Nový program TA ČR se zaměří na podporu VaVaI pro sektor energetiky

20. 12. 2016 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR (TA ČR) s názvem THÉTA. Základní myšlenkou programu je koncentrovat podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro sektor energetiky na “jedno místo”, respektive v rámci jednoho programu. To umožní lépe sledovat dosavadní výsledky projektů VaVaI, navazovat na ně, ale i lépe koordinovat vyhlašování jednotlivých veřejných soutěží.

„Program THÉTA bude klíčovým nástrojem pro budoucnost prakticky všech oblastí energetiky. Získané poznatky přispějí k definování faktorů, které budou ovlivňovat rozvoj energetického sektoru a návazně i celé ekonomiky a společnosti, v souvislosti s probíhající evropskou integrací a světovou globalizací,“ uvedl Petr Očko, předseda TA ČR.

"Je potřeba zdůraznit, že nový program THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu v energetice, je prvním sektorově orientovaným programem, který vznikl po intenzívní diskusi s klíčovými zástupci podnikové sféry," řekl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. 

TA ČR byla pověřena v součinnosti zejména s Ministerstvem průmyslu a obchodu zajistit podporu pilotních projektů VaV v oblasti energetiky v návaznosti na Evropský strategický plán pro energetické technologie.

„Vítám vznik programu THÉTA, který umožní realizovat cíle a opatření stanovené aktualizovanou Státní energetickou koncepcí. Cením si spolupráce s Technologickou agenturou České republiky, s níž se v průběhu roku 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu na přípravě programu intenzivně podílelo,“ konstatoval Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu.

Program THÉTA umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací s cílem přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

  • podporu projektů ve veřejném zájmu,
  • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
  • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.


Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2025, tedy celkem 8 let. Očekávané výdaje programu ze státního rozpočtu činí pro toto období celkem 4 mld. Kč.

Vyhlášení první veřejné soutěže v programu je plánované na druhou polovinu roku 2017 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2018 až 2023.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek