Novým Suezským kanálem propluly první lodě. Egypt čeká na miliardy

29. 3. 2016

  • Země: Egypt
  • Datum zveřejnění: 07.08.2015

Egypt s velkou pompou otevřel novou větev Suezského průplavu mezi Středozemním a Rudým mořem. Tamní vláda si od rozšíření stávajícího kanálu slibuje až 13 miliard ročně navíc. Vývoj růstu celosvětové ekonomiky těmto číslům ale nenahrává.

Přehlídka vojenského letectva, tance v tradičních krojích, účast důležitých státníků, projev prezidenta Abdala Fattáha Sísího. Takové bylo slavnostní otevření nové větve Suezského průplavu, kterou Egypťané vybudovali za jediný rok.

Druhá větev průplavu mezi Středozemním a Rudým mořem umožní provoz v obou směrech zároveň a zkrátí cestu průplavem na zhruba polovinu. Projekt hraje ústřední roli v plánech Sísího na oživení egyptské ekonomiky. Příjmy z provozování této nejrychlejší dopravní spojnice mezi Evropou a Asií by se podle oficiálních čísel měly zvýšit na nejméně dvojnásobek. Kromě vybudování nového 35kilometrového kanálu byl o 37 kilometrů rozšířen a částečně prohlouben původní průplav. Doba průplavu kanálem se tak sníží z 18 hodin na 11.

Velká očekávání vzbuzují pochybnosti

Současná vláda očekává, že by nově vybudovaná větev mohla tamní ekonomice ročně přinést až 13 miliard dolarů. Počet proplouvajících lodí za den dvoujnásobně stoupne. Výnosovosti projektu by mohlo uškodit rozšíření Panamského kanálu, ke kterému dojde příští rok. Pochybnosti také vzbuzuje skutečnost, že ani po rozšíření nebudou kanál moci používat větší plavidla než tomu bylo doposud.

Rozšířený Suez má negativní dopad na Středomoří

Suezský kanál už ve své původní podobě znamenal ekologickou zátěž pro obě moře a přidaná trasa tento problém ještě prohloubí. Kanál nemá žádná zdymadla ani bariéry. Hladina Rudého moře je výš než hladina Středozemního moře, takže rudomořská voda proudí Suezem směrem do Středozemního moře a unáší s sebou rudomořské organismy.

Nežádoucím ekologickým dopadům by se dalo předejít vybudováním zdymadel nebo obnovením solných vodních bariér. Samotní vědci, kteří na poškození biodiverzity ve Středozemním moři upozorňují, se ale schodují, že by takové řešení bylo nákladné.

Politické důvody

Prezident Sísí si kromě ekonomického přínosu od rožšíření kanálu slibuje posílení svého obrazu v Egyptě i ve světě. Projekt prezentuje jako „egyptský dárek světu“. V zemi již ale zaznívají hlasy, že vláda měla peníze vynaložit na sociální projekty či jiné investice do infrastruktury.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/egypt-si-od-noveho-kanalu-slibuje-miliardy-dolaru-navic-svetova-ekonomika-na-to-nestaci-g5h-/eko-zahranicni.aspx?c=A150806_101727_eko-zahranicni_rts

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře.

Tisknout Vaše hodnocení: