Nový systém distribuce léčiv v Číně

16. 5. 2017

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 16.05.2017

leky-24724990-120.jpgNová politika vydaná národní komisí zavádí systém „dvou faktur“, což znamená, že během distribučního procesu od výrobce léků po nemocnici mohou být vydány pouze 2 faktury (čínsky fapiao). Cílem je jednak snížit náklady na léčiva a jednak zabránit korupčním praktikám. V současné době je politika zaváděna pilotně v provinciích a regionech: Anhui, Jiangsu, Fujian, Qinghai, Shanghai, Zhejiang, Hunan, Chongqing, Sichuan, Shanxi, and Ningxia. Očekává se, že se reforma spustí celonárodně v roce 2018.

Dle nového systému, výrobce vydá první fakturu distributorovi a distributor druhou fakturu nemocnici či poskytovateli zdravotnických služeb. Předchozí praxe distribučního řetězce zahrnovala výrobce, který prodal výrobky vícero distributorům za relativně nízkou cenu. Tito distributoři pak prodali léčiva nemocnicím za vyšší cenu, kdy vysoký zisk pokryl náklady na prodej a marketing.

Nespornou výhodou nového systému je, že sníží maloobchodní cenu léčiv pro poskytovatele zdravotní péče a zlepší transparentnost v distribučním řetězci. Nicméně v některých případech, zejména na venkově, kde distributor není schopen provozovat svou činnost, může distributor použít třetí stranu ke kompletaci dodávky produktu s povolením od provinčního úřadu pro nákup léčiv. Nový model zaangažuje tzv. contract sales organizations (CSOs), které lze využít na outsourcing prodeje výrobků.

Praktický dopad na firmy a trh lze pozorovat ve městě Sanming v provincii Anhui, kde byl pilotní projekt „systém dvou faktor u léčiv“ zaveden již v roce 2011.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kaknceluře CzechTrade v Pekingu

Zdroj: National Health and Family Planning Commission, European Union Chamber of Commerce in China, China Briefing

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: