Nový Zéland: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2016 se český vývoz meziročně o něco snížil, v korunovém ekvivalentu se jedná o cca 5% snížení.  Podobně jako obchod s Austrálií končí vzájemný obchod ČR a Nového Zélandu již deset let přebytkem,  který v roce 2016 dosáhl více než 1,2 mld. Kč.

Českému vývozu již dlouhodobě dominují osobní automobily a hračky. Z Nového Zélandu do České republiky se pak dováží zejména vlna.

 

 

 

Obchodní výměna ČR-NZ dle statistik MPO 2011-2016 (v tis. CZK)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

CZK

poř.

Index

CZK

poř.

Index

CZK

poř.

Index

CZK

2011

808 341

80.

113,4

423 870

75.

121,0

1 232 211

78.

115,9

384 471

2012

1093 612

72.

135,3

484 448

78.

114,3

1 578 060

76.

128,1

609 164

2013

1300 726

70.

118,9

616 715

77.

127,3

1 917 441

73.

121,5

684 011

2014

1547 394

68.

119,0

666 227

76.

108,0

2 213 621

71.

115,4

881 167

2015

2018 314

66.

130,4

832 256

78.

124,9

2 850 570

72.

128,8

1186 058

2016

1931 680

68.

95,7

727 260

79.

87,4

2 658 940

72.

93,3

1204 420

2017/I -III

 480 385 68.    187 125  78.   667 510 72.    293 260

Zdroj MPO

Obchodní výměna ČR-NZ dle statistik MPO 2011-2016 (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2011

45 700

80.

122,6

23 964

75.

130,7

69 664

78.

125,2

21 736

2012

55 845

72.

122,2

24 738

78.

103,2

80 583

76.

115,7

31 107

2013

66 434

70.

118,9

31 527

77.

127,4

97 961

73.

121,5

34 907

2014

74 738

67.

112,4

31 771

79.

100,8

106 509

71.

108,7

42 967

2015

82 045

66.

110,0

33 832

79.

105,3

115 877

72.

108,6

48 213

2016

79 236

68.

96,6

29 623

79.

87,6

108 859

72.

93,9

49 613

2017/I-III

18 934  68.    7 368  78.   26 302  72.   11 566

Zdroj MPO

 

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

55 % českého vývozu na Nový Zéland tvoří osobní automobily a hračky Lego.  Na dalších místech vývozu jsou pneumatiky, čerpadla, rozbušky, stroje a nářadí pro zemědělství a montované stavby. Z Nového Zélandu se do ČR dováží vlna (cca 50 % dovozu) a potraviny (maso, víno, mléčné výrobky).

 

Top komodity českého vývozu na NZ v tis. Kč za rok 2016

1

Motorová vozidla k dopravě osob

1 000 462

2

Tříkolky apod.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle

67 095

3

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

64 587

4

Zátky kapsle víka plomby aj z kovů obecnýcha

37 376

5

Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

37 058

6

Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod

33 053

7

Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, 1000 V; konekt. pro opt. vlákna

25 657

8

Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

24 332

9

Výrobky ostatní z železa oceli

23 480

10

Pneumatiky nové z pryže

23 185

Zdroj: ČSÚ

Top komodity českého dovozu z NZ v tis.Kč za rok 2016

1

Vlna nemykaná nečesaná

362 963

2

Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

75 404

3

Moučka ap z masa drobů ryb ap nepoživatelné

51 594

4

Maso hovězí, zmrazené

34 768

5

Maso skopové kozí čerstvé chlazené zmrazené

33 013

6

Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané

23 926

7

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

16 141

8

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

8 539

9

Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap

7 587

10

Výrobky ostatní z plastů aj materiálů

4 958

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR v roce 2016 byly 265,6 mil. Kč a výdaje 280,4 mil. Kč. Saldo česko-novozélandského obchodu se službami je – 14,7 mil. Kč (v roce 2015 bylo saldo - 18,8). Nejvíce výdajů vykázaly služby cestovního ruchu, kde byly příjmy ČR ve výši 160,4 mil. Kč a výdaje ve výši 199,0 mil. Kč.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Obchodně-ekonomickému úseku K Sydney nejsou v současné době známy žádné případy přímých českých investic na Novém Zélandu.

Příklady českých firem na nz trhu

 • Škoda New Zealand
 • ERA a.s.,Pardubice
 • Austin Detonator s.r.o.,Vsetín
 • Juta a.s., Dvůr Králové nad Labem
 • Mitas a.s., Praha
 • Viscofan CZ
 • Biona Jersín
 • Htech cz s.r.o.
 • AVG
 • BORCAD
 • Česká zbrojovka
 • LEGO
 • Skyleader
 • Aeropilot
 • SMS CZ
 • Jablotron
 • Respilon
 • Atmos
 • Pilsner Urquell

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a velvyslanec Nového Zélandu Alan Howard Cook podepsali v Praze dne 26.10.2007 Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění (vstoupila v platnost v srpnu 2008). Tato smlouva se stala důležitou součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi, zvyšující právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Nový Zéland byl posledním členským státem OECD, se kterým Česká republika tuto smlouvu uzavřela.

Novozélandská strana však nepovažuje vzhledem k omezenému rozsahu vzájemného obchodu a investic s Českou republikou za potřebné uzavření dalších obchodně-ekonomických bilaterálních dohod s tím, že vzájemné obchodní styky jsou upraveny členstvím obou zemí ve WTO. Týká se to i Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Smlouvy:

 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, Londýn, 11.11.1924, č. 46/1936 Sb.
 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem ze 4. června 1926, Londýn, 11.11.1924, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.
 • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Praha, 15.2.1935, č. 47/1936 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nového Zélandu o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek (výměna nót 7.11. 1946, 30.7.a 8.8. 1947), Wellington, 8.8.1947, č. 71/1948 Sb.
 • Reciproční prohlášení o částečném osvobození příjmů od zdanění sjednané výměnou nót (Československá socialistická republika - Nový Zéland), Wellington, 20.5.1969
 • Dohoda o programu pracovní dovolené, Praha, 11.11.2004

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Nový Zéland je vysoce rozvinutý stát a jako takový nepřijímá žádnou rozvojovou pomoc. Je však stejně jako Austrálie regionálně významným poskytovatelem pomoci zejména do zemí asijsko-pacifického regionu. Dle strategického plánu NZ půjde v letech 2015-2018 v rámci zahraniční pomoci 60 % pacifickému regionu (cca 1 mld. NZD), 24 % multilaterálním organizacím, 12 % asijským zemím, 3 % do Afriky a 1 % zemím Jižní Ameriky a Karibské oblasti.

Rozhodovací pravomoc je plně v rukou příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí a obchodu nazvané New Zealand´s International Aid and Development Agency (NZAID), která ve spolupráci s novozélandskými zastupitelskými úřady v zahraničí přiděluje finanční prostředky vyčleněné na rozvojovou pomoc novozélandskou vládou. Rozvojová pomoc se poskytuje ve formě přímé bilaterální pomoci a formou podpory regionálních rozvojových programů a dobrovolných a vzdělávacích organizací ve zmíněném regionu. Novozélandská vláda přiděluje rozvojovou pomoc podle dopředu připraveného schématu, v současné době má vypracován strategický plán rozvojové pomoci na léta 2015-2019, dle kterého jsou alokovány prostředky na rozpočtové roky 2015/2016 a 2017/2018.

Více informací o poskytované rozvojové pomoci lze nalézt na webové stránce: www.nzaid.govt.nz.


Nejvýznamnější příjemci přímé pomoci

stát

Indikativní objem pomoci pro období  2015/16 a 2017/2018

Šalamounovy ostrovy

55 mil. NZD

Tokelau

40 mil. NZD

Papua Nová Guinea

70 mil. NZD

Indonésie

40 mil. NZD

Cookovy ostrovy

42 mil. NZD

Niue

39,5 mil. NZD

Nezávislý stát Samoa

38 mil. NZD

Vanuatu

50 mil. NZD

Kribati

38 mil. NZD

Tonga

38 mil. NZD

Myanmar

 27,5 mil. NZD

Východní Timor

30,2 mil. NZD

Fidži   

33 mil. NZD

Tuvalu

11,3 mil. NZD

Nauru

7 mil. NZD

Zdroj: www.aid.govt.nz   

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: