Nový Zéland: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz zboží z Česka na vzdálený trh Nového Zélandu se od roku 2010 téměř ztrojnásobil.  V roce 2015 se český vývoz meziročně zvýšil o více než 30 % a poprvé přesáhl 2 mld. Kč.  Podobně jako obchod s Austrálií končí vzájemný obchod ČR a Nového Zélandu již deset let přebytkem,  který v roce 2015 dosáhl více než 1 mld. Kč. Od roku 2005 český vývoz na Nový Zéland nepřetržitě roste.

Českému vývozu již dlouhodobě dominují osobní automobily a hračky. Z Nového Zélandu do České republiky se pak dováží zejména vlna.

Od roku 2013 aktivně funguje Czech New Zealand Business Association v Aucklandu, mezi jejíž zakladatele patří Škoda New Zealand, HK Gregory Shanahan a Michal Kadlec, importér zboží z ČR. Sdružuje už desítku firem a podporuje růst vzájemného obchodu.

 

 

Obchodní výměna ČR-NZ dle statistik MPO 2010-2015 (v tis. CZK)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

CZK

poř.

Index

CZK

poř.

Index

CZK

poř.

Index

CZK

2010

712 634

79.

117,1

350 428

77.

123,9

1 063 062

77.

119,5

362 206

2011

808 341

80.

113,4

423 870

75.

121,0

1 232 211

78.

115,9

384 471

2012

1093 612

72.

135,3

484 448

78.

114,3

1 578 060

76.

128,1

609 164

2013

1300 726

70.

118,9

616 715

77.

127,3

1 917 441

73.

121,5

684 011

2014

1547 394

68.

119,0

666 227

76.

108,0

2 213 621

71.

115,4

881 167

2015

2018 314

 66.

130,4

832 256

78.

124,9

2 850 570

 72.

128,8

1186 058

2015/I

121 872

67.

 

67 989

75.

 

189 861

73.

 

53 883

2016/I

117 248

67.

 

94 707

69.

 

211 955

71.

 

22 541

Zdroj MPO

Obchodní výměna ČR-NZ dle statistik MPO 2010-2015 (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2010

37 289

79.

117,1

18 336

77.

123,5

55 625

77.

119,1

18 953

2011

45 700

80.

122,6

23 964

75.

130,7

69 664

78.

125,2

21 736

2012

55 845

72.

122,2

24 738

78.

103,2

80 583

76.

115,7

31 107

2013

66 434

70.

118,9

31 527

77.

127,4

97 961

73.

121,5

34 907

2014

74 738

67.

112,4

31 771

79.

100,8

106 509

71.

108,7

42 967

2015

82 045

 66.

110,0

33 832

78.

105,3

115 877

 72.

108,6

48 213

2015/I

5 075

67.

 

2 831

75.

 

7 906

73.

 

2 244

2016/I

4 711

67.

 

3 805

69.

 

8 516

71.

 

906

Zdroj MPO

 

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

55 % českého vývozu na Nový Zéland tvoří osobní automobily a hračky Lego.  Na dalších místech vývozu jsou pneumatiky, čerpadla, rozbušky, stroje a nářadí pro zemědělství a montované stavby. Z Nového Zélandu se do ČR dováží vlna (více než 50 % dovozu) a potraviny (maso, víno, mléčné výrobky).

Top komodity českého vývozu na NZ v tis. Kč za rok 2015

1

Motorová vozidla k dopravě osob

736 051

2

Tříkolky apod.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle

385 952

3

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

193 211

4

Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, 1000 V; konekt. pro opt. vlákna

36 511

5

Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

36 091

6

Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn

35 826

7

Zátky kapsle víka plomby aj z kovů obecných

35 401

8

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

30 308

9

Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod

22 585

10

Čerpadla na vzduch nebo vývěvy, kompresory vzduchu

20 400

Zdroj: ČSÚ

Top komodity českého dovozu z NZ v tis.Kč za rok 2015

1

Vlna nemykaná nečesaná

427 985

2

Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

90 080

3

Moučka ap z masa drobů ryb ap nepoživatelné

46 691

4

Maso skopové kozí čerstvé chlazené zmrazené

40 335

5

Maso hovězí, zmrazené

35 395

6

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

17 657

7

Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané

16 345

8

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

8 765

9

Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap

7 907

10

Šištice chmelové čerstvé sušené apod lupulin

7 846

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR v roce 2015 byly 137,4 mil. Kč a výdaje 253,1 mil. Kč. Saldo česko-novozélandského obchodu se službami je – 115,8 mil. Kč (v roce 20145 bylo saldo - 196,4 mil. Kč). Nejvíce výdajů vykázaly služby cestovního ruchu, kde byly příjmy ČR ve výši 52,5 mil. Kč a výdaje ve výši 199, 7 mil. Kč.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Obchodně-ekonomickému úseku K Sydney nejsou v současné době známy žádné případy přímých českých investic na Novém Zélandu.

Příklady českých firem na nz trhu

 • Škoda New Zealand
 • ERA a.s.,Pardubice
 • Austin Detonator s.r.o.,Vsetín
 • Juta a.s., Dvůr Králové nad Labem
 • Mitas a.s., Praha
 • Viscofan CZ
 • Biona Jersín
 • Htech cz s.r.o.
 • AVG
 • BORCAD
 • Česká zbrojovka
 • LEGO
 • Skyleader
 • Pilsner Urquell

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a velvyslanec Nového Zélandu Alan Howard Cook podepsali v Praze dne 26.10.2007 Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění (vstoupila v platnost v srpnu 2008). Tato smlouva se stala důležitou součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi, zvyšující právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Nový Zéland byl posledním členským státem OECD, se kterým Česká republika tuto smlouvu uzavřela.

Novozélandská strana však nepovažuje vzhledem k omezenému rozsahu vzájemného obchodu a investic s Českou republikou za potřebné uzavření dalších obchodně-ekonomických bilaterálních dohod s tím, že vzájemné obchodní styky jsou upraveny členstvím obou zemí ve WTO. Týká se to i Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Smlouvy:

 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, Londýn, 11.11.1924, č. 46/1936 Sb.
 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem ze 4. června 1926, Londýn, 11.11.1924, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.
 • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Praha, 15.2.1935, č. 47/1936 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nového Zélandu o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek (výměna nót 7.11. 1946, 30.7.a 8.8. 1947), Wellington, 8.8.1947, č. 71/1948 Sb.
 • Reciproční prohlášení o částečném osvobození příjmů od zdanění sjednané výměnou nót (Československá socialistická republika - Nový Zéland), Wellington, 20.5.1969
 • Dohoda o programu pracovní dovolené, Praha, 11.11.2004

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Nový Zéland je vysoce rozvinutý stát a jako takový nepřijímá žádnou rozvojovou pomoc. Je však stejně jako Austrálie regionálně významným poskytovatelem pomoci zejména do zemí asijsko-pacifického regionu. Dle strategického plánu NZ půjde v letech 2015-2018 v rámci zahraniční pomoci 59 % pacifickému regionu, 20 % multilaterálním organizacím, 17 % asijským zemím, 3 % do Afriky a 1 % zemím Jižní Ameriky a Karibské oblasti.

Rozhodovací pravomoc je plně v rukou příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí a obchodu nazvané New Zealand´s International Aid and Development Agency (NZAID), která ve spolupráci s novozélandskými zastupitelskými úřady v zahraničí přiděluje finanční prostředky vyčleněné na rozvojovou pomoc novozélandskou vládou. Rozvojová pomoc se poskytuje ve formě přímé bilaterální pomoci a formou podpory regionálních rozvojových programů a dobrovolných a vzdělávacích organizací ve zmíněném regionu. Novozélandská vláda přiděluje rozvojovou pomoc podle dopředu připraveného schématu, v současné době má vypracován strategický plán rozvojové pomoci na léta 2015-2019, dle kterého jsou alokovány prostředky na rozpočtové roky 2015/2016 a 2017/2018.

V roce 2014 dosáhla hodnota novozélandské rozvojové pomoci ODA 605 mil. NZD. Více informací o poskytované rozvojové pomoci lze nalézt na webové stránce: www.nzaid.govt.nz.


Nejvýznamnější příjemci přímé pomoci

stát

Indikativní objem pomoci pro období  2015/16 a 2017/2018

Šalamounovy ostrovy

55 mil. NZD

Tokelau

40 mil. NZD

Papua Nová Guinea

70 mil. NZD

Indonésie

40 mil. NZD

Cookovy ostrovy

42 mil. NZD

Niue

39,5 mil. NZD

Nezávislý stát Samoa

38 mil. NZD

Vanuatu

50 mil. NZD

Kribati

38 mil. NZD

Tonga

38 mil. NZD

Myanmar

 27,5 mil. NZD

Východní Timor

30,2 mil. NZD

Fidži   

33 mil. NZD

Tuvalu

11,3 mil. NZD

Nauru

7 mil. NZD

Zdroj: www.aid.govt.nz   

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: