Nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů v Albánii

24. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů v Albánii Koncem února 2017 vstoupil v Albánii v platnost nový zákon „O podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů“ (On promoting the use of energy from renewable sources). Zákon má přispět ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie, k využití všech národních zdrojů a příležitostí k výrobě energie.

Zákon by měl zajistit také implementaci systému podpory pro investice do nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) využívajících větrné a sluneční energie. Byl publikován v albánštině Centrem pro úřední tisky.

Zákon předložilo Ministerstvo energetiky Albánie do parlamentu ve druhé polovině roku 2016 a albánský parlament jej schválil počátkem února 2017. Zákon je v souladu s podmínkami dohody Energetického společenství zemí jihovýchodní Evropy (Energy Community Treaty), které se zavázaly plnit acquis communautaire EU v oblasti energetiky s cílem vytvořit odpovídající regulační rámec a liberalizovat své energetické trhy.

Malé projekty OZE (pod 500 kW výkonu) budou podle zákona autorizovány zjednodušenou procedurou přímo albánským ministerstvem energetiky. Zákon ustanovuje zjednodušenou proceduru také pro přístup OZE do sítě v případě přebytků vyrobených malými výrobci (domácnostmi). To se může ukázat jako problematické kvůli špatnému stavu distribuční sítě v Albánii. Dosud byl systém podpory OZE v Albánii (feed-in tarif) aplikován pouze na malé vodní elektrárny pod 10 MW a vodní elektrárny mezi 10–15 MW koncesované na dobu 15 let.

Vedle jiných ustanovení zákon obsahuje závazné národní cíle pro podíl OZE na celkové spotřebě energie. Tento podíl by měl v roce 2020 dosáhnout 38 %. Již koncem března 2017 byl nový zákon o OZE poprvé využit, když albánská vláda schválila stavbu větrné farmy, která bude postavena v regionu Tepelena podél řeky Vjosa. Projekt v ceně 13 mil. EUR bude realizovat albánská firma a sestává z šesti turbín o celkovém výkonu 12 MW.

Zákon je příležitostí pro české firmy, které již mají zkušenosti v budování zdrojů zejména větrných a solárních elektráren a budou schopny nabídnout i financování stavby obnovitelného zdroje energie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek