Nový zákon má lépe ochránit dlužníky

7. 6. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Dlužníci byli v minulosti často v nerovném postavení vůči svým věřitelům, respektive poskytovatelům úvěrů. To by měl mimo jiné nový zákon o spotřebitelském úvěru změnit.

Na konci loňského roku byl do legislativního procesu vpuštěn zákon o spotřebitelském úvěru obsahující zásadní změny. Poslanci ho ovšem schválili až minulý pátek.

Půjčovat nebude moci každý

Úprava se vztahuje na všechny typy úvěrů, půjček, odložených plateb a podobně, to znamená na zákonem regulované spotřebitelské úvěry, hypotéky, úvěry ze stavebního spoření, překlenovací úvěry, leasing, kreditní karty apod.

Zákon by měl navíc nově regulovat spotřebitelské úvěry malých objemů, tzn. půjčky do pěti tisíc korun, které byly v minulosti problematické. Mnoho poskytovatelů totiž půjčovalo do 4999 korun s cílem vyhnout se zákonným povinnostem. Důležité rovněž je, že dohled nad nebankovními úvěry má převzít Česká národní banka. Dosud byl v pravomoci České obchodní inspekce.

Nový zákon by tedy měl vyčistit trh od nepoctivých poskytovatelů. Předpokládá se, že počet firem nabízejících půjčky výrazně klesne ze současných desítek tisíc na pouhé desítky. Dříve totiž mohl peníze půjčovat prakticky kdokoli, stačilo mu k tomu živnostenské oprávnění. Šlo sice o činnost vázanou, ale splnit podmínku maturitní zkoušky či tříleté praxe nebylo nijak obtížné. Nově by pro poskytování úvěrů mělo být nutné povolení od České národní banky.

Napospas věřitelům? Už ne

Další novinkou je zavedení stropu na sankce, které mohou firmy lidem účtovat při nesplácení. Jakožto náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dluhu si věřitel může naúčtovat zákonný úrok z prodlení, tedy osm procentních bodů nad reposazbu ČNB (v současnosti tedy dosahuje 8,05 procenta), a smluvní pokutu 0,1 procenta z dlužné částky denně.

Zákon nyní nestanovuje žádnou maximální částku, pouze v něm bylo uvedeno, že sankce nesmí být v rozporu s dobrými mravy. To by se ale mělo změnit. Penále a smluvní pokuty by nesměly přesáhnout 50 procent celkové dlužné částky, zároveň by celková výše sankce musela být maximálně 200 tisíc korun.

Příjemnou změnou jsou snadnější možnosti předčasného splácení. Předčasně by mělo být možné splatit všechny typy úvěrů s tím, že klienti mají mít právo na snížení celkových nákladů, které by byli nuceni platit, kdyby k předčasnému splacení úvěru nedošlo. A naopak poskytovatel má mít právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou s předčasným splacením.

Zde ovšem existují určitá omezení. Například u běžných úvěrů nesmí tato částka přesáhnout jedno procento předčasně splacené části úvěru, jestliže by do úplného splacení úvěru zbývalo déle než rok. Do jednoho roku nesmí náklady překročit 0,5 procenta z předčasně splacené části úvěru.

V případě úvěrů na bydlení nesmí tato částka přesáhnout celkovou výši úroků z prodlení, které by klient zaplatil do konce tzv. fixačního období. Úvěr by také mělo být možno splatit do tří měsíců poté, co banka klientovi oznámí novou výši úrokové sazby. A druhou možností je splatit zdarma až 25 procent úvěru každý rok před výročím uzavření smlouvy.

Nový zákon navíc pamatuje na obtížné životní situace, při nichž je možné úvěr předčasně splatit bez poplatků. Ustanovení se týká úvěrů na bydlení a jde o případy úmrtí, dlouhodobé nemoci či invalidity dlužníka nebo jeho partnera. Samozřejmě tehdy, pokud by tyto tragické životní situace výrazně omezily schopnost dlužníka splácet.

Účinnost zřejmě od listopadu

Je toho pochopitelně mnohem víc, co nový zákon obsahuje. Mimo jiné budou například poskytovatelé úvěrů povinni zájemcům ještě předtím, než podepíšou úvěrovou smlouvu, povinni dát k dispozici celou řadu informací. Asi nejdůležitější bude z tohoto pohledu celková nákladovost úvěru, tedy kolik přesně za půjčení peněz dlužník zaplatí. Podoba dokumentu bude přesně daná a jeho strukturovaná forma by měla umožnit laikům snadné porovnání dvou i více produktů podle stejných parametrů.

Legislativní proces tohoto zákona se neuvěřitelně táhne. Navzdory tomu, že evropskou směrnici, kterou právní úprava zavádí, mělo Česko překlopit do svého právního řádu do 21. března 2016. Hrozí mu tím pádem pokuta. Zákon nyní zamíří do Senátu. Účinný začne být zřejmě od listopadu, možná od října, respektive od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce, který následuje po jeho zveřejnění ve Sbírce. A v té se objeví poté, co jej podepíše prezident.

Převzato z přílohy deníku E15 „Finance“.
Autor článku: Martin Zika

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek