Obchodní a investiční příležitosti pro české firmy v Kolumbii

2. 2. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Obchodní a investiční příležitosti pro české firmy v Kolumbii Ve dnech 28. a 29. ledna 2017 se uskutečnila pracovní cesta velvyslance M. Sklenky do Villavicencia, správního střediska departamentu Meta. Pracovní cesta se uskutečnila na pozvání guvernérky departamentu Marcely Amaya/ové García/ové (MAG) s cílem zúčastnit se slavnostního otevření mezinárodní zemědělského a turistického veletrhu ExpoMalocas 2017.

V rámci pracovní cesty proběhlo jednání o možnostech ekonomické, obchodní a kulturní spolupráce mezi ČR a departamentem Meta a především exportních a investičních možnostech pro české firmy s guvernérkou Amaya/ovou, starostou Villavicencia Wilmarem Orlandem Barbosou (WOB) a prezidentem Obchodní komory Villavicencia (CCV) Dimasem Barrero Pandalesem (DBP).

Závěry rozhovorů a konkrétní komerční možnosti pro české podnikatele lze shrnout následovně:

Regionální vláda departamentu Metamá zájem o spolupráci se zahraničními firmami, a to především formou vytváření společných podniků v místě, které by pomohly zvýšit výkonnost lokální ekonomiky a exportní potenciál a současně nabídly nová pracovní místa (nezaměstnanost v departamentu je 11 %, což je zhruba 1 % nad průměrem země). MAG vyzvala české firmy k aktivnímu zapojení do rozvoje departamentu.

Hlavní zájem je především o oblast těžebního průmyslu (těžba a zpracování ropy). V této souvislosti úřad guvernérky připravuje projekt výstavby rafinérie „Llanopetrol“, která je PPP projektem mezi regionální vládou a privátními subjekty. Podle MAG představuje tento projekt zajímavou investiční a exportní příležitost pro české firmy. Zájem kolumbijské strany je především o moderní a ekologické technologie destilace ropy a zpracování různých ropných derivátů. Uplatnění mohou mít rovněž firmy nabízející komponenty pro samotnou stavbu rafinérie včetně strojů, zařízení a doprovodných služeb.

Velký potenciál vidí MAG rovněž v oblasti dodávek zemědělských strojů a zařízení (guvernérka v návaznosti na informaci vv Sklenky o šíři české nabídky agrotechniky připomněla stále přetrvávající pozitivní povědomí v regionu o vysoké kvalitě traktorů Zetor). Při této příležitosti MAG nabídla VZÚ Sklenkovi účast ČR na příštím veletrhu ExpoMalocas jako hlavní pozvané země, kde by se Česká republika mohla všestranně prezentovat nejen svým exportním potenciálem, ale i nabídkou v oblasti kultury, gastronomie, vzdělání (nabídky studia na VŠ a univerzitách v ČR) či incomingové turistiky.

Podle starosty Villavicencia WOB představuje pro české subjekty zajímavou a vysoce ziskovou (a málo rizikovou) podnikatelskou příležitost finanční investice do výstavby hotelové infrastruktury. WOB poukázal především na daňové zvýhodnění (daňové prázdniny na 30 let) a stabilně vysokou obsazenost stávajících hotelů, což garantuje zajímavé zhodnocení pro případné zájemce (obvyklá zisková roční marže je dle WOB 7–9 %). WOB v této souvislosti připomněl nedávno skončený mezinárodní veletrh cestovního ruchu „Fitur“ v Madridu, jeden z největších na světě, kde se Kolumbie stala jednou z nežádanějších turistických lokalit a departament Meta prezentoval v rámci oficiálního stánku jednu z největších turistických nabídek země.

Obchodní komora Villavicencia (CCV, Cámara de Comercio de Villavicencio) sdružuje firmy ze 4 departamentů – Meta, Vichada, Guainia a Vaupés. Podporuje nejen obchodní, ekonomické a investiční aktivity podnikatelských subjektů, ale rovněž i rozvoj cestovního ruchu (a to v úzké kooperaci s Institutem turistiky departamentu Meta). Vedení CCV je připraveno prostřednictvím svého prezidenta Barrera Pandalese či viceprezidenta Luise Mauricia Pereze Rochy (kontakt: prostřednictvím ZÚ Bogota či přímo přes formulář na stránce komory) poskytnout maximální podporu a součinnost případným firmám, které by měly zájem o podnikání v některém ze čtyř zmíněných departamentů.

V této souvislosti prezident CCV upozornil na plán výstavby průmyslové zóny v oblasti Restrepo (municipalita ve vzdálenosti 15 km od Villavicencia), kde budou mít investoři zvýhodněné fiskální a celní podmínky.

Na doplnění k výše uvedenému lze uvést, že departament Meta je jedním z 32 územních celků Kolumbie, který se nachází v samém středu země. Rozloha departamentu, kde žije kolem 1 milionu obyvatel, je více než 85 tisíc km2. Základem hospodářství departamentu je těžební průmysl (ropa) a zemědělství (chov hovězího dobytka, pěstování rýže, sóji a palmový olej). HDP na obyvatele regionu (cca 41 tisíc USD) vysoce převyšuje průměr Kolumbie, což je dáno především vysokou produkcí a exportu ropy a malým počtem obyvatel.

Není bez zajímavosti, že Meta se podílí na celkovém kolumbijském vývozu ropy téměř 50 %. Rovněž v oblasti živočišné výroby patří k předním zpracovatelům hovězího masa. Velmi rychle se v departamentu rozvíjí cestovní ruch, a to především v návaznosti na mírová jednání mezi vládou a FARC. Incomingová turistika se zaměřuje především na Caňo Cristales, které je považováno za osmý přírodní úkaz světa, a ekoturistiku. V této souvislosti dochází k dynamickému rozvoji hotelové infrastruktury a díky příhodným klimatickým podmínkám a blízkosti hlavního města Bogoty (zhruba 100 km) je okolí Villavicencia vyhledávaným místem pro víkendové a prázdninové bydlení movitějších Kolumbijců a stále více i cizinců.

V návaznosti na zájem některých českých firem o projekt rafinérie Llanopetrol velvyslanec Sklenka pozval k follow-up jednání na ZÚ ČR v Bogotě guvernérku departamentu Meta M. Amaya/ovou a generálního ředitele rafinérie Ivana Cortéze. Oba pozvání přijali a schůzka se uskuteční dne 9. února 2017 na Velvyslanectví ČR. V této souvislosti ZÚ Bogota vyzývá případné další firmy z ČR, které o projekt mají zájem, o zaslání strukturované nabídky na dodávky technologií či služeb a zástupci ZÚ Bogota je na jednání odprezentují a předají.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek