Nový projekt českého strojírenství v Jekatěrinburgu

16. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nový projekt českého strojírenství v Jekatěrinburgu Dne 15. června 2017 byl v Jekatěrinburgu otevřen nový výrobní podnik pod názvem GALUR, ve kterém česká společnost ESA plating s.r.o. a ruský partner KR Grupp vyrábí komponenty a zařízení pro galvanické technologické linky určené pro ruský trh. Vyráběné komponenty budou v novém podniku kompletovány do technologických linek se zařízením dodávaným z ČR.

Společnost ESA plating bude zároveň dohlížet na technologické postupy a kvalitu konečné produkce. 

Slavnostního otevření podniku se zúčastnil ministr průmyslu a vědy Sverdlovské oblasti Sergej Perestoronin, představitel Ministerstva zahraničních věcí RF ve Sverdlovské oblasti Alexandr Charlov, za českou stranu zástupci české společnosti Esa Plating, vedoucí Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu Josef Maršíček a ekonomický konzul Luboš Laštůvka. Josef Maršíček ve svém vystoupení mj. zmínil několik již úspěšně fungujících společných podniků v Uralském federálním okruhu.

ESA Plating s.r.o., KR Grupp

Česká společnosti ESA plating má již zkušenosti s exportem na ruský trh. Několik galvanických linek dodala pro výrobní společnosti ve městech Perm, Rostov na Donu a Irkutsk. Cílem nového česko-ruského projektu je zlepšení odbytových možností v RU formou „lokalizace“ části výroby v novém výrobním podniku v Jekatěrinburgu. Partner projektu, společnost KR Grupp, má již dobré zkušenosti s touto formou podnikání. Je podílníkem ve strojírenské společnosti GRS Ural, jejímž většinovým vlastníkem je český podnik TOS VARNSDORF a.s.

Uralský federální okruh a dovoz strojírenské produkce

Uralský federální okruh, ve kterém se nachází Jekatěrinburg, je v současné době jedním z nejdynamičtějších ruských regionů v růstu importu strojírenské produkce. Od roku 2014 se zde téměř ztrojnásobil dovoz strojírenských výrobků a energetických zařízení (v RU došlo ve stejném období k téměř třetinovému snížení dovozu této produkce).

Zvýšená poptávka je zástupci místních firem a ekonomickými experty odůvodňována nezbytností výměny a modernizace technologických zařízení v řadě významných průmyslových podniků. Při jednáních na různých úrovních stále častěji zaznívají názory preferování kvality české a evropské produkce před asijskou konkurencí. Tyto skutečnosti mohou vytvářet dobré předpoklady pro další uplatnění českých firem v tomto regionu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko). Autor: Luboš Laštůvka, ekonomický konzul.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek