Nový Zéland představil nový desetiletý plán infrastrukturního rozvoje

25. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nový Zéland představil nový desetiletý plán infrastrukturního rozvoje Novozélandský ministr financí Bill English představil 21. října 2016 nový státní program s názvem Ten Year Capital Intention Plan (CIP), ve kterém se uvádí, že investice do novozélandské infrastruktury by během let 2016–2025 měly dosáhnout částky 100,9 mld. NZD.

Podobný plán je na Novém Zélandu zveřejněn již potřetí a představuje investiční infrastrukturní záměry novozélandské vlády, jednotlivých regionů Nového Zélandu a také státních, veřejných a soukromých subjektů. CIP navazuje na třicetiletý plán infrastrukturního rozvoje Nového Zélandu, který byl publikován v srpnu 2015. Vzhledem k plánovanému velkému množství finančních prostředků, které mají být na infrastrukturní projekty vynaloženy, si CIP klade za cíl, aby jak plánování, tak realizace projektů byly co nejtransparentnější, aby veškeré finanční prostředky byly vynaloženy účelně a aby v co největší míře využily synergie všech zúčastněných subjektů.

Jednotlivé oblasti infrastrukturních investic jsou také průběžně monitorovány a aktualizovány a seznamují jak se současným stavem, tak i s perspektivami budoucího rozvoje. Tento monitoring je již v současné době připraven pro oblast dopravy, telekomunikací, energetiky, vodohospodářství a sociálních služeb. V návaznosti na strategii infrastrukturního rozvoje je každoročně publikována také hodnotící zpráva tzv. „National State Infrastructure Report“, která shrnuje data za předchozí období a informuje o strategii dalšího rozvoje pro jednotlivé sektory.

V oblasti dopravní infrastruktury je např. plánován další rozvoj inteligentních dopravních systémů, v oblasti telekomunikací se Nový Zéland zaměří na kybernetickou bezpečnost a vysokorychlostní internet, v energetice půjde o větší využití obnovitelných zdrojů energie, v oblasti vodohospodářství bude důraz kladen i na rozvoj zavlažovacích systémů v odlehlejších zemědělských oblastech Nového Zélandu, v sociální oblasti se kromě vzdělávacích a zdravotnických služeb bude jednat např. i o nápravná zařízení nebo sociální bydlení.

Z celkového předpokládaného množství 3 823 projektů na léta 2016–2025 jich 219 bude financovat vláda (předpokládaná výše 40,5 mld. NZD), 3 559 bude financováno prostřednictvím regionů (v předpokládané výši 51,1 mld. NZD) a 45 projektů bude financováno soukromými subjekty (cca 9,2 mld. NZD). Do CIPu byly začleněny pouze projekty v hodnotě vyšší než 1 mil. NZD.

Vládní projekty se ve velké míře dotýkají sociálních a dopravních služeb (zejména výstavby silnic), zdravotnictví, vzdělávání a bezpečnosti. Na regionální úrovni se jedná zejména o infrastrukturní projekty v energetice, životním prostředí, dopravě a vodohospodářství. Soukromé investice půjdou zejména do energetiky a dopravy. Jedná se např. o nákup nových letadel pro Air New Zealand, obnovu železniční nákladní sítě společnosti KiwiRail nebo rekonstrukci a výměnu rozvodné energetické sítě společnosti Transpower.

Infrastrukturní projekty na Novém Zélandu by tak mohly být vhodnou příležitostí i pro české firmy. Stavební a zdravotnický průmysl jsou také identifikovány v Mapě oborových příležitostí (MOP) jako perspektivní obory pro český export na Nový Zéland.

Další informace naleznete na webových stránkách novozélandské vlády, kde je k nahlédnutí i hodnotící zpráva pro rok 2016. Aktuální informace a zajímavosti o infrastrukturních projektech jsou také k dispozici ve vydávaném občasníku Infrastructure Newsletter.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie). Autorka: Mgr. Michaela Jeřábková, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek