Národní registr poradců (NRP)

28. 11. 2005 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Hlavním účelem databáze je eliminovat riziko spojené s výběrem nekvalitních poradenských služeb. Každý podnikatel si tak může díky Národnímu registru poradců vybrat poradce z databáze prověřených podnikových poradců a konzultantů. Svou snadnou přístupností a transparentností usnadňuje podnikatelům výběr kvalitního poradce.

Národní registr poradců je online veřejně přístupná databáze podnikových poradců zaměřených s důrazem na podporu sektoru malých a středních podniků (MSP). Provozovatelem registru je Hospodářská komora České republiky. K založení databáze došlo na jaře roku 2005.

Databáze obsahuje kontaktní a profesní informace o poradcích, kteří mají kromě své specializace komplexní a ucelený přehled o problematice řízení podniku (MSP) ve všech jeho klíčových oblastech (prodej, marketing, výroba/tvorba produktu, finance, logistika, personální řízení).

Vzhledem ke svému zaměření disponují tito poradci sítí osobních kontaktů a znalostí systému podpor a dotací využitelných ve prospěch potencionálních klientů z okruhu MSP, přičemž všechny výše uvedené skutečnosti jsou prověřovány ve dvoukolovém výběrovém řízení odpovídajícím mezinárodním standardům poradenských služeb.

Samozřejmou snahou provozovatelů je zajistit uživatelům z řad podnikatelů co nejvyšší kvalitu služeb poradců, kteří budou zařazeni do registru. K zajištění této kvality slouží nejen systém kriterií pro zařazení, ale i následný monitoring jejich činnosti prostřednictvím zpětné vazby od samotných podnikatelů. Pokud kvalita práce poradce nebude odpovídat nastaveným standardům, může být poradce z registru vyřazen. Registrace poradců by měla být podle současných plánů obnovována nebo rušena na základě zjištění a ohlasů klientů vždy jednou za rok. Poradci v registru se budou systematicky vzdělávat. Plán jejich školení bude zpracován na základě analýzy vzdělávacích potřeb a individuálních požadavků poradců.

Registr je průběžně doplňován a aktualizován. Předpokládaný počet poradců v registru není omezen a do budoucna se předpokládá jeho trvalá existence.

Tisknout Vaše hodnocení: