Nový Zéland: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Podporu vstupu zahraničního kapitálu do země má v kompetenci státní agentura New Zealand Trade and Enterprise (www.nzte.govt.nz). Zahraničnímu kapitálu nejsou poskytovány zvláštní daňové výhody kromě nabídky rezidentury pro investory nad 1,5 mil. NZD.  Jako hlavní výhody pro investice v zemi jsou zdůrazňovány politická a ekonomická stabilita, nízké náklady na podnikání a malé zásahy státu do ekonomiky.

Jako členská země OECD uznává Nový Zéland deklaraci OECD z roku 1975 o zahraničních investicích a nadnárodních společnostech a rovněž uznává kód OECD v oblasti liberalizace pohybu kapitálu a ostatních neviditelných transakcí.

K nejperspektivnějším odvětvím pro investice patří:

 • potravinářský průmysl,
 • prvovýroba (zemědělství, rybářství, dřevařství)
 • informační a komunikační technologie,
 • infrastruktura,
 • ropa a plyn,
 • strojírenství (s vyšší hodnotou)
 • sdílené služby (call centra, bankovní a pojišťovací služby)

Největší nárůst výkonu se v následujících letech předpokládá ve stavebnictví a u oborů s vyšší mírou přidané hodnoty jako jsou telekomunikace, výroba a distribuce elektrické energie,  plynu a vody, finanční služby a pojišťovnictví, dále v oboru lesnictví a těžbě dřeva, zpracovatelském průmyslu a zpracování neželezných kovů.

Plně nevyužity stále zůstávají možnosti dodávek průmyslových strojů pro zemědělství a  průmysl (zejména potravinářský, dále pak i oděvní, textilní, obuvnický, strojírenský apod.). Možnosti existují pro dodávky malých dopravních letadel a systémů lehké kolejové dopravy. Určitou šanci by mohly mít také dodávky pro novozélandskou armádu, např. v oblasti telekomunikační techniky, nákladních automobilů s úpravami pro vojenské využití a také cvičné letecké přístroje.

Aktuální sektorové příležitosti pro Nový Zéland

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

GK Sydney k nejperspektivnějším oborům pro české exportéry vybral následující čtyři:

Zemědělství, potravinářství

Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví.  Zemědělství si zachovává významný podíl na HDP (5,1%), zaměstnanosti obyvatel (110 000) a zejména na vývozu (přes 50 % celkové hodnoty). Nový Zéland je významným světovým producentem a vývozcem mléka a mléčných výrobků, hovězího masa, ovoce, jehněčího a vlny. Mléko a mléčné výrobky tvoří 45,1 % celkové zemědělské produkce a jsou také největším vývozním artiklem Nového Zélandu (28,3 % veškerého vývozu). Produkce hovězího masa činí téměř 576 tis. tun, přičemž více než polovina z celkové produkce je určena na export do USA. Dalšími významnými odběrateli jsou Japonsko, Tchajwan a Kanada. V roce 2014 export mléčných produktů dosáhl hodnoty 15,8 mld. NZD a export masa a masných výrobků měl hodnotu 5,64 mld. NZD. Dalším důležitým sektorem je sadařství (kiwi, jablka) a vinařství, rybolov a lesnictví. Nový Zéland chce vyvážet více zpracovaných výrobků s přidanou hodnotou. Potenciál má proto vývoz českých zemědělských strojů, traktorů a linek do zpracovatelského průmyslu.

 

 • 8701 Traktory  
 • 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů  
 • 8707 Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin  
 • 8474 Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj  
 • 8438 Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj  

Stavební průmysl

Po útlumu v době finanční krize prožívá aktuálně novozélandské stavebnictví velký rozvoj, kdy rezidenční i nerezidenční výstavba roste meziročně o desítky procent (srpen 2015: rezidenční výstavba – nárůst o 13%, nerezidenční o 52% oproti srpnu 2014). Růst výstavby byl navíc umocněn následnou znovuvýstavbou zemětřesením zdevastovaného města Christchurch. Se stárnoucí populací bude také přibývat malých domácností o jedné osobě. Novozélanďané také investují do prázdninových bytů či domků. V příštích 15 letech se počítá s investicemi do výstavby Christchurch a Aucklandu za 1,2 bil. CZK. Jedná se o projekty např. nové silnice, železnice, letiště v Aucklandu nebo stadion a další sportovní zařízení v Christchurch a regionu Canterbury.

 

 • 8547 Části izolační pro stroje el trubky izolační  
 • 8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj  
 • 8537 Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací  
 • 8536 Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,1000V;konekt,pro opt,vlákna  
 • 8484 Těsnění kovoplastická soubory sestavy těsnění  
 • 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj  
 • 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr  
 • 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj  
 • 8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem  
 • 8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační  
 • 8415 Stroje přístroje klimatizační  
 • 3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů  
 • 3925 Výrobky stavební z plastů jn  
 • 6905 Tašky krytinové nástavce trubkové komínové aj  
 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap  
 • 7006 Sklo lité tažené plavené vrtané aj zpracované  
 • 6910 Výlevky umyvadla vany bidety apod keramické  

Zdravotnictví

Důležitým trendem je stárnutí populace a prodlužování délky života. V roce 2025 by měl Nový Zéland dosáhnout pětimilionové populace. V roce 2014 byla věková struktura následující: 0-14 let 20 %, 15-39 let 33 %, 40-64 33%  a 65+ 14,4 %; v roce 2068 by měla vypadat takto: 0-14let 15 %, 15-39 let 28%, 40-64 29% a 65+ 27,5 %.  Dalším rysem populace věkové kategorie 15-39 je výrazný postupný úbytek „evropského“ etnika na úkor maorského, asijského a pacifického. Vzhledem ke stárnutí populace a prodlužování délky života se předpokládá i růst zdravotnického a farmaceutického průmyslu.

 • 9401 Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka  
 • 9018 Nástroje lékařské chirurgické  
 • 9402 Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj  
 • 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy  
 • 3005 Vata gáza obinadla ap zboží  
 • 7017 Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní  

Zábava a volný čas

Průměrná porodnost na Novém Zélandu je 1,92. V průměru se ročně narodí na 60 tis. dětí. Několik let se úspěšně dováží z ČR stavebnice ve velkých objemech. Sportovní potřeby pro novozélandský trh znamenají jak dodávky novozélandským koncovým zákazníkům, tak do rozvíjejícího se turistického ruchu. Nový Zéland navštívilo v roce 2014 2,8 mil. turistů. Nový Zéland je rájem venkovních aktivit. Nejpočetnější skupinou turistů jsou mladí lidé ve věku 25-34 let. Čtvrtina turistů provozuje pěší turistiku (min.1/2 hod. chůze v přírodě). Segment mladých zejména pak Australanů, Američanů a Evropanů jezdí na Nový Zéland na lyže, snowboard, sáňky, bungee jumping, rafting, skydiving, kajak, na ledovce a na trek. Velké popularitě se těší i cyklistika a létání. Dobrodružná turistika je velmi rozvíjena a podporována marketingově.

 • 9617 Láhve izolační aj nádoby vakuové tepelně izol  
 • 9503 Tříkolky,kolob,; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle  
 • 9504 Potřeby pro hry společenské stoly speciální  
 • 9506 Potřeby pro tělocvik atletiku aj sporty  
 • 8712 Kola jízdní a jiná bez motoru  
 • 8803 Části balonů větroňů  
 • 6602 Hole i sedací biče bičíky jezdecké ap výrobky  
 • 9507 Pruty, udice rybář.  
 • 9303 Zbraně střelné  
 • 9005 Dalekohledy  
 • 8902 Plavidla rybářská  
 • 8906 Lodě, čluny  
 • 8801 Balony, vzducholodě, kluzáky, rogala  

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 

K významnějším pravidelným akcím na Novém Zélandu patří:

NATIONAL AGRICULTURAL FIELDAYS
zemědělské stroje, vše pro zemědělství
14.-17. června 2017
největší veletrh svého oboru na jižní polokouli /přes 100tis. návštěvníků/
web: www.fieldays.co.nz

EMEX
strojírenská výstava, pouze pro odborníky
1.-3. května 2018, Auckland
web: www.emex.co.nz

BUILDNZ (dřívější název BUILDEX)
stavebnictví se zaměřením na exteriéry a interiéry (komerční, průmyslové i rezidenční)
koná se 1 x za dva roky, 25.-27. června 2017 Auckland
web: www.buildnz.com

NEW ZEALAND GIFT FAIRS
spotřební zboží (pouze pro maloobchod), třikrát v roce
18.-20. června 2017 Auckland
web: www.giftfairs.co.nz

FOODTECH PACKTECH
balicí stroje, skladovací systémy, obaly, krabice
18.-20. září 2018 Auckland
web: www.foodtechpacktech.co.nz

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: