona o obchodních korporacích. Jedná se o nejobsáhlejší zákonnou normu v dějinách Irské republiky. Její význam spočívá především ve zpřehlednění dosavadní legislativy, která zahrnovala na 17 různých norem (z let 1963-2013) upravujících fungování irských i v Irsku působících zahraničních obchodních společností.

Nový zákon nyní obchodníkům umožní lepší orientaci při zakládání, strukturování a také řízení či rozpouštění jejich společností (nově se mj. zavádí možnost fúze dvou irských privátních firem). Jeho účelem je také vylepšit obraz Irska jako vhodného místa pro zahraniční investice, zjednodušit každodenní byznys, jasně specifikovat jednotlivé profesní role ve firmách, zvýšit ochranu jak investorů, tak věřitelů a v neposlední řadě přesně vymezit závazky jednotlivých společností na poli právním a zvláště daňovém.

Poprvé se jádrem legislativy stávají společnosti typu Limited čili LTD (přibližná obdoba českých s.r.o.), nikoli, jak tomu bylo dříve, společnosti typu Public Limited čili PLC (v ČR poněkud nesprávně označované jako a.s.). LTD v současnosti představují 90 % všech obchodních společností v Irsku.

Další podstatnou novinkou je zavedení nového typu společnosti – Designed Activity Company (DAC), která se od LTD liší především tím, že ji od nynějška může založit jen 1 osoba (dosud to musely být min. 2 osoby), zjednoduší se administrativa při zakládání firmy (1 dokument místo 2), přestane platit zásada ultra vires čili zásada tzv. omezené právní způsobilosti, každoroční valné hromady se nemusí konat fyzicky, stačí korespondenční forma, a tajemníci společností – company secretaries (zodpovědní za to, že firma funguje v souladu s jejími zákonnými povinnostmi) budou muset pro výkon své funkce prokázat dostatečnou odbornou kvalifikaci.

Zákon dále upravuje povinnosti a závazky ředitelů obchodních společností a rovněž umožňuje jednodušším způsobem změnit právní formu na jiný typ společnosti (přechodné období pro tuto změnu u již existujících společností bylo stanoveno do 31. 8. 2016).

Zákon kromě výše uvedených společností typů LTD (možnost podnikání v neomezeném množství oborů), DAC (de facto LTD zabývající se předem definovaným typem obchodu) a PLC dále rozeznává tzv. Guarantee Companies (CLG) - tzv. společnosti s ručením omezeným zárukou, Unlimited Companies (UC) -  tzv. společnosti s ručením neomezeným, a Investment Companies (investiční společnosti, de facto PLC, jež však ke své činnosti potřebují navíc souhlas národní banky).

Pro zahraniční a potenciálně tedy i české firmy (Foreign Companies) dochází k zásadní změně v jejich registraci, resp. pokud jde o definici „místa podnikání“. Dle nové legislativy již není možné od 1. 6. 2015 registrovat v Irsku firmu podle tohoto principu, nýbrž pouze jako pobočku (branch) firmy se sídlem v domovském státě. Odpadá tím dřívější možnost nepředkládat a nezveřejňovat závěrky účetnictví zde v Irsku.

Zbývá ještě dodat, že zákon zohledňuje potřeby případné přeregistrace jednotlivých firem, a to v podobě přechodné lhůty, která končí 30. 11. 2016.

Tisknout Vaše hodnocení: