Obchod stavebním materiálem v GCC

12. 6. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 12.06.2017

novinka-obr_120x80pxl_stavba02.jpgObchod stavebním materiálem zahrnuje předně kámen, cihly, cement, beton, stavební sklo a ocel. Přitom spotřeba cementu je brána jako vůdčí indikátor stavební aktivity v příslušném regionu a jeho spotřeba z celkového objemu stavebního materiálu je v GCC odhadována na 15-20% nebo finančně vyjádřeno na 4 mld. USD, ročně. Poptávka po cementu posledních pět let v GCC roste tempem 5-6%. Ze členských států GCC se 84% na této vzrůstající poptávce podílejí Saudská Arábie a SAE. Tento stále se zvyšující trend značí, že stavební sektor je v regionu na vzestupu. Po roce 2010 byl v prvních letech zaznamenán v regionu GCC přetlak nabídky před poptávkou, což vedlo k výraznému exportu do Afriky a Íránu. To se postupně projevilo na ceně a následné malé poptávce. 

SAE

Dodavatelé stavebních materiálů mohou očekávat budoucí růst poptávky, nicméně s jistými výkyvy. SAE je aktuálně největším stavebním trhem v GCC. Před rokem 2009, Dubai samotná představovala 25% zahájených staveb na světě. V současné době, přebytečný stavební materiál a neobsazenost vystavěných apartmánů a kancelářských prostor se zmenšuje a stavební sektor v SAE se řídí pravidly pro jeho udržitelnost více než kdy předtím. Zatím co Abu Dhabi a další emiráty přistupovaly k diverzifikaci průmyslu mnohem opatrněji, Dubai, se svými takřka nejmenšími zásobami ropy ze zbylých emirátů, byla v diverzifikaci odvážnější. Vládní pobídky a přívětivé prostředí pro investory zde napomohly zvýšit stavební aktivitu. Aktuálně stavební sektor v SAE benefituje také z chystaného EXPO 2020. Pokračující rozmach stavebního sektoru rezidentního, kancelářského a průmyslového je očekáván v následujících minimálně 5ti letech.

Saudská Arábie

Stavební sektor v Saudské Arábii je druhým největším v GCC po SAE. Země aktuálně čelí velkému nedostatku rezidenčního bydlení, které způsobuje rostoucí jak místní populace, tak i stále nový příliv obyvatel ze zahraničí. Vláda připravuje důležité plány rezidentní výstavby, které budou akcelerovat poptávku po stavebních materiálech v Saudské Arábii. Poptávka po stavebních materiálem v této zemi je tak na dalším 5 let očekávána jako rostoucí, předně díky rezidentní výstavbě a projektům výstavby chemických závodů.

Katar

Rozvoj infrastruktury v souvislosti s plánovaným pořádáním MS ve fotbale pro rok 2022 je důvodem stále rostoucí poptávky po stavebních materiálech v Kataru. Stále rostoucí poptávka po cementu ovšem ukazuje, že katarské společnosti nejsou schopné tento zvýšený zájem pokrýt a v budoucnu možné bude na trhu této suroviny nedostatek.

Zejména s ohledem na aktuální situaci v regionu, kdy některé členské státy GCC a další přerušily veškeré obchodní vazby s Katarem uzavřením hranic, přístavů a vzdušného prostoru se toto jeví jako velmi pravděpodobné, bude li tato situace trvat delší dobu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji

 droj: magazín THE BIG 5

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: