O ekonomice Saúdské Arábie v místním tisku

1. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - O ekonomice Saúdské Arábie v místním tisku Následující textu se věnujeme některým vybraným informacím o ekonomice Saúdské Arábie, které se objevily v místním tisku. Tyto informace mohou být užitečné či poučné i pro české podnikatele.

Saúdizace

Do oblasti saúdizace bylo již zahrnuto celkem 58 oborů. V poslední vlně se má saúdizace týkat centra pro postižené, instituty strategických partnerství, zdravotnické fakulty, služby pro ženy, dětská centra, ženská kosmetická centra, dámská krejčovství, stavebnictví, zapojené do projektů dvou svatých mešit, benzínové pumpy a doprava poutníků.

Program saúdizace předpokládá v co nejkratší době jako u prvního vybraného oboru kompletní saúdizaci mobilního telekomunikačního sektoru (prodej, servis, další služby). Ministerstvo práce šlo ve svém nařízení o saúdizaci oboru tak daleko, že zakázalo zaměstnávat kohokoliv jiného než „čisté“ Saúdy, tzn. že jsou podle tohoto nařízení vyloučeni např. nesaúdští synové saúdských žen, vdaných za cizince.

Další diskutovanou otázkou je, zda saúdizace pomůže řešit nezaměstnanost. Společenská pravidla nadále neumožňují velké většině žen zapojit se do pracovního procesu, zůstávají doma s rodinou. SAU vláda si rovněž uvědomuje, že obyvatelstvo razantně mládne a je třeba zaměstnat poměrně širokou vrstvu mladých do 30–35 let (tato tvoří nyní cca 70 % obyvatelstva).

Saúdské dluhopisy

Vláda sdělila místním bankám, že jim hodlá odprodat 3, 5 a 7leté dluhopisy s fixními i pohyblivými sazbami v hodnotě 20 mld. SAR (5,3 mld. USD).

Cena vody

Vzbouření mezi obyvateli vzbudily v poslední době účty za vodné. Řada z těch, kteří dříve platili pouhých 100 SAR za vodu, platí nyní kolem 1.800 SAR za pouhé tři měsíce. Za poměrně pikantní lze považovat argument některých protestujících. Podle nich by se Saúdy nemělo být zacházet jako s Evropany či Američany, protože muslimové musejí z náboženských důvodů provádět očistu pětkrát denně. Nemluvě o tom, že nikdo prý nebere ohled na to, že saúdské rodiny jsou velké a mívají běžně 5 až 7 členů.

Ministerstvo naopak argumentuje, že spotřeba vody byla v minulosti v SAU vždy nad světovým průměrem, SAU je ve spotřebě vody na třetím místě za Kanadou a USA. Zásobování vodou pak plně odpovídá zásadám WHO, a to i přes potíže s její výrobou desalinací.

Fond budoucnosti

Zástupce korunního prince a syn krále princ Mohammed bin Salman mj. v interview pro Bloomberg uvedl, že stát plánuje zřízení veřejného fondu v objemu až cca 2000 mld. SAR. Princ prohlásil, že hodlá privatizovat Saudi Aramco, přičemž by jeho části měly být odprodávány již v r. 2017–18.

Kanadsko-saúdské vztahy

Podle informací z kanadského ZÚ bylo dohodnuto, že přes 1 000 saúdských lékařů má být vyškoleno v Kanadě. Program je financován především v rámci saúdského státního stipendijního programu.

Čínsko-saúdské vztahy

Čína podepsala smlouvu o zaškolování saúdského personálu v oblasti telekomunikací. Čínské ministerstvo obchodu je ochotna poskytnout zaškolení ve všech oblastech, od prodeje mobilních telefonů přes servis. Momentálně se přihlásilo ke školícímu programu přes 33 000 Saúdů.

Jak se chce vláda vypořádat s cenami vody a elektřiny

V zájmu zachování sociálního smíru hodlá vláda nahradit přímé subvence cen energií a vody de facto jinými subvencemi. Plán zveřejnil zástupce korunního prince a syn krále Mohammed bin Salman. Současně uvedl příklad, jak by taková subvence měla vypadat. Dejme tomu, že mezinárodní ceny za elektřinu je 1000 SAR a vy platíte pouhých 50 SAR. Nevadí. My vám dáme 1000 SAR. Buď utratíte celých 1000 SAR jako ekvivalent oněch původních 50, tedy budete mít spotřebu stejnou jako dříve, anebo svou spotřebu elektřiny snížíte a za zbylé peníze si koupíte cokoliv jiného.

Podrobnosti k zaměstnanosti v sektoru mobilních telekomunikačních služeb

Ke 2. září 2016 nesmí být zaměstnán v oblasti mobilních telekomunikačních služeb nikdo jiný než SAU občané. Týká se to výroby, prodeje, údržby a příslušenství a zahrnuje celou škálu podnikání v této oblasti od nejmenších prodejců až po největší firmy. Je připravena řada školících programů ve spolupráci s ministerstvy průmyslu a obchodu, venkovských a municipálních záležitostí, fondem rozvoje lidských zdrojů (HRDF), generální organizací pro sociální pojištění a dalšími institucemi. Součástí plánu je dokonce subvencování části mezd SAU zaměstnanců ze zdrojů HRDF. Kontroly naplňování tohoto plánu saúdizace začnou počátkem ramadánu.

Změny v povoleních pro práci žen

Ženy od nynějška mohou v některých oborech pracovat i v noci. Jedná se o práci kuchyních, zábavních parcích, účetnictví a obchodech, prodávajících dámské zboží.

Naopak byla striktně zakázána práce žen v jakýchkoliv industriálních oborech, zejména pod zemí v dolech, při výkopových a rekonstrukčních pracích, stavebnictví, tavbě kovů, dále se zákaz týká opraven automobilů, oceláren a hliníkáren, skladů hnojiv, nakládky a vykládky zboží, natěračských prací, zpracování plechů a kovů, elektrikářských prací.

Rijádská Finanční čtvrť krále Abdullaha se musí přebudovat

V tisku bylo oznámeno (de facto citováno z Vize 2030), že v případě King Abdullah Financial District, který trpí zpožděními ve výstavbě a nezájmem investorů, se musí zásadním způsobem změnit jeho zaměření. Části této celé nově budované čtvrti tak budou přebudovány na kancelářské prostory, část na byty.

Čtvrť má být z větší části přetvořena na speciální obchodní zónu s konkurenceschopnými pravidly a se speciálními vízovými pravidly pro cizince, kteří tam budou pracovat. Současně bylo rovněž zmíněno, že je nutno přebudovat tzv. „industriální města“, která byla vytvořena za účelem diverzifikace ekonomiky vytvoření pracovních míst.

Poradní sbor diskutuje o zdanění finančních převodů cizinců

Jedním z bodů, o kterých má Shoura Council (Poradní sbor) diskutovat během svých nadcházejících zasedání, je zdanění převodů peněz cizinců. Bylo totiž zjištěno, že 23 % světových převodů je realizováno ze zemí GCC.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek