Obchodní komora ČESTA podporuje vztahy mezi ČR a státy Tichomořské aliance

26. 2. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Obchodní komora ČESTA podporuje vztahy mezi ČR a státy Tichomořské aliance Smíšená obchodní komora Česko-Tichomořská aliance (ČESTA), která byla založena v lednu roku 2016, je nevládní a nezisková organizace podporující vztahy mezi Českou republikou a státy Tichomořské aliance (Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile) a žadateli o členství (Panama a Kostarika).

Zaměřujeme se na vztahy na poli businessu a obchodu v rámci výměny B2B, G2G i G2B, a to zejména v kontextu vzrůstajícího potenciálu vzájemné spolupráce a zájmu českých společností.

Latinská Amerika je díky míře svého rozvoje i současné geopolitické situaci aktuálně vnímána jako oblast s vysokým potenciálem pro české exportéry, importéry i investory, a to jak vrcholnými představiteli České republiky, tak zástupci podnikatelské sféry.

Hlavní pilíře činnosti Komory:

  • podpora členů a jejich zájmů na území Tichomořské aliance
  • lobbing ve prospěch českých firem především v rámci obchodní výměny mezi ČR a Tichomořskou aliancí
  • spolupráce při organizaci oficiálních návštěv v teritoriu, organizace podnikatelských delegací a misí
  • příprava individuálních cest a jednání na místě
  • poradenství
  • pořádání odborných seminářů a informační servis z teritoria.

Perspektivními obory pro vzájemnou spolupráci jsou především energetika, vodní hospodářství, obrana, zařízení pro doly, dopravní infrastruktura, odpadové hospodářství a odsolování mořské vody.

Nezbytným partnerem Komory jsou relevantní zastupitelské úřady, orgány státní správy, jako je např. Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo zahraničních věcí, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a další instituce. Důležitým bodem spolupráce je také financování exportu a investic v regionu, proto je samozřejmá i spolupráce s Českou exportní bankou a pojišťovnou EGAP.

Tichomořská aliance

Tichomořská aliance (Alianza del Pacífico, TA) je uskupení států usilující o ekonomickou integraci, volný pohyb zboží, služeb, pracovní síly a lidí. Členy TA jsou Mexiko, Peru, Chile a Kolumbie.

Formálně vznikla v dubnu 2011 podpisem tzv. Limské deklarace a stala se projevem snahy o integraci států latinskoamerického kontinentu podél pobřeží Tichého oceánu. Uskupení v současnosti představuje 8. největší ekonomiku světa a je druhé v pořadí podle ekonomického růstu (podíl aliance na světovém HDP činí 3,34 %).

Cílem aliance je v rámci smluvních stran postupně dosáhnout volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob a v této souvislosti i posílení policejní spolupráce, obchodní integrace a celní spolupráce, jakož i odstranění překážek v pohybu služeb a kapitálu včetně možnosti integrace burz cenných papírů. Konečným cílem je ustavení zóny volného obchodu (aktuálně již zahrnuje 92 % položek). V rámci srovnání regionálních integračních skupin je Tichomořská aliance dynamickým a perspektivním uskupením, které se snaží stát stranou politických vlivů, a představuje tak dnes nejvíce životaschopné integrační uskupení v rámci Latinské Ameriky.

Pozorovatelský status v Tichomořské alianci má k září 2015 již 43 zemí včetně Spojených států amerických, Austrálie, Izraele, Švýcarska, Turecka či 15 členských států EU. O podání žádosti o pozorovatelský status České republiky rozhodla Vláda ČR v květnu 2015, v lednu 2016 pak byla žádost předána do rukou peruánského předsednictví pro tempore.

Česká republika se v rámci svého pozorovatelského statusu v alianci hodlá soustředit na spolupráci v sektorech energetiky či environmentálních technologií. Všechny země Tichomořské aliance mají na rozdíl od jiných latinskoamerických států se zeměmi Evropské unie podepsány asociační dohody, které kromě předpokladů pro vznik zóny volného obchodu obsahují i důležitá ustanovení v dalších oblastech, jako je např. ochrana a podpora investic, úprava netarifních překážek obchodu, atd.

Informace poskytnuta Smíšenou obchodní komorou Česko-tichomořské aliance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek